• Školský podporný tím

      •         Tím, ktorý má význam pre školu v oblasti zmien fungovania podpory a zmeny nastavení myslenia
      •          Má svojho koordinátora a členov
      •         Tvorí podporu pre školu, školské zariadenie
      •          Spolupracuje a koordinuje
      •          Zároveň každý je odborníkom vo vlastnom odbore
     • Členovia školského podporného tímu

     • Školská špeciálna pedagogička

      Je aj koordinátorkou tímu. Vykonáva odborné činnosti: špeciálno-pedagogickej diagnostiky, poradenstva, intervencie žiakom so ŠVVP, konzultácie so zákonnými zástupcami detí a žiakov, pedagogickým zamestnancom školy

      • zameriava sa na prvú orientačnú diagnostiku, prevenciu a reedukáciu vzdelávacích ťažkostí

       

      Školská psychologička

      Podporuje žiakov, rodičov a zamestnancov, aby sa v škole cítili príjemne, vytvárala sa pozitívna atmosféra, well-being a vykonáva odborné činnosti:

      •  orientačnej diagnostiky
      • skupinové pozorovania
      • psychologického poradenstva, intervencie žiakom
      • podpornej terapie
      • konzultácie so zákonným zástupcom žiakov, zamestnancom školy
   • O školskom podpornom tíme

     • Kde nás nájdete?
     • Priamo v škole.

      Školskú špeciálnu pedagogičku na 2. poschodí v sekcii druhého stupňa

      Školskú psychologičku na 1. poschodí v sekcii druhého stupňa

     • KONTAKTY
     • Školská

      špeciálna pedagogička

      Mgr. Ivana Piklová

      ivanapiklova@zspieninska27.sk

      Školská psychologička

      Mgr. Anna Kučerová

      annakucerova@zspieninska27.sk

     • Ponúkame
     • Programy MIRABILIS

      Eľkoninovu metódu

       

     • Inkluzívne hodnoty
     • dôvera, odvaha, múdrosť

      nenásilie, empatia

      rovnosť, rešpektovanie rozmanitosti

      participácia

      úprimnosť, odvaha

      nádej, láska, krása

     • Spolu dokážeme viac
     • Súčasťou nášho tímu sú samozrejme aj učitelia, asistenti, výchovná poradkyňa a vedenie školy.

      „Radosť z harmonickej spolupráce s malými skupinami ľudí, ktorí sa usilujú o niečo väčšieho, než sú oni sami a sú k sebe navzájom plne lojálni, patrí k veciam ktoré pre nás majú v živote najväčšiu cenu.“

      Zdroj: https://citaty-slavnych.sk/temy/spolupraca/

      "Radosť z harmonickej spolupráce s malými skupinami ľudí, ktorí sa usilujú o niečo väčšieho, než sú oni sami a sú k sebe navzájom plne lojálni, patrí k veciam, ktoré pre nás majú v živote najväčšiu cenu."

      John Adair

     • Vzdelávanie
     • Zúčastnili sme sa projektu ERASMUS plus, kde sme sa vzdelávali v inkluzívnom vzdelávaní. Pod vedením neuropsychológa Roberta Krause a špeciálnej pedagogičky Vladimíry Ďurčovej sme sa venovali aplikácii neurovedy na vzdelávanie, naučili sme sa neurobické cvičenia, rozprávali sme sa o riešení konfliktov, o komunikácii a práci so žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.