Navigácia

Kontakt

 • Základná škola, Pieninská 27, Banská Bystrica
  zspieninska@gmail.com
  Pieninská 27, 974 11 Banská Bystrica
  IČO: 35677732
  DIČ: 2020985164

 • Tajomníčka školy Miriam Danišová:
  +421 48 4173 258
  Školská jedáleň: +421 48 4175373,
  mobil 0911941900
Počet návštev: 3014664

Piatok 18. 1. 2019

 • Rodičovské združenie pre rodičov žiakov 9. ročníka

  V utorok 22. januára sa uskutoční o 18:00 v triede IX.A rodičovské združenie pre rodičov žiakov 9. ročníka a žiakov, ktorí sa uchádzajú o prijatie na bilingválne gymnáziá. Na tomto stretnutí podá výchovná poradkyňa rodičom všetky potrebné informácie týkajúce sa prihlasovania a štúdia na SŠ.

  Mgr. Eva Hudecová

  Výchovná poradkyňa

 • Mikuláš

  Aj na našu školu zavítal Mikuláš... spolu s dobrým a láskavým anjelom, trošku strašidelným čertom, rozdávali deťom sladkosti a tie sa im poďakovali peknou básničkou, pesničkou či tancom.

  Mgr.H.Šutáková

 • EXHIBIČNÝ FLORBALOVÝ ZÁPAS

  23. 11. 2018 sme boli pozvaní na exhibičný zápas vo florbale medzi politikmi a olympionikmi & našimi reprezentantkami vo florbale ( 5. Miesto na MS) v spolupráci s Nadáciou JOJ, kde sme boli boli ako škola ocenená nielen ďakovným listom, ale i vecnými odmenami za to, že sa venujeme tomuto športu nielen na hodinách telesnej výchovy, ale i v krúžkovej činnosti a tiež organizujeme každoročne florbalový mix turnaj žiakov 1. stupňa medzi mestskými školami v spolupráci s florbalovým klubom Fair Play.

 • Čarovná školská aktovka

  Už tradične, ako každý školský rok, navštívili našu školu predškoláci z MŠ na Magurskej ulici a MŠ na Karpatskej ulici. Deti spolu so staršími kamarátmi z 5. A plnili rôzne zaujímavé úlohy, ktoré im pripravili pani učiteľky pre primárne vzdelávanie. Naučili sa nové anglické slová, objavovali tajomstvá geometrie, vyrobili milý darček a v ozajstnej telocvični ukázali svoju šikovnosť a obratnosť. Bolo to veľmi pekné a podnetné popoludnie.

  Mgr. Zdenka Ružániová

 • Vyhodnotenie zberu nápojových kartónov - tetrapakov

  Do zberu TETRAPAKOV sa zapojili všetky triedy. Škole sa spoločne podarilo vyzbierať 90 kg tetrapakov. Najviac vyzbierali žiaci 5. A triedy - spolu až 38 kg, ale zahanbiť sa nedali ani žiaci 1. stupňa. 2. A trieda nazbierala 12 kg a 3. A nazbierala 9 kg.

  http://sutaz-napojovy-karton.triedime.sk/img/logo-envi.png http://sutaz-napojovy-karton.triedime.sk/img/logo-tetra.png

 • Junior náboj

  Dňa 23. 11. 2018 sa žiaci našej školy zapojili do medzinárodnej matematicko-fyzikálnej súťaže Junior náboj, ktorú v našom meste pomáhajú organizovať študenti GAS Banská Bystrica. Do súťaže sme prihlásili 2 štvorčlenné družstvá žiakov a žiačok z 8. A a z 9. A triedy. Za účasti 24 družstiev, naše družstvo A - deviatakov - skončilo na 9. mieste a družstvo B - ôsmakov - na 13. mieste. Srdečne gratulujeme ! Mgr.Takácsová Katarína

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Pieninská 27, Banská Bystrica
  zspieninska@gmail.com
  Pieninská 27, 974 11 Banská Bystrica
  IČO: 35677732
  DIČ: 2020985164

 • Tajomníčka školy Miriam Danišová:
  +421 48 4173 258
  Školská jedáleň: +421 48 4175373,
  mobil 0911941900

Fotogaléria