Navigácia

 • Výtvarná výchova netradične

  Výtvarná výchova netradične

  Aj výtvarná výchova sa nemusí vždy učiť v triede, a preto sme sa my z 1.A a 2.A vybrali 18.6. do Galérie D.Skuteckého,aby sme spoznávali svet umenia inými očami.

  Našou témou bola:Čiara je bodka,ktorá sa vybrala na prechádzku.

  Po zaujímavom rozhovore s tetou galérijnou pedagogičkou sme začali tvoriť aj my

  rôzne zaujímavé umelecké dielka v priestore i na papier. Ako to vyzeralo?

  Pozrite si to v našej fotogalérii.

  Určite sa do galérie vrátime znova,aby sme spoznávali a skúmali čarovný svet výtvarného umenia.

                                                                                                      Mgr. P. Baniatová

 • Exkurzia...

  Exkurzia...

  V piatok 8. 6. 2018 sa žiaci 9.A a 9.B zúčastnili exkurzie do papierní Mondi SCP a. s. v Ružomberku. Výroba papiera v Ružomberku má už viac ako 137-ročnú tradíciu. Erudovaní sprievodcovia nám ukázali a vysvetlili celý proces výroby papiera, ktorý každodenne používame či už v škole alebo aj doma.

  Najprv sme, usadení v autobuse, absolvovali prehliadku vonkajšieho areálu papierní a z výkladu sprievodcov sme sa dozvedeli, že na Slovensku sa s výrobou papiera začalo po príchode nemeckých osadníkov v 15. storočí.

  V roku 1880 obchodník Jakub Klein založil v Ružomberku továreň na výrobu papiera nesúcu od roku 1958 meno SCP (Severoslovenské celulózky a papierne). Ružomberok je odvtedy centrom výroby papiera a to nielen na Slovensku ale v celom stredoeurópskom meradle. Tiež sme zvonku uvideli jednotlivé prevádzky papierní, časť koľajiska s vagónmi dreva určeného na spracovanie a aj proces drvenie dreva.

  Potom nás sprievodcovia rozdelili na dve skupiny. Obliekli sme si reflexné vesty a postupne sme prešli celou továrňou, aby sme na vlastné oči videli celý proces výroby papiera až po balenie, uskladnenie a jeho expedovanie.

  Po skončení prehliadky výroby nás čakalo milé prekvapenie – občerstvenie vo forme obložených chlebíčkov, minerálky a sladučkých nanukov. Poďakovali sme sa našim sprievodcom za podrobný, zaujímavý výklad a odpovede na všetky naše zvedavé otázky.

  Exkurzia bola pre nás deviatakov veľmi zaujímavá a poučná aj z hľadiska profesijnej orientácie, zamestnanosti a možnosti výberu pracovného miesta v budúcnosti. Prinútila nás zamyslieť sa nad tým, koľko práce je potrebnej na to, aby sme mohli v škole používať tu vyrobený papier. Žiaci 9.A triedy

 • Deň otcov

  Deň otcov

  Tretia júnová nedeľa

  Tretia nedeľa v mesiaci jún je „zasvätená“ všetkým mužom, z ktorých sa stali oteckovia. V túto nedeľu sa v mnohých krajinách oslavuje otcovstvo a pripomíname si dôležitosť otca v rodine a pri výchove detí .Existujú však mnohé dohady o tom, kde a ako vlastne vznikol sviatok otcov a niektoré zdroje uvádzajú, že sa otcovstvo oslavovalo už v dávnej minulosti. Nech už je pôvod tohto sviatku akýkoľvek, dôležité je, že sa vôbec slávi a že tak ako matky aj oteckovia majú svoj vlastný deň, kedy na nich myslíme možno o niečo viac než obyčajne.

  Aj v školskom klube sme si pripomenuli Deň otcov, deti pripravili pre nich malé občerstvenie.

  vedúca výchovy Anna Šopoňová

 • Historická noc

  Historická noc

  Plnenie výchovného programu Mladý rytier 21. storočia sme úspešne zavŕšili s deťmi 1. a 2. ročníka 15. júna 2018 Historickou nocou v ŠKD. Spolu s vychovávateľkami a členmi skupiny historického šermu Berezun z Brezna 47 detí zažilo noc plnú rôznych aktivít, smiechu a zábavy. Deti, ktoré úspešne plnili výchovný program boli pasované do vyššieho rytierskeho stavu. Spanie v kluboch bolo pre deti tiež nemalým zážitkom. Sobotné ráno unavené ale spokojné odchádzali domov.

      Anna Šopoňová, vedúca výchovy

 • ŽIACI VEDIA POMÁHAŤ

   ŽIACI VEDIA POMÁHAŤ

  Dńa  6. júna navštívili štvrtáci našej školy DSS Kompa.

   Klientom Kompy priniesli charitatívny výťažok z Pieninského jarmoku 2018 v sume 400€.

  Žiaci neboli v DSS Kompa prvýkrát a aj teraz sa na stretnutie dobre pripravili. Zarecitovali  niekoľko básničiek a zaspievali ľudové piesne, ktoré sa všetkým tak veľmi páčili, že sa pridali a zaspievali si všetci spolu.

  Ďakujeme učiteľom, rodičom, ale najmä žiakom ZŠ Pieninská 27 za ich tvorivú prácu pri výrobe produktov. Ďakujeme všetkým žiakom s dobrým srdiečkom, ktorí svojimi  šikovnými rukami dokázali zarobiť túto krásnu sumu pre ľudí, ktorí to veľmi potrebujú.

  Mgr. Zdenka Ružániová

 • MIX – FLORBALOVÝ TURNAJ 1.STUPŇA ZŠ

  MIX – FLORBALOVÝ TURNAJ 1.STUPŇA ZŠ

   

   

  Dňa 5.6. sme zorganizovali v spolupráci s florbalovým klubom FAIRPLAYSPORTS  1.ročník mix-florbalového turnaja žiakov 2.-4.ročníka medzi základnými školami v B.Bystrici.

  Žiaci a žiačky odohrali 10 náročných zápasov,po ktorých sa najviac tešili z víťazstva žiaci zo ZŠ Ďumbierska,druhé miesto obsadili ZŠ Spojová,tretie ZŠ Š.Moyzesa,nepopulárne štvrté miesto obsadili naši žiaci zo ZŠ Pieninská A  a piate ZŠ Pieninská B.

  Cenu Fairplay získali naši žiaci zo ZŠPieninská B za najmenej trestných bodov.

  Všetkým však patrí veľká gratulácia za bojovné športové výkony v duchu fairplay!

  Tešíme sa na ďalší ročník,kde veríme,že privítame na našej pôde školy ešte viac bystrických škôl.

  Mgr. P. Baniatová /koordinátorka turnaja/

 • Týždeň regionálnej výchovy a ľudovej kultúry

   Týždeň regionálnej výchovy a ľudovej kultúry

  Na ZŠ Pieninská 27 v Banskej Bystrici prebiehal v dňoch 21.mája- 25. mája 2018 Týždeň regionálnej výchovy a ľudovej kultúry.

  Činnosť a aktivity žiakov, učiteľov i rodičov boli rozdelené nasledovne. V pondelok 21.5. a utorok 22.5. žiaci vytvárali v rámci tvorivých dielní v triedach s pani učiteľkami, prípadne s pomocou rodičov rôzne výrobky- tovar na jarmok.

  V stredu 23.5. bol v rámci vyučovania výchovný koncert pre žiakov 1. a 2. stupňa ZŠ. Počas jednej hodiny sme sa vnorili do podmanivých tónov ľudovej hudby, tanca a spevu- súboru UFS Mladosť. Predstavili nám typické hudobné nástroje ako: fujara, husle i krásu výšiviek ľudových odevov- krojov a prenikavosť hlasov spevákov  ľudových piesní podľa regiónov Slovenska v ich nárečí.

  Vo večerných hodinách k nám zavítala návšteva 21 žiakov a 2 vyučujúcich zo ZŠ v Maďarsku z družobného mesta Dabaš.

  Vo štvrtok 24.5. – doobeda sa žiaci a učiteľky  družobnej školy zúčastnili vyučovania na 1. aj 2. stupni našej školy, ktoré sa nieslo v duchu Regionálnej výchovy, kde boli zapojení do aktivít spolu so žiakmi našich tried. Neskôr absolvovali prehliadku nášho mesta a prijal ich viceprimátor Banskej Bystrice pán Martin Turčan.

  V popoludňajších hodinách sme s elánom zdobili vstup do ZŠ Pieninská a pripravovali stánky na predaj tovaru. O 15:00 to vypuklo. Pani riaditeľka PaedDr. Janka Prísažná všetkých srdečne privítala a otvorila Pieninský jarmok 2018. Hostia jarmoku si mohli pozrieť aj otvorenú Triedu tradícií a regionálnej kultúry. Počas predaja sa na dvore ZŠ konali rôzne súťaže pre deti, kde sa mohli vyšantiť do sýtosti. Záver jarmoku bol o 17:00 hodine. Potom sa ešte konali tanečné dielne- kde sme sa učili rôzne kroky ľudových tancov z rôznych krajov Slovenska.

  V piatok 25.5.- žiaci z družobnej školy z Dabaša boli na návšteve v Historickej ľudovej škole v Španej Doline.

  Naši žiaci sa zúčastnili kultúrneho programu- vystúpenia detského súboru Radosť a jej hosťa FS Štvorlístok z Trenčianskej Turnej, kde si spolu zaspievali s účinkujúcimi deťmi.

  Týmto krásnym a zároveň poučným vystúpením sme uzavreli nádherný týždeň ľudovej kultúry, zvykov a tradícií na ZŠ Pieninská 27, Banská Bystrica.

  Týždeň regionálnej výchovy sa uskutočnil aj za finančnej podpory mesta Banská Bystrica.

  Ďakujeme.

  PaedDr. Eva Daridová

 • Raňajky pre mamičky

  Raňajky pre mamičky

   

  Kedy ste sa naposledy pozastavili a zostali aspoň na chvíľu myšlienkami so svojou mamou? Každá mama je len jedna a práve preto si občas od svojich detí zaslúži drobnú pozornosť, ktorá jej urobí radosť. Mama nepotrebuje veľké gestá, stačí objatie, pár milých slov, prípadne malá drobnosť previazaná mašľou. Deň matiek je ideálna príležitosť ukázať mamám, ako nám na nich záleží.

       Takúto možnosť mali aj deti Školského klubu detí z našej školy, ktoré dňa 11.5.2018 za pomoci svojich vychovávateliek pripravili Raňajky pre mamičky, ako prejav vďaky a lásky. Ďakujeme všetkým mamám, ktoré si našli čas pri svojich povinnostiach a prišli  si so svojimi ratolesťami posedieť pri raňajkách. Mali tak   možnosť stráviť príjemné chvíle v spoločnosti iných mám a ich detí, ktoré im okrem raňajok pripravili aj malý darček.

         Ďakujeme všetkým mamám za ich lásku a obetavosť.

         Katarína Zimeľová a  vychovávateľky ŠKD

 • Deň chôdze a pohybu

  Deň chôdze a pohybu

  Každý z nás je zodpovedný za svoje zdravie a môže ho ovplyvniť!

              Organizmus človeka potrebuje pohyb od svojej prirodzenosti. Naši predkovia žili po tisíce rokov aktívnym spôsobom života – neustále chodili pešo, lovili a zbierali potravu. Dnes sa veci majú inak. Väčšina dospelých a detí žijú virtuálne životy pred televíziou alebo počítačom a majú minimum pohybu. Práve preto si deti 1. a 2. ročníka v ŠKD  v rámci Svetového dňa chôdze a Svetového dňa pohybu dňa 9. a 10. mája 2018 zašportovali, zasúťažili a zatancovali a taktiež zdôraznili, že pravidelný pohyb a chôdza nás chránia pred chorobami, bolesťami  a stresom, podporujú správny metabolizmus, zlepšujú spánok, kondíciu a zdatnosť, dávajú viac energie a sebadôvery. Vysvetlili sme si, že by sme mali  vykonávať pohyb, ktorý nás baví: plávanie alebo kúpanie, prechádzky a pobyt  na čerstvom vzduchu, turistika v prírode, hry s loptou, rôzne druhy športu či v zime alebo v lete, tanec alebo posilňovanie. Každý si má z čoho vybrať. Odporučená denná dávka pohybu je 30 minút denne.

          Mgr. Jana Šníderová

 • Historická noc v ŠKD

  Historická noc v ŠKD

  Historická noc v ŠKD 27.04.2018

  Výchovný program Mladý rytier 21. storočia plnili deti zo školského klubu

   pri ZŠ Pieninská 27 v Banskej Bystrici už šiesty školský  rok. Prvá Historická noc v ŠKD pre deti 3. a 4. ročníka     bola 27.  apríla  2018. Hosťom večera bola už tradične skupina historického šermu BEREZUN z Brezna. Pripravili sme nový program, aby sa deti nielen zabavili,  ale aj  zasúťažili. Deti boli rozdelené do šiestich družstiev – panstiev a celý večer panstvá medzi sebou súťažili. V rôznych úlohách preukázali svoje znalosti z histórie, v rôznych súťažiach preverili svoju kondíciu, zručnosti a spoločne s rytiermi a dámami sa spolu zabávali. Novinkou tejto noci bol rytiersky turnaj medzi rytiermi 3. ročníka a rytiermi 4. ročníka. Mali sme víťazov i porazených, no to  dôležité nebolo. Zábava a smiech sa ozýval ešte dlho po druhej v noci.  Na druhý deň ráno deti odchádzali domov riadne unavené no  bohatšie o nové zážitky, vedomosti , skúsenosti i zručnosti.                                                                              

      Anna Šopoňová, vedúca výchovy

 • Vyhodnotenie zberu papiera

  Vyhodnotenie zberu papiera

  Vyhodnotenie zberu papiera

  Na škole sa konal 16.04. – 20.04 2018   jarný  zber papiera. Do zberu sa zapojili všetky triedne kolektívy a spolu nazbierali 8 980 kg. Ďakujeme žiakom, rodičom, starým rodičom, ale aj všetkým, ktorí pomáhali pri organizovaní  tejto činnosti. Najúspešnejšie triedne kolektívy si odniesli sladkú  tortu a najusilovnejší  jednotlivci boli odmenení sladkosťami. Víťazom blahoželáme.

  Triedne kolektívy:

  1.stupeň

  1. III.A    1062,5 kg    priemer na žiaka: 50,59 kg
  2. IV.A   768,5 kg      priemer na žiaka:  42,69 kg
  3. III.B    901,3 kg      priemer na žiaka:  39,2 kg

  2.stupeň

  1. VIII.A        1661  kg      priemer na žiaka:  55,37 kg

  2. VII.A         1014,3 kg    priemer na žiaka:  36,23 kg

  3. IX.B           781 kg           priemer na žiaka:  34 kg

   

  Poradie jednotlivcov

                                                

  1.m    Viktória Homolová     VIII.A       494 kg

  1.m    Branislav Bukvaj         IX.B          484 kg

  2.m    Laura Mesíková          II.A           337 kg

  3.m    Patrik Debnár              III.A          270 kg

  4.m    Michaela Kaliská      VIII.A         252 kg

  5.m    Kubíková Simona        III.A          229 kg

 • Finančná gramotnosť trochu inak

   Finančná gramotnosť trochu inak

   

  Finančná gramotnosť trochu inak

  Banky, kreditné a debetné karty, fondy, dlhopisy, vklady, úvery, úroky, ,... Pojmy, s ktorými sa dennodenne stretávame, ale nie vždy im rozumieme. Naši  žiaci siedmeho ročníka sa  mali možnosť  s nimi stretnúť pri návšteve bánk v Banskej Bystrici. Prezreli si priestory  bánk,  oboznámili sa s jednotlivými produktami, ktoré banky ponúkajú, zisťovali, či pre nich  existujú nejaké účty, a aké sú podmienky ich otvorenia.     Mgr. Mária Bačíková

  Názor žiačky Dominiky Rusnákovej,  VII.A :

  Keďže sa aj my radi učíme trochu inak, preto sme sa vybrali do bánk v našom meste. V matematike sme sa učili o percentách, bankovníctve, a preto sme navštívili jednotlivé banky, kde sme zisťovali rôzne informácie ako sú vklady, úroky, úvery  a pod., ktoré sme spracovali do projektov.  Hlavne nás zaujímalo, čo ponúkajú banky pre mládež a porovnávali sme výhody a nevýhody v konkrétnych bankách. Pracovníci boli k nám veľmi milí, našli si pre nás čas a poskytli nám rôzne informácie o produktoch.

  Táto exkurzia bola pre nás učenlivá,  ale aj zábavná, ale hlavne, odišli sme z bánk  o čosi  múdrejší. Ďakujeme za príjemné strávené hodiny mimo školy.

 • Exkurzia Brno

  Exkurzia Brno

  V rámci neformálneho vzdelávania sa naši žiaci  8.ročníka zúčastnili odbornej exkurzie do Brna, ktorú organizoval Klub AMAWET. Navštívili sme Hvezdáreň a planetárium Brno. Pozreli sme si predstavenia Rýchlejšie než svetloSen o medzihviezdnych výpravách. Súčasťou predstavenia bola aj prehliadka hviezdnej oblohy –ukážka niektorých jasných hviezd, najnápadnejších súhviezdí a niektorých objektov vzdialeného vesmíru. Predstavenie   bolo veľmi zaujímavé, pútavé a  poučné.  Návštevu sme si spestrili Vedeckým chodníkom, ktorý tvorí niekoľko voľne prístupných hravých experimentov z fyziky a astronómie.

  Bol to skvelý zážitok, ktorý rozšíril vedomosti žiakov z fyziky a astronómie.

  Mgr. Mária Bačíková

 • MŠ Magurská u nás- Deň Zeme

  MŠ Magurská u nás- Deň Zeme

  Pri príležitosti Dńa Zeme k nám zavítali dňa 24. apríla 2018 detičky z MŠ na Magurskej ulici.

  Naši deviataci z 9.A triedy pripravili pre predškolákov pútavé aktivity napr. triedenie odpadu,orientácia na mape a v ríši živočíchov, rôzne športové hry a aktivity na rozvoj obratnosti. Nechýbala ani malá tancovačka na záver.

  Usmiate deti odchádzali z našej školy plné zážitkov a nových vedomostí.

  Mgr. Zdenka Ružániová

  Mgr. Katarína Takácsová

 • Zaplňme ulice folklórom 2018

  Zaplňme ulice folklórom 2018

  24.4.2018 sa naša škola zapojila do podujatia „Zaplňme ulice folklórom 2018“. Naši folkloristi, a nie je ich málo, prišli do školy v nádherných krojoch. Zapojili sa aj ostatní žiaci rôznymi folklórnymi prvkami ako sú sukne, stužky, vestičky...... Spoločne sme tak vniesli ducha histórie do obyčajných každodenných činností a pripomenuli si tak tradície a dedičstvo našich predkov.

  Mgr.Šutáková Henrieta

 • Deň Inakosti

  Deň Inakosti

  Pochopiť  rozdielnosti  pohlavia, rasy, sociálnej vrstvy, výchovy v rodine, záujmov, vplyvu okolia a stereotypov a zároveň si uvedomiť, že máme všetci rovnaké práva, bolo cieľom tematického vyučovania v 8. ročníku - Dňa Inakosti. Počas 5 vyučovacích hodín sme sa venovali rôznym témam. S lektorom UNICEFu sme hovorili o dodržiavaní či porušovaní ľudských práv vo svete. Študentky Slovenskej zdravotníckej univerzity si pre nás pripravili tému bulímia a anorexia, čo zaujalo nielen dievčatá, ale i chlapcov. Extrémizmus je hrozba, o ktorej sa v súčasnosti veľa hovorí. Aj my sme sa tejto téme venovali na 2 vyučovacích hodinách. Pozreli sme si zaujímavý film, potom sa v triedach rozprúdila živá diskusia. Žiaci vyjadrovali svoj názor a vedeli si ho aj zdôvodniť. Spájali nové informácie s tým, čo už vedia. Všetci sme sa v tento deň zhodli na tom, že je dôležité, aby sme sa vzájomne tolerovali a akceptovali odlišnosti a inakosti.

  Mgr. Hudecová

 • Ornamentálna mapa Slovenska

  Ornamentálna mapa Slovenska

  Tento rok sa naša škola zapojila do krásneho projektu "Ornamentálna mapa Slovenska", ktorý je súčasťou medzinárodného integračného projektu „Ornamentálna mapa sveta" "Ornamental Map of the World". Je zameraný na spoznávanie tradičných národných kultúr v kontexte ochrany svetového kultúrneho dedičstva. Spája deti a mládež na celom svete. Upozorňuje ich na význam kultúry, kultúrnosti a dobrých vzťahov.Žiaci tvorili spoločné výtvarné dielo – Ohnisko. Maľovanie ohnísk bolo rozšírené vo viacerých regiónoch Slovenska. Maľby plnili estetickú a ochrannú funkciu. Pod ohniskom bol pôvodne nápis „Pokoj domu tomuto“.Do projektu sa zapojili všetky triedy I. stupňa a žiaci 6.A, 6 B, 7 A a špeciálnej triedy.Ďakujem všetkým vyučujúcim a pani učiteľke Mgr. Danuške Ľalíkovej, ktorá mala na starosti celý priebeh projektu. Výsledok práce našich žiakov si každý môže prísť pozrieť osobne, stojí to za to.

  PaedDr. Janka Prísažná, Mgr. Danuša Ľalíková

 • DEŇ UČITEĽOV

  DEŇ UČITEĽOV

  Dňa 28.3.2018 sme v našej škole prežili zaujímavý Deň učiteľov.

