Kontakt

 • Základná škola, Pieninská 27
  Pieninská 27, 974 11 Banská Bystrica
 • Tajomníčka školy:
  Miriam Danišová
  +421 48 417 32 58
Počet návštev: 3770652
Pondelok 10. 8. 2020

Novinky

 • V základnej škole úspešnejší

  V školskom roku 2019/2020 bola naša škola úspešná v 2. kole výzvy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu s názvom V základnej škole úspešnejší. Zapojili sme sa do projektu Zvyšovanie inklúzie a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšovanie výsledkov a kompetencií u detí a žiakov.

  Vytvorili sme inkluzívny tím, ktorý je zložený z piatich asistentiek učiteľa, školskej psychologičky a špeciálnej pedagogičky. Náš tím sa snaží vytvárať klímu vzájomnej spolupráce implementovaním princípov inklúzie, teda rešpektovaním rôznorodosti, zisťovaním skrytého potenciálu žiakov vo vzdelávaní, identifikovaním bariér a ich prekonávaním.

 • Pre budúcich prvákov

  ,.3bc2b28528563dbd987f9df05872f32a.jpg

  Milí nedočkaví PRVÁCI

  Školský rok 2019 / 2020 pomaly končí a Vás už čaká štart do novej etapy života – škola. Ponúka Vám možnosť získať nových kamarátov, naučiť sa čítať, počítať, dozvedieť sa kopu zaujímavých vecí...

  ...milí rodičia budúcich školákov,

  keďže vieme, že prváčikovia si pri učení vyžadujú osobitý prístup, prinášame informáciu čo pripraviť pre školáka, aby bol ich krok do školy úspešný.

 • Slávnostné ukončenie školského roka 2019/2020 dńa 30.6.2020

  8,15 hod. nástup žiakov pred budovou školy.

  8,30 hod. Slávnostné ukončenie školského roka 2019/2020

  Do 10,00 hod. bude odovzdávanie vysvedčení v triedach.

  O 10,00 hod. sa uskutoční rozlúčka s absolventmi školy.

  ŠKD bude v prevádzke do 12,00 hod.

 • Prevádzka v našej škole od 22.6.2020

  Vážení rodičia a zákonní zástupcovia,

  s účinnosťou od 22.júna 2020 je povolená prevádzka v našej základnej škole 1. – 9. ročníka a špeciálnej triedy (ŠT).

  Organizačné pokyny

  a/ prevádzka základnej školy

  • Prevádzka základnej školy bude v čase od 6,30 do 16.30 hod. Príchod žiakov do školy bude nasledovne podľa harmonogramu:
  • 6,30 – 7,30 hod. príchod do ranného klubu
  • 7,45 – 7,55 hod. príchod do školy

  Žiaci budú vstupovať do budovy školy hlavným vchodom.

  Rodič alebo zákonný zástupca nie je povinný sprevádzať dieťa.

 • Vyhlásenie


  Vyhlásenie pre rodičov žiakov, ktorí nastupujú od 22.6.2020

  nájdete tu: Vyhlasenie.pdf

 • Uvoľňovanie opatrení od 15.6.2020

  Vážení rodičia a zákonní zástupcovia,

  s účinnosťou od 15.júna 2020 je povolená prevádzka v našej základnej škole 1. – 5. ročníka a špeciálnej triedy (ŠT).

  Organizačné pokyny

  a/ prevádzka základnej školy

  • Prevádzka základnej školy bude v čase od 6,30 do 16.30 hod. Príchod žiakov do školy bude nasledovne podľa harmonogramu:
  • 6,30 – 7,30 hod. príchod do ranného klubu
  • 7,45 – 7,55 hod. príchod do školy

  Žiaci budú vstupovať do budovy školy hlavným vchodom.

  Rodič alebo zákonný zástupca nie je povinný sprevádzať dieťa.

 • OZNAM PRE RODIČOV BUDÚCICH PRVÁKOV

  Vážení rodičia budúcich prvákov. Rozhodnutie o prijatí do 1. ročníka si môžete prevziať na sekretariáte ZŠ Pieninská v dňoch 15. - 17.06.2020 v čase od 8:00 do 14:00 hod. (iný termín je možný len po telefonickej dohode). Prineste si so sebou rodný list dieťaťa a občiansky preukaz. Rozhodnutie o odklade PŠD bude zatiaľ vyhotovené len pre rodičov, ktorí doplnili všetky náležitosti.

 • Zákaz vstupu

  V čase od 7,00 - 16,00 hod. je zákaz vstupu do areálu školy žiakom, ktorí sa učia dištančne a cudzím osobám.

  vedenie ZŠ

 • Aktualizácia organizačných podmienok výchovy, vzdelávania a stravovania základnej školy Pieninská 27, Banská Bystrica od 1. júna 2020

  Vážení rodičia a zákonní zástupcovia,

  s účinnosťou od 1.júna 2020 je povolená prevádzka v našej základnej škole 1. – 5. ročníka a špeciálnej triedy (ŠT).

  Organizačné pokyny

  a/ prevádzka základnej školy

  • Prevádzka základnej školy bude v čase od 7,00 do 16.00 hod. Príchod žiakov do školy bude nasledovne podľa harmonogramu:
  • 1.ročník - 7,00 – 7,15 hod.

  1.A – bočný vchod ŠKD

  1.B – cez terasu pred svojou triedou

  • 2.ročník – 7,15 – 7,30 hod.

  2.A – cez terasu pred svojou triedou

  2.B – cez terasu pred svojou triedou

 • OZNAM ŠJ

  Podľa usmernenia hlavného hygienika SR a podľa stanovených kritérií a podmienok pre stravovanie v Školskej jedálni Úradom verejného zdravotníctva, naša škola nespĺňa podmienky pre stravovanie žiakov, ktorí sa vzdelávajú dištančne a pre cudzích stravníkov v čase mimoriadnej situácie.Z tohto dôvodu nie je možné stravovať žiakov dištančného vzdelávania a cudzích stravníkov v našej jedálni, ani odoberať obed do obedára.

  Ľubica Chudáčiková, vedúca ŠJ

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Pieninská 27
  Pieninská 27, 974 11 Banská Bystrica
 • Tajomníčka školy:
  Miriam Danišová
  +421 48 417 32 58

Fotogaléria