• Bábky z rozprávkovej bábkovej hry KRÁSA NEVÍDANÁ...

  v podaní žiakov 5.A (tvorivá domáca úloha)

  V práci so žiakmi radi prepájame viacero predmetov v súvislosti s jednou preberanou témou.

  Žiaci 5.A triedy dostali netradičnú domácu úlohu: na chvíľu sa stali scénografmi bábkového divadla. Vytvorili návrhy bábok z bábkovej hry Krása Nevídaná, s textom ktorej sme pracovali na hodinách LITERÁRNEJ VÝCHOVY. Zvoliť si mohli ktorýkoľvek z druhov bábok, o ktorých sme sa spolu učili.

  Jana Olajcová Kleinová

 • Online meeting o šikane a kyberšikane.

  V Stredu 02.06.2021 sa žiaci 6. ročníka zúčastnili v rámci Národného projektu s názvom "Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete“ online meetingu na tému "Šikanovanie a kyberšikanovanie".

  Tento meeting zabezpečilo Oddelenie koordinácie a programov koordinácie kriminality pod vedením Mgr. Veronika Poláková, PhD. Lektorom tohto meetingu bol Marián Sopčák.

  Operačný program Efektívna verejná správa.

  Odbor prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR.

  Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.

  Informačná kancelária pre obete Banská Bystrica.

  Klientske centrum Okresného úradu Banská Bystrica,

  Štefánikovo nábrežie 7, 974 01 Banská Bystrica1.poschodie, kancelária č. A10

 • OZNAM

  OZNAM

  Rozhodnutie RŠ o prijatí do 1. ročníka si môžete prevziať osobne v termíne od 7.6. do 9.6.2021  v čase

  7,30 - 14,30 hod. Prineste si občiansky preukaz a rodný list dieťaťa.

 • OZNAM

  Základná škola, Pieninská 27, Banská Bystrica prijme od 2. septembra 2021 VYCHOVÁVATEĽKU do ŠKD.

  Vzdelanie: Stredná pedagogická škola

  Svoju žiadosť o zamestnanie spolu so životopisom zašlite na e-mail školy: zspieninska@gmail.com

  Bližšie informácie poskytneme na telefónnom čísle 048/417 32 58

  PaedDr. Janka Prisažná, riaditeľka školy

 • Obrazy pre klientky matky Terezy

  Naše dievčence, Lenka Syrná a Alžbetka Bartková, žiačky 7.A triedy, namaľovali krásne obrazy pre klientov Ústavu Matky Terezy v Banskej Bystrici. Svojimi krásnymi výtvormi zútulnili izbičky klientkám ústavu, aby na ich tvárach vyčarili úsmev. Určite sa im to podarilo! Patrí im môj obdiv a veľká vďaka za to, že aj v tejto náročnej dobe si našli čas na umeleckú tvorbu. Svojimi výtvormi šíria dobrú náladu, radosť a zároveň aj pokoj. Len tak ďalej dievčence!

 • ZBER PAPIERA

  ZBER PAPIERA

  Ako každý rok, aj  v tomto školskom roku  pokračuje zber papiera na našej škole.

  Prvé kolo  zberu sa uskutočnilo v októbri 2020. Pre nepriaznivú epidemiologickú situáciu sa vyhodnotenie uskutočnilo až po návrate žiakov do škôl v máji 2021. Najúspešnejšie kolektívy  ako aj jednotlivci boli odmenení sladkosťami.

  Ďakujeme všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali pri realizácii zberu papiera.

  Druhé kolo zberu papiera bude prebiehať začiatkom júna 2021, preto už teraz môžete zbierať a pripravovať balíky papiera na odovzdanie do zberu.

 • Vyhodnotenie zberu papiera jeseň 2020.

  Vyhodnotenie zberu papiera jeseň 2020.

  PORADIE JEDNOTLIVCOV:

  1. miesto - P. Debnár - 6.A - 337 kg

  2. miesto - N. Vaník - 2.A - 315 kg

  3. miesto - L. Hetflajšová - 3.A - 295,5 kg

  3. miesto - O. Hetflajš - 4.B - 295,5 kg

  4. miesto - K. Krejčiová - 3.B - 291 kg

  5. miesto - P. Marochnič - 4.B - 244 kg


  Poradie tried:

