• 30. výročie vzniku našej školy

 • Škola rodinného typu, všetko, čo hľadáte, pod jednou strechou.

    • Riaditeľské voľno
     • Riaditeľské voľno

      17. 1. 2022

      Základná škola, P i e n i n s k á 27, 974 11 Banská Bystrica

      Tel. č. +421 48 4173 258, e-mail : zspieninska@gmail.com

      IČO : 356 77 732

      č. j : 11/2022-01

      Banská Bystrica, 11.01.2022

      Oznámenie o riaditeľskom voľne

      Riaditeľka ZŠ Pieninská 27, Banská Bystrica v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (podľa § 150 odst.5) na základe

     • OZNAM

      16. 12. 2021

      Od 10. 01. 2022 sa začína školské vyučovanie prezenčnou formou podľa rozvrhu pre všetkých žiakov.

      Činnosť ŠKD je od 6,00 - 17,00 hod.

      Nezabudnúť na preukázanie sa žiakov - samotesty, výnimky, potvrdenie o bezpríznakovosti.

      Riadime sa platným školským semaforom.

      Mgr. Janka Prisažná,

      riaditeľka školy

     • Novoročný vinš

      31. 12. 2021

      Milé kolegyne, kolegovia, vážení rodičia a priatelia školy, milí žiaci,

      Nový rok je časom pre bilancovanie, prísľuby a odvážne stávky. Nový rok je však i časom tajných prianí, ktoré majú priniesť rodine tie najvzácnejšie dary. Nech teda nemáte nikdy na šťastie, zdravie, lásku a úspech núdzu a nech vám anjelik prinesie aj dostatok porozumenia a bystrého umu.

     • Stromček pre vtáčiky

      22. 12. 2021

      V čase príprav na najkrajšie sviatky roka si ľudia si chystali darčeky a prekvapenia. Deti spolu s p. učiteľkami pripravili takéto prekvapenie vtáčikom, aby im spríjemnili chladné zimné dni. Do kŕmidlá im nasypali semienka a jadierka - slnečnicu, ľan, mak, proso a na stromček zavesili chutné jabĺčka, oriešky a rôzne iné pochúťky. Od stromčeka odchádzali s pocitom, že urobili dobrý skutok.

    • OZNAM
     • OZNAM

      30. 11. 2021

      Na základe Vyhlášky č.270 Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre obmedzenia prezenčnej výučby zariadení pre deti a mládež v územných obvodoch okresov Banská Bystrica a Brezno zo dňa 29. novembra 2021, žiaci 2. stupňa prechádzajú na dištančnú formu vyučovania s účinnosťou od 01. decembra 2021 (streda). K obnoveniu prezenčnej výučby RÚVZ pristúpi po zlepšení epidemiologickej situácie ako aj stabilizácie situácie v nemocniciach.

  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Pondelok 17. 1. 2022
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje