• Výchovná poradkyňa

    • Výchovná poradkyňa: Mgr. Zuzana Škvarková

     Telefonický kontakt: 048/417 32 58     

     Email: ZuzanaSkvarkova@zspieninska27.sk

     Konzultačný deň: utorok (konzultácie prosím vopred dohodnúť telefonicky)

      

     Dôležité adresy, kontaktné tel. čísla:

     Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva a prevencie sa od 1. 1. 2023 sa zlúčilo s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie a vzniklo nové

     Centrum poradenstva a prevencie so sídlom na Mládežníckej 34, Banská Bystrica
     tel: 048/ 413 47 51, 413 47 52

     Detská linka záchrany 0800 121 212 (pondelok až piatok 14:00 - 20:00 hod.)
     Linka detskej istoty 0800 500 500

     Nový portál pre rodičov a učiteľov, kde nájdete informácie o problémoch detí, rady ako ich riešiť, kontakty na inštitúcie, legislatívu, teóriu a prax, on-line poradňu. www.prevenciasikanovania.sk

     Portál Ministerstva školstva SR http://www.minedu.sk