  I. stupeň:

  1. miesto - 2.A

  2. miesto - 4.B

  3. miesto - 3.B

  II. stupeň:

  1. miesto - 7.A

  2. miesto - 6.A

  3. miesto - 5.A

  Podrobne tu: Zber_papiera__jesen_2020__triedy.docx

 • Aj deti sa môžu stať hrdinami a zachrániť život

  Aj deti sa môžu stať hrdinami a zachrániť život

  Fast Heroes – Hrdinovia Fast

  Aj deti sa môžu stať hrdinami a zachrániť život

  „Niekto kedysi povedal, že to, čo deti potrebujú najviac, sú hodnoty, ktoré im starší ľudia vedia poskytnúť v nemalej miere. Sú pre ne zdrojom bezpodmienečnej lásky, láskavosti, trpezlivosti, humoru, pohodlia, životných lekcií, a čo je najdôležitejšie, pripravujú chutné lahôdky. Týchto ľudí, ktorí majú pozitívny vplyv na život našich detí, sme my nazvali starkí hrdinovia.“

  Naša škola sa zapojila do projektu, vďaka ktorému dajú naše deti svojím starkým hrdinom hodnotný dar. Je to dar vedomostí, ktoré by im jedného dňa mohli zachrániť život.

  Zúčastnili sme sa medzinárodného projektu, ktorý je zameraný na zlepšenie povedomia o príznakoch cievnej mozgovej príhody. Jeho cieľom bolo naučiť deti rozpoznávať základné príznaky cievnej mozgovej príhody a volať prvú pomoc.

  Názov Hrdinovia FAST pochádza z anglickej skratky pre určenie príznakov cievnej mozgovej príhody kde F znamená tvár, A – končatina, S – reč, T – čas. Jeden zo štyroch ľudí prekoná v živote cievnu mozgovú príhodu. Celosvetovo ide o druhú hlavnú príčinu smrti a tretiu najčastejšiu príčinu zdravotného postihnutia.

  Cievna mozgová príhoda sa však napriek tomu dá liečiť – ak zareagujeme včas. Ľudia, ktorí majú cievnu mozgovú príhodu, potrebujú čo najrýchlejší prístup k lekárskej zdravotnej starostlivosti.

  Naši žiaci sa nielen naučili rozpoznávať príznaky cievnej mozgovej príhody ale vďaka tomu, že učili svojich rodičov v sekcii Základný tábor, vypĺňali elektronické knihy a prekonávali svoj osobný rekord v online hrách, zbierali body pre svoju triedu a našu školu. Vďaka ich usilovnej práci sa naša škola umiestňuje na popredných miestach na svete – 5. miesto a v súťaži tried 4.A – 6. miesto.

  Milióny detí s jednou veľkou misiou – ZACHRÁNIŤ NAŠICH STARÝCH RODIČOV.

  https://sk-sk.fastheroes.com/        

  https://www.facebook.com/FASTheroesSK/   

 • ZMENA od 17.5.2021

  ZMENA od 17.5.2021

  Od pondelka 17.5.2021 sa žiaci 1 .stupňa učia podľa rozvrhu (informácie od triednej učiteľky).

  ŠKD bude v plnej prevádzke, od 6,00 hod. do 17,00 hod. Príchod detí ráno v čase od 6,00 hod. do 7,30 hod. hlavným vchodom. Odchody detí nasledovne: po 4. vyučovacej hodine a naobedovaní sa v ŠKD odchod detí o 12,3o hod., po 5.vyučovacej hodine a naobedovaní sa v ŠKD odchod detí o 13,30 hod. Ďalšie odchody sú o 15,00., 15,30., 16,00., 16,30., 17,00 hod. Po 16,00 hod. môžete kedykoľvek zvoniť po dieťa. Všetky odchody z ŠKD sú bočným vchodom. V inom čase deti neuvoľňujeme.

 • Súťažili sme aj počas dištančného vzdelávania...

  Ani iná forma vyučovania a vzdelávania v tomto školskom roku 2020/2021 nezabránila našim žiakom zapojiť sa do už tradičných, každoročných, matematických súťaží.

  Hneď na začiatku školského roku sa 10 žiakov z 5. - 9. ročníka zapojilo do celoročnej korešpodenčnej súťaže MAKS, v ktorej úlohy riešia žiaci každý mesiac a celkové výsledky sa dozvieme v máji  - v júni 2021.

  V novembri 2020 v týždni od 11.11.2020 do 16.11.2020 32 žiakov z druhého stupňa riešilo úlohy 14. ročníka informatickej súťaži iBOBOR. V konkurencii 55 064 súťažiacich z 804 škôl, niektorí žiaci získali veľmi pekné umiestnenie: S. Sýkora, S. Vitásek - 9.A, A. Bako, N. Debnárová, I. Kalmanová - 9.B.

  Okresné kolo 70.ročníka matematickej olympiády - MO.

  27.1.2021 pre kategórie Z5 a Z9 - v kategórii Z5 - T. Filipková z 5.A získala plný počet bodov a umiestnila sa na 1. mieste spolu so 6 úspešnými riešiteľmi zo ZŠ z okresu Banská Bystrica. Srdečne gratulujeme!

  31.3.2021 pre kategórie Z6, Z7, Z8 - v kategórii Z6 - M. Kovács zo 6.B sa stal úspešným riešiteľom  a v kategórii Z7 - K. Filipková zo 7.A sa tiež prepracovala medzi 22 úspešných riešiteľov.

  IQ olympiáda

  V týždni od 12.4.2021 do 18.4.2021 sa konalo online školské kolo IQ olympiády. Je to celoslovenská súťaž a v tomto školskom roku súťažilo 9 222 žiakov zo ZŠ a osemročných gymnázií, z toho 758 v našom kraji. Z našej školy sa do súťaže zapojili žiaci 2. stupňa a do ďalšieho, regionálneho kola, postúpil S. Sýkora z 9.A, ktorý obsadil 8. miesto v kraji a v celkovom hodnotení skončil na 57. - 61. mieste.

  Okresné kolo Pytagoriády sa uskutočnilo v dvoch termínoch: 13.4.2021 pre kategóriu P5 - T. Filipková z 5.A sa stala úspešnou riešiteľkou a 14.4.2021 pre kategórie P6, P7 a P8. V kategórii P6 - T. Bakša zo 6.A a M. Kovács zo 6. B sa stali úspešnými riešiteľmi vo svojej kategórii.

  Aj tento školský rok sme sa zapojili do medzinárodnej matematickej súťaže Matematický klokan. Tento rok sa uskutočnila súťaž online od 19.4.2021 do 23.4.2021. Súťažilo 26 žiakov z 2. stupňa v kategóriách Školák, Bemjamín a Kadet. Výsledky sa dozvieme na prelome mesiacov máj - jún.

  29.4.2021 si naši deviataci a ôsmaci overili svoje vedomosti v rámci projektu KOMPARO. Deviataci riešili úlohy z matematiky a zo slovenského jazyka a literatúry. Žiaci ôsmeho ročníka si naviac ešte mohli overiť svoje vedomosti aj z fyziky, z dejepisu a zo všeobecných študijných predpokladov.

  Mgr. Takácsová Katarína, vedúca PK prírodovedných predmetov

   

 • Koláž z prác žiakov 8. ročníka na hodine SJL

  Naši ôsmaci na hodine SJL -  LV preberali  vedecko-fantastickú literatúru. Na základe toho žiaci vytvorili rôzne kresby na tému sci-fi literatúra podľa vlastnej fantázie. Ponúkame vám ukážku - koláž prác žiakov, ktorí boli veľmi tvoriví a nápadití.

   

 • Čitateľský oriešok – 4.A

  Čitateľský oriešok – 4.A

  Aj v čase pandémie naši žiaci nezaháľali a zapájali sa do rôznych súťaží.  4.A trieda sa zapojila

  do celoslovenskej  výtvarno – čitateľskej súťaže „Čitateľský oriešok“, kde sa podarilo trom žiačkam

  (Klimentová, Gúgľavová, Krakovská) postúpiť do celoslovenského finále. Gratulujeme a držíme palce!

  Tr. uč. Mgr. Pavlína Baniatová

 • Dodatok k organizačným pokynom k nástupu žiakov do školy od 19.4.2021

  Dodatok k organizačným pokynom k nástupu žiakov do školy od 19.4.2021

  Dodatok k nástupu od 19. 4. 2021

  Na základe VYHLÁŠKY č. 175 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest zo dňa 15. 4. 2021 , možno použitie respirátora nahradiť použitím inej preventívnej ochrannej pomôcky, a to použitím rúška, šálu alebo šatky v prípade:

  a) žiakov v škole alebo v školskom zariadení,

  b) pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu

   

  Príloha: Vyhláška 175 ÚVZ SR

  vyhlaska_175_UVZS_R.pdf

 • Organizačné pokyny pre rodičov, zákonných zástupcov, žiakov od 19.4.2021

  Organizačné pokyny pre rodičov, zákonných zástupcov, žiakov od 19.4.2021

  Vážení rodičia, zákonní zástupcovia,

  na základe rozhodnutia číslo 2021/12811:1-A1810 MŠ SR zo dňa 12.apríla 2021 s účinnosťou od 19. apríla 2021 v súlade s podmienkami uvedenými v uznesení vlády Slovenskej republiky č. 160 zo 17. marca 2021 v znení uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 169 z 24. marca 2021 a uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 176 z 31. marca 2021 sa obnovuje školské vyučovanie v základných školách v končiacich ročníkoch.

