• Výchovná poradkyňa

    • Výchovná poradkyňa: Mgr. Eva Hudecová

     Telefonický kontakt: 048/417 32 58     

     Email:  eva@rhudec.sk

     Konzultačný deň: utorok (konzultácie prosím vopred dohodnúť telefonicky)

      

     Dôležité adresy, kontaktné tel. čísla:

     Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Mládežnícka 34, B. Bystrica
     tel.: 048/ 413 47 51 alebo 048/ 413 47 52, mail: pppbb@post.sk

     Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, Kollárova 55, 974 01, B. Bystrica
     tel: 048/ 414 21 16, 414 33 30, mail: csppbb@gmail.com

     Detská linka záchrany 0800 121 212 (pondelok až piatok 14:00 - 20:00 hod.)
     Linka detskej istoty 0800 500 500

     Nový portál pre rodičov a učiteľov, kde nájdete informácie o problémoch detí, rady ako ich riešiť, kontakty na inštitúcie, legislatívu, teóriu a prax, on-line poradňu. www.prevenciasikanovania.sk

     Portál Ministerstva školstva SR http://www.minedu.sk