  Vyučovanie bolo NAOPAK, žiaci učili svojich spolužiakov. Zastúpili svoje pani učiteľky, ktoré si mohli chvíľu oddýchnuť.

  2.vyučovacia hodina v 9.A bola naozaj netradičná.

  Za katedru sa postavil spisovateľ Daniel Hevier. Žiaci prežili nezabudnuteľné chvíle.

  Potom sme sa všetci stretli s pánom spisovateľom Hevierom na besede.

  Porozprával nám o svojom živote, tvorbe, zaspieval i zarepoval.Jeho rozprávanie bolo veľmi zaujímavé a jedinečné.

   

  Ďakujeme za pekné podujatie.

  PaedDr.Jarmila Chrobáková

 • Pieninský slávik 2018

  Pieninský slávik 2018

  Opäť prišiel ten čas, keď sa stretli nadšenci spevu ľudových piesní na speváckej súťaži Pieninský slávik dňa 26.marca 2018.

  Súťaž prebiehala v školskej jedálni za dozoru poroty z pani učiteliek :

  Peadr.E. Daridovej,Mgr.M.Záhorcovej, Mgr.T.Dobrotovej

  Súťažilo sa v troch kategóriách:

   

  1. kategória: 1-3. roč.
  1. miesto: L. Vetráková z 3.A
  2. miesto: E. Melková z 1.B
  3. miesto: L. Murňáková z 1.A

   

  1. kategória: 4-6. roč.
  1. miesto: I. Kalmanová zo 6.B
  2. miesto: D. Harajdová z 5.A
  3. miesto: D. Mačuhová zo 4.A

   

  1. kategória: 7-9. roč.
  1. miesto: V. Vrbiarová zo 7.A
  2. miesto: L. Vrbiarová z 8.A
  3. miesto: D. Kubičková z 9.B

  Víťazi z prvých miest postupujú ďalej. Srdečne gratulujeme!

  PeadDr.E. Daridová

   

   

 • Rozprávkové nočné čítanie

  Rozprávkové nočné čítanie

  V noci z piatka na sobotu ruch v našej škole neutíchol a veselý džavot detí sa ozýval po chodbách školy  a v školskej jedálni. Tretiakov a štvrtákov čakala noc v škole plná zábavy, poučenia, rôznych aktivít a súťaží. Venovali sme sa Pavlovi Dobšinskému a jeho nádherným rozprávkam. Žiakom sa najviac páčila dramatizácia rozprávok, vedomostné a tanečné súťaže. Veď môžete posúdiť sami, keď si prečítate, čo napísali o svojich zážitkoch.

  Mgr. Zdenka Ružániová

  Po príchode do školy sme sa všetci ubytovali. V jedálni sme si pozreli prezentáciu o živote a dielach Pavla Dobšinského. Keď sme sa navečerali, začali sme pracovať v skupinkách. Zahrali sme si aj divadlo o Jankovi Hraškovi. Spať sme išli o poldruhej ráno.

  Kristián Murgaš 4.A

  Bola tam zábava.
  Mali sme veľa super aktivít .

  No najviac sa mi páčila aktivita s menom

  dramatizácia.

  Páčili sa mi aj učiteľky v rôznych maskách.
  Najlepšia bola naša triedna učiteľka Z. Ružániová.

  Bola ježibaba.

  Bola to najlepšia noc v škole!

  Alžbeta Bartková 4.A

  Na čitateľskej noci sme robili rôzne súťaže. 

  Veľmi sa mi páčilo, keď sme vystupovali v rozprávke o Jankovi Hraškovi.

  Pani učiteľky sa o nás postarali a objednali nám všetkým pizzu. Bola veľmi dobrá.

  Robili sme, aj súťaže s fľašami a novinovými papiermi. 

  Najlepší bol kvíz o spisovateľovi Pavlovi Dobšinskom.

  Dozvedel som sa veľa zaujímavých vecí.

  Ale najviac so všetkého sa mi páčilo, keď sme išli spať o druhej hodine v noci.

  Matúš Obertáš 4.A

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Pieninská 27, Banská Bystrica
  zspieninska@gmail.com
  Pieninská 27, 974 11 Banská Bystrica
  IČO: 35677732
  DIČ: 2020985164

 • Tajomníčka školy Miriam Danišová:
  +421 48 4173 258
  Školská jedáleň: +421 48 4175373,
  mobil 0911941900

Fotogaléria