  Podmienkou pre vstup žiaka 8. a 9. ročníka do školy je negatívny test na COVID 19 jedného rodiča/zákonného zástupcu a žiaka (antigénový test, PCR test) alebo potvrdenie od lekára o prekonaní COVID – 19. Žiak je povinný v zmysle vyhlášky ÚVZ SR používať „za účelom riadneho prekrytia horných dýchacích ciest (nos a ústa) preventívnu ochrannú pomôcku, ktorou je respirátor alebo obdobný prostriedok (vždy bez výdychového ventilu) naplňujúci minimálne všetky technické podmienky a požiadavky pre filtračnú polomasku s klasifikáciou najmenej FFP2 podľa normy STN EN 149+A1 a to na verejnosti v priestoroch interiérov budov.

  Organizačné pokyny:

  Vstup do budovy bude bočným vchodom – šatne (zber papiera) od 7,45 – 7,55 hod.

  Nezabudnúť si so sebou doniesť prezuvky.

  Vyučovanie bude prebiehať podľa upraveného rozvrhu (prezenčne v škole).Žiaci budú mať denne 5 vyučovacích hodín. Vyučovanie končí o 12,35 hod.

  Všetky povinnosti týkajúce sa účasti a aktivity žiakov na vyučovaní zostávajú nezmenené pre rodičov i žiakov.

  V prípade, ak zákonný zástupca žiaka neabsolvuje testovanie a z tohto dôvodu sa jeho dieťa nebude zúčastňovať prezenčného vyučovania, tak škola eviduje neprítomnosť žiaka podľa týchto podmienok:

  1.ospravedlní absenciu žiakovi, ak je táto zákonným zástupcom riadne nahlásená z dôvodu netestovania zákonného zástupcu žiaka a zároveň zabezpečuje kontakt so školou ohľadne vzdelávania svojho dieťaťa, ktoré bude prebiehať formou zadávania úloh ako je obvyklé pri chorobe dieťaťa alebo formou dištančného vyučovania, ak má na to škola kapacitné možnosti. Ak tak zákonný zástupca neurobí v priebehu 5 dní školského vyučovania, je to považované za zanedbávanie povinnej školskej dochádzky a riaditeľ školy bude kontaktovať ÚPSVAR SR s hlásením o jej zanedbávaní,

  2.ak neprítomnosť na prezenčnom vyučovaní bude dlhšia ako 15 vyučovacích dní a rodič nezabezpečí kontakt so školou podľa bodu 1, žiak môže preskúšaný daného ročníka,

  3.zákonný zástupca nemá nárok na tzv. „pandemickú OČR“.

  Uvádzame v akých prípadoch má zákonný zástupca nárok na OČR alebo pandemickú OČR. Zákonný zástupca má nárok na ošetrovné svojich detí ak: im bola nariadená karanténa/izolácia, ich trieda/škola bola uzatvorená rozhodnutím príslušného orgánu

  (zriaďovateľ, riaditeľ alebo RÚVZ), pričom nemusí ísť iba o karanténne opatrenie, ale môže ísť aj o riaditeľské voľno, ich lekár ospravedlnil pre chorobu, resp. rodičom lekár potvrdil potrebu ošetrovania z dôvodu choroby dieťaťa. Je v najlepšom záujme dieťaťa, aby sa v prípade, že riaditeľ zabezpečí prezenčnú formu výučby, jej zúčastňoval žiak v čo najväčšom rozsahu. https://www.minedu.sk/data/att/19245.pdf

  Stravovanie v školskej jedálni bude len pre žiakov, ktorí sa učia v škole.

  Nezabudnúť si objednať obed.

  Žiaci 5. až 7. ročníka pokračujú v dištančnej forme vzdelávania podľa upraveného rozvrhu.

  Žiaci 1. stupňa sa vyučujú bezo zmeny.

  Činnosť ŠKD je bezo zmeny.

  Všetci žiaci pri nástupe do školy odovzdávajú „Čestné vyhlásenie“ (viď. príloha) triednym učiteľom, resp. elektronicky prostredníctvom Edupage.

                                                                                                     

                                                                                                         

   

  Príloha : Čestné vyhlásenie 

  Príloha: Rozhodnutie MŠ SR

  Cestne_vyhlasenie.docx

  Rozhodnutie_MS_SR(1).pdf

   

 • OZNAM

  OZNAM

  Vážení rodičia, zákonní zástupcovia,

  na základe rozhodnutia č.2021/10079:2-A1810 MŠ SR  zo dňa 2.marca 2021 (zverejnené až vo večerných hodinách) s účinnosťou od 8.marca 2021 (viď. príloha č.1) sa mení a dopĺňa rozhodnutie č.č.2021/10079:1-A1810 v súlade s podmienkami uvedenými v uzneseniach vlády SR č.122 a 123 z 28. februára 2021 takto:


  1. v časti A. prvom bode písm. a) sa za slová „materských školách,“ vkladajú slová „prednostne pre deti zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce,“,

  2. v časti A. prvom bode písm. b) sa za slová „základných školách na prvom stupni“ vkladajú slová „prednostne pre žiakov, ktorí sú deťmi zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce, alebo pre žiakov, ktorým podmienky neumožňujú prístup k dištančnému vzdelávaniu“.


  Rodičia a zákonní zástupcovia budú triednym učiteľkám v pondelok 8.marca 2021 odovzdávať "Čestné vyhlásenie":

  • zákonných zástupcov žiakov na I. stupni ZŠ, ktorým podmienky neumožňujú prístup k dištančnému vzdelávaniu
  • zákonných zástupcov žiakov na 1. stupni ZŠ s nevyhnutným prezenčným výkonom práce (viď. príloha č.2, bod 15)

  Čestné vyhlásenia doposiaľ ministerstvo školstva nezverejnilo. Hneď po ich zverejnení ich sprístupníme na webovej stránke našej školy a v papierovej forme pri hlavnom vchode.

  Do piatku 5.3.2021 bude prebiehať prezenčná forma vyučovania a činnosť ŠKD v doterajšom režime.

  Navrat_do_skol_od_8.3.2021.pdf

  rozhodnutie_MS_SR.pdf

  PaedDr. Janka Prisažná, RŠ

 • OZNAM

  OZNAM

  Vážení rodičia, zákonní zástupcovia,

  v prílohe máte k dispozícii "Čestné vyhlásenie", ktoré bude potrebné odovzdať v pondelok 8.3.2021 triednym učiteľkám pre vstup žiaka do školy na prezenčné vzdelávanie.

  cestne_vyhlasenie_rodica__zakonneho_zastupcu.docx

  PaedDr. Janka Prisažná,RŠ

 • OZNAM

  OZNAM


  Vážení rodičia, zákonní zástupcovia,po rokovaní krízového štábu mesta vám oznamujem, že RÚVZ Banská Bystrica po vyhodnotení aktuálnej epidemiologickej situácie neplánuje rozhodnúť o prerušení vyučovania v školách. Z uvedeného dôvodu je možné po jarných prázdninách pokračovať v zabezpečovaní vzdelávania v základných školách v meste Banská Bystrica v súlade s odporúčaniami ministerstva školstva zverejnenými k 08.02.2021 ako aj platnými opatreniami stanovenými ÚVZ. Naďalej platí aj rozhodnutie, že mesto nebude v najbližšom období realizovať testovanie na COVID-19. Z uvedeného dôvodu odporúčame, aby ste využili iné MOM. V meste funguje 20 mobilných odberných miest, v ktorých sa dá bezplatne otestovať antigénovými testami počas celého týždňa. 

  Užitočný link o MOMkách na dlani, ktorý Vám pomôže orientovať sa, kde sú ešte voľné kapacity na testovanie.

  https://korona.zzz.sk/

  Vyhľadať miesto na test na COVID-19. Možnosť rezervovať na presný čas

  Nájdite voľné miesto a objednajte sa na presný čas na testovanie na COVID-19. Vyhľadávanie v rezervačných systémoch vo všetkých mestách Slovenska.

  korona.zzz.sk

  .

  Naša škola bude pokračovať v rovnakom režime ako pred jarnými prázdninami:

  • príchod žiakov do ranného klubu je  v čase od 6,30  - 7,30 hod. hlavným vchodom
  • V čase od 7,30 – 7,45 hod. vstup do budovy školy nie je možný, 
  • Od 7,45 – 7,55 hod. vstup žiakov na vyučovanie do budovy školy hlavným vchodom, 
  • Od 8,00 - 11,40 hod. vyučovací proces prezenčnou formou ( v škole)
  • Popoludňajšia činnosť ŠKD začína  obedom o 11,45 hod. (po vyučovacom procese), 
  • Odchody z ŠKD: 13,00; 15,00; 15,30; 16,00 hod. bočným vchodom. 

  Prezenčnou formou sa budú vyučovať žiaci 1. stupňa.

  Žiaci 2. stupňa a špeciálnej triedy pokračujú v dištančnej forme vyučovania do odvolania.

  PaedDr. Janka Prisažná, RŠ

 • ŠKD - zmena

  ŠKD - zmena

  Vážení rodičia, zákonní zástupcovia, 

  na základe Vašich žiadostí o zmenu v prevádzke ŠKD sa dňom 9. februára 2021 ( utorok ) mení prevádzka ŠKD nasledovne: 

  • príchod žiakov do ranného klubu je  v čase od 6,30  - 7,30 hod. hlavným vchodom

   

  • V čase od 7,30 – 7,45 hod. vstup do budovy školy nie je možný, 
  • Od 7,45 – 7,55 hod. vstup žiakov na vyučovanie do budovy školy hlavným vchodom, 
  • Popoludňajšia činnosť ŠKD začína  obedom o 11,45 hod. (po vyučovacom procese), 
  • Odchody z ŠKD: 13,00; 15,00; 15,30; 16,00 hod. bočným vchodom. 

  pozn. žiadame rodičov, aby v inom čase nenarúšali výchovnú činnosť ŠKD 

  Vedúca výchovy: Anna Šopoňová 

  PaedDr. Janka Prisažná, RŠ

 • OZNAM

  OZNAM

  Vážení rodičia, zákonní zástupcovia,

  na základe pokynov vedenia MsÚ s ohľadom na aktuálnu situáciu a stále prebiehajúce rokovanie vlády, ktoré spôsobuje, že momentálne nie sú prijaté potrebné uznesenia a rozhodnutia vám oznamujeme, že návrat do škôl/školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica podľa manuálu MŠVVaŠ SR  k 08.02.2021 sa uskutoční iba v prípade, ak bude do 07.02.2021 vydané rozhodnutie ministra školstva. Ak nebude toto rozhodnutie vydané, škola/školské zariadenie bude pokračovať v režime prevádzky, ktorý platí v súčasnosti.

  Preto Vás žiadame, aby ste aj cez víkend sledovali webovú a FB stránku školy. 

  Po doručení nových informácií  od zriaďovateľa a MŠ SR o nástupe žiakov do škôl Vás budeme určite informovať.  

  PaedDr. Janka Prisažná, RŠ

 • Potvrdenie o bezinfekčnosti

  Potvrdenie o bezinfekčnosti

  Vážení rodičia, zákonní zástupcovia,

   potvrdenie o bezinfekčnosti je potrebné odovzdať triednym učiteľkám pri vstupe žiakov do školy.

  Podľa posledných vyjadrení MŠ SR a zriaďovateľa školy, mesto Banská Bystrica, Vám dávam do pozornosti, že v našej škole budú zriadené dve odberné miesta pre rodičov, zákonných  zástupcov a zamestnancov školy. 

  Potrebné je sa zaregistrovať, aby ste sa vyhli zbytočným kontaktom s inými ľuďmi.

  Avšak dnes, 5. februára 2021, zasadá vláda, ktorej úlohou je rozhodnúť o nástupe detí do škôl. Preto Vás prosím o sledovanie aktuálneho diania, 

  upriamujem pozornosť na reláciu v rádiu Expres "S B. Závodským naživo", o 12,00 hod. Hosťom by mal byť minister školstva B. Gröhling.

  Verím, že deti budú môcť nastúpiť, že sa nič na rozhodnutí nezmení.

  Tí rodičia, zákonní zástupcovia, ktorí nemajú možnosť vytlačiť si potvrdenie o bezinfekčnosti, budú mať k dispozícii vytlačené tlačivo v škole pri hlavnom vchode (celý víkend).

  Vopred sa Vám ospravedlňujeme za oneskorené informácie, hneď ako ich dostávame, informujeme Vás.

  PaedDr. Janka Prisažná, RŠ

  Potvrdenie o bezinfekčnosti si môžete stiahnúť tu:

  Bezinfekcnost_(1).docx

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Pieninská 27
  Pieninská 27, 974 11 Banská Bystrica
 • Tajomníčka školy:
  Miriam Danišová
  +421 48 417 32 58

Fotogaléria