• 30. výročie vzniku našej školy

  Spoločne ho oslávime na nádvorí našej školy 26. mája 2022

  o 18:00 hodine čarovným galavečerom.

 • Škola rodinného typu, všetko, čo hľadáte, pod jednou strechou.

     • Riaditeľské voľno

      16. 5. 2022

      Základná škola, P i e n i n s k á 27, 974 11 Banská Bystrica Tel. č. +421 48 4173 258, e-mail : zspieninska@gmail.com

      IČO : 356 77 732

      č. j : 11/2022-02

      Banská Bystrica, 06.05.2022

      Oznámenie o riaditeľskom voľne

      Riaditeľka ZŠ Pieninská 27, Banská Bystrica v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (podľa § 150 odst.5) na základe poskytuje

    • Testovanie 5-2022
     • Testovanie 5-2022

      12. 5. 2022

      Celoslovenské testovanie vedomostí žiakov 5. ročníka ZŠ pod názvom Testovanie 5-2022 sa uskutoční

      18. mája 2022 (streda) na všetkých základných školách Slovenskej republiky.

      Žiaci budú testovaní z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra. Testovanie sa uskutoční v tzv. papierovej forme a bude prebiehať v čase od 8:00 do 11:15 hodiny.

     • Riaditeľské voľno

      16. 5. 2022

      Základná škola, P i e n i n s k á 27, 974 11 Banská Bystrica Tel. č. +421 48 4173 258, e-mail : zspieninska@gmail.com

      IČO : 356 77 732

      č. j : 11/2022-03

      Banská Bystrica, 04.05.2022

      Oznámenie o riaditeľskom voľne

      Riaditeľka ZŠ Pieninská 27, Banská Bystrica v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (podľa § 150 odst.5) poskytuje

    • ZBER PAPIERA - vyhodnotenie.
     • ZBER PAPIERA - vyhodnotenie.

      11. 5. 2022

      Tak ako každý rok, tak aj tento rok sa uskutočnil v dňoch 25. -29. apríla 2022 jarný zber papiera. Zberu sa zúčastnili všetky triedy 1. aj 2.stupňa.

      Recyklovaný papier bol vytvorený s cieľom znížiť vplyv výroby papiera na životné prostredie. Papier je možné recyklovať približne 5 až 7 krát. Údaje naznačujú, že používanie jednej tony recyklovaného papiera môže zabrániť vyrezaniu 17 stromov.

    • Moja malá záhradka
     • Moja malá záhradka

      11. 5. 2022

      Dńa 4. marca 2022 sme my štvrtáci zo 4. oddelenia v ŠKD zasadili rastlinky. Zapojili sme našu školu do projektu Moja malá záhradka. Aké rastlinky sa nám podarilo vypestovať? Pozrite si fotogalériu.

      Anna Kalamárová, vychovavateľka

    • Súťaž v SCRABBLE.
     • Súťaž v SCRABBLE.

      22. 4. 2022

      SCRABBLE – osem písmen, ktoré v sebe zahŕňajú názov najpopulárnejšej hry so slovíčkami na svete. Na hodinách anglického a nemeckého jazyka ju občas využívame na precvičenie pravopisu slovnej zásoby. Keďže medzi žiakmi je táto forma stále viac populárna, rozhodli sme sa v aktuálnom školskom roku uskutočniť v SCRABBLE súťaž. Pravidlá sme oproti originálu trošku modifikovali a úlohou zúčastnených skupín bolo v časovom limite 35 minút za vopred stanovených podmienok utvoriť čo najviac anglických / nemeckých slov.

  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Utorok 17. 5. 2022
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje