Navigácia

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • Rodičovské združenie pre rodičov žiakov 9. ročníka

  Rodičovské združenie pre rodičov žiakov 9. ročníka

  V utorok 22. januára sa uskutoční o 18:00  v triede IX.A rodičovské združenie pre rodičov žiakov 9. ročníka a žiakov, ktorí sa uchádzajú o prijatie na bilingválne gymnáziá. Na tomto stretnutí podá výchovná poradkyňa rodičom všetky potrebné informácie týkajúce sa prihlasovania a štúdia na SŠ.

  Mgr. Eva Hudecová

                                    Výchovná poradkyňa

 • Mikuláš

  Mikuláš

  Aj na našu školu zavítal Mikuláš... spolu s dobrým a láskavým anjelom, trošku strašidelným čertom, rozdávali deťom sladkosti a tie sa im poďakovali peknou básničkou, pesničkou či tancom.

  Mgr.H.Šutáková

 • EXHIBIČNÝ FLORBALOVÝ ZÁPAS

  EXHIBIČNÝ FLORBALOVÝ ZÁPAS

  23. 11. 2018   sme boli pozvaní na exhibičný zápas vo florbale medzi politikmi a olympionikmi & našimi reprezentantkami vo florbale ( 5. Miesto na MS) v spolupráci s Nadáciou JOJ, kde sme boli boli ako škola ocenená  nielen ďakovným listom, ale i vecnými odmenami za to, že sa venujeme tomuto športu nielen na hodinách telesnej výchovy, ale i v krúžkovej činnosti a tiež organizujeme každoročne florbalový mix turnaj žiakov 1. stupňa medzi mestskými školami v spolupráci s florbalovým klubom Fair Play.               

   Bol to pre nás zážitok  a hrial nás pocit, že sme patrili medzi odmenené školy.

  Mgr. P. Baniatová

 • Čarovná školská aktovka

  Čarovná školská aktovka

  Už tradične, ako každý školský rok, navštívili našu školu predškoláci z MŠ na Magurskej ulici a MŠ na Karpatskej ulici. Deti spolu so staršími kamarátmi z 5. A plnili rôzne zaujímavé úlohy, ktoré im pripravili pani učiteľky pre primárne vzdelávanie. Naučili sa nové anglické slová, objavovali tajomstvá geometrie, vyrobili milý darček a v ozajstnej telocvični ukázali svoju šikovnosť a obratnosť. Bolo to veľmi pekné a podnetné popoludnie.

  Mgr. Zdenka Ružániová

 • Vyhodnotenie zberu nápojových kartónov - tetrapakov

  Vyhodnotenie zberu nápojových kartónov - tetrapakov

  Do zberu TETRAPAKOV sa zapojili všetky triedy. Škole sa spoločne podarilo vyzbierať 90 kg tetrapakov. Najviac vyzbierali žiaci 5. A triedy - spolu až 38 kg, ale zahanbiť sa nedali ani žiaci 1. stupňa. 2. A trieda nazbierala 12 kg a 3. A nazbierala 9 kg.

   

                           http://sutaz-napojovy-karton.triedime.sk/img/logo-envi.png                              http://sutaz-napojovy-karton.triedime.sk/img/logo-tetra.png

   

   

   

   

   

 • Junior náboj

  Junior náboj

  Dňa 23. 11. 2018 sa  žiaci našej školy zapojili do medzinárodnej matematicko-fyzikálnej súťaže Junior náboj, ktorú v našom meste pomáhajú organizovať študenti GAS Banská Bystrica. Do súťaže sme prihlásili 2 štvorčlenné družstvá žiakov a žiačok z 8. A a z 9. A triedy. Za účasti 24 družstiev, naše družstvo A - deviatakov - skončilo na 9. mieste a družstvo B - ôsmakov - na 13. mieste. Srdečne gratulujeme ! Mgr.Takácsová Katarína

 • Svetový deň sporenia

  Svetový deň sporenia

  V rámci Svetového dňa sporenia, ktorý pripadá na 31. október, sa žiaci 8.ročníka zapojili posledný deň pred jesennými prázdninami do projektu, ktorý realizovala VUB banka. Hlavným cieľom bolo zvýšenie povedomia žiakov  o význame sporenia. Žiaci sa oboznámili s rôznymi druhmi sporiacich účtov, termínovaných vkladov a iných sporiacich produktov. Žiaci mali možnosť sa na vyučovaní rozprávať o tom, prečo je dôležité v živote rozumne hospodáriť a myslieť aj na budúcnosť. A tiež, že už aj žiaci ôsmeho ročníka by si mali  vedieť stanoviť jasný cieľ, na čo si šetriť a rozložiť si peniaze, ktoré dostanú ako vreckové od rodičov alebo od starých rodičov.

  Mgr. Mária Bačíková

 • Exkurzia Topoľčianky

  Exkurzia Topoľčianky

  16.10. - TOPOĽČIANKY- exkurzia 2.- 4.ročníka

  Využili sme krásne počasie babieho leta a vybrali sme sa na vlastivedno-prírodovednú exkurziu tentokrát do Topoľčianok. Navštívili sme národný žrebčín s krásnymi majestátnymi koňmi lipicanami a slovenskými teplokrvníkmi,potom sme spoznávali históriu v neďalekom zámku s veľkým parkom. Poobede sme si boli pozrieť kŕmenie zubrov v zubrej obore,kde sme sa dozvedeli veľa zaujímavého o týchto zvieratách. A na záver sme jesennou turistikou ukončili zážitkové učenie pri novo zrekonštruovanej zrúcanine hradu Hrušov.

  Plný zážitkov a dojmov sme sa vracali k večeru domov.

  Už sa tešíme na jarnú exkurziu,kde budeme spoznávať ďalšie zákutia nášho čarokrásneho Slovenska.

  Mgr. P. Baniatová

 • Halloween v ŠKD

  Halloween v ŠKD

  Halloween v ŠKD

   

  Sviatok zatracovaný aj oslavovaný! Mnoho ľudí si kladie otázku „Halloween oslavovať,  či nie?“ K základnému vzdelaniu ale patrí poznať jeho históriu. Halloween – tradície tohto sviatku siahajú až do 8. storočia a majú pôvod na území dnešnej severozápadnej Európe. Je to sviatok Keltov a približne v 17. storočí bol vysťahovalcami vyvezený do Ameriky kde sa vo veľkom udomácnil. Aj my v ŠKD sme si tento sviatok pripomenuli na viacerých tematických oblastiach výchovy a nakoniec sme sa pred jesennými prázdninami aj zabavili na tanečno-zábavno-súťažnom popoludní nazvanom Halloween v ŠKD. Pre deti to bola pekná bodka za školským vyučovaním pred prvými prázdninami v tomto školskom roku.

                                                                                  

   Anna Šopoňová, vedúca výchovy

 • Oceňovanie 2018

  Oceňovanie 2018

  Oceňovanie najlepších žiakov za minulý školský rok sa konalo 17. októbra 2018 v Robotníckom dome. Bola to veľká, celomestská,  školská slávnosť a naše deti zo školského klubu pod vedením Mgr. Janky Šníderovej túto slávnosť otvárali. Pán primátor a ďalší predstavitelia mesta slávnostne ocenili najúspešnejších žiakov. Nielen rodičia, ale najmä učitelia boli na svojich zverencov maximálne  hrdí.

  Anna Šopoňová

   

 • Pasovanie prvákov do cechu školského

  Pasovanie prvákov do cechu školského

  Štvrtok - 18. október bol pre našich prvákov výnimočným dňom. Čakala ich slávnostná udalosť – Pasovanie do cechu školského.  Tejto úlohy sa bravúrne zhostili ich najstarší spolužiaci – deviataci. Svedkami tejto mimoriadnej udalosti našich najmladších žiakov boli rodičia, starí rodičia i súrodenci detí.  Pasovanie prvákov do cechu školského si nenechal újsť ani pán poslanec mestského zastupiteľstva Pavol Bielik.

  Úlohou prváčikov bolo ukázať, čo sa za krátky čas strávený v školských laviciach naučili. Bez zaváhania a strachu prešli rôznymi skúškami školáka. A veru, nenechali sa zahanbiť. V sprievode víl a zvieratiek čítali, počítali, spievali, cvičili, maľovali, ba  dokázali aj to, ako im záleží na čistote našej prírody.

  Presvedčili všetkých prítomných i  pani riaditeľku PaedDr. Janku Prisažnú, že si zaslúžia byť pasovanými.

  Zlatým mečom deviataci slávnostne pasovali svojich najmladších spolužiakov do cechu školského.

  Aby na túto udalosť naši prváčikovia nezabudli, dostali na pamiatku drobný darček a Pamätný list, ktorý im bude pripomínať tento nezabudnuteľný deň.

  Našim prvákom, želáme, aby sa im splnili ich túžby, aby  sa v škole cítili dobre, aby okrem  povinností zažilii i kopec  radosti  a spokojnosti z dobrej práce. aby pani učiteľky a rodičia mali dôvod byť na nich pyšní!

                                                                ZŠ Pieninská, Banská Bystrica

                                                                     Mgr. Mária Záhorcová

   

 • EXKURZIA- Mincovňa Kremnica

  EXKURZIA- Mincovňa Kremnica

  Dňa 15.októbra 2018  triedy 5.A , 5.B a ŠT  v rámci finančnej gramotnosti absolvovali exkurziu do Mincovne v Kremnici. V priestoroch starej aj novej mincovni, sme videli celý proces výroby rôznych mincí a medailí. Najstaršie stroje v starej časti boli vyrobené v Nemecku, ešte stále sú funkčné a slúžia ako výstavné exponáty. Výroba mincí pre rôzne štáty v novej časti je prísne strážená, ale aj napriek tomu sme mohli nahliadnuť aj sem, aby sme videli aspoň časť dlhej cesty mincí od vzniku, kontroly kvality, balenie až po samotnú  expedíciu do skladu a k zákazníkovi. Po skončení prehliadky mincovne sme si na prázdny pliešok vyrazili ornament alebo vzor a tak sme si vyskúšali ako sa niekedy ručne razili mince. V predajni sme si mohli zakúpiť  pamätné mince, minerály, výrobky z nich a iné darčeky. Navštívili sme tiež výstavu Pôvab kameninových záhrad a v galérii autorské výstavy: Małgorzata STRZELEC/PLROZHOVORY S KAMEŇMI a Jaroslav UHEL/SK:  SENTENTIA - POCIT AKO ZOBRAZENIE. Tu sme v rámci tvorivých dielní robili rôzne zaujímavé aktivity.                                                           

   

 • Testovanie pohybových predpokladov žiakov 1. a 3. ročníka ZŠ.

  Testovanie pohybových predpokladov žiakov 1. a 3. ročníka ZŠ.

  V týždni od  8. do 12. 10.  2018 boli prváci našej školy testovaní z pohybových predpokladov. Testovanie prebieha celoslovensky pod názvom Testovanie pohybových predpokladov žiakov 1. a 3. ročníka ZŠ. Naši noví školáci ukázali svoju šikovnosť v rôznych pohybových zručnostiach. Absolvovali viaceré disciplíny zamerané na rýchlosť, vytrvalosť, obratnosť, pohyblivosť,  silu a šikovnosť. Naša škola prispieva k všestrannému pohybovému rozvoju svojich žiakov.

  Mgr. Martina Jenčová Chmelíková

 • EURÓPSKY  TÝŽDEŇ  ŠPORTU /EFD – MOVE WEEK/

  EURÓPSKY  TÝŽDEŇ  ŠPORTU /EFD – MOVE WEEK/

  V týždni od 23.9.- 30.9.2018 sa naša škola zapojila do projektu „ 500.000 skokov pre zdravie“ v rámci Európskeho týždňa športu. Cez švihadlo skákali všetky triedy 2.-9.ročníka,chlapci aj dievčatá a spolu sme naskákali 9945 skokov. 

  A tu sú výsledky:

   2.A – 294 skokov          5.A/B - 755

   2.B – 331                      6.A - 801

   3.A – 579                      7.A/B - 1624

   4.A – 1372                    8.A – 1634

   4.B – 464                      9.A – 2091

   

  Gratulujeme!      Mgr. P. Baniatová

 • PONUKA  - ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ  - ŠK.ROK  2018/19

  PONUKA  - ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ  - ŠK.ROK  2018/19

   

   

   

  Názov Vedúci krúžku

  Volejbalový krúžok - prípravka     I.stupeň Mgr.Roman Hrehor

  Na potulkách regiónomI.stupeň Mgr. Pavlína Baniatová

  Netradičné športy  I.stupeň Mgr. Pavlína Baniatová

  Na potulkách regiónom I.stupeň PaedDr.Janka Prisažná

  Loptové hry I.stupeň PaedDr.Janka Prisažná

  Šikovné ručičky I.stupeň Mgr. Katarína Jarinová

  Zvedavé oči I.stupeň Mgr. Dana Bugáňová

  Biblický krúžok I.stupeň Mgr. Lívia Škrabáková

  Angličtina hrou I.stupeň Mgr. Martina Jenčová Chmelíková

  Už to viem I.stupeň Mgr.Danuša Ľalíková

  Spevácky krúžok I.a II.st. Mgr.Mária Záhorcová

  Krúžok brannej všestrannosti II.stupeň Mgr. Zuzana Škvarková

  Príprava na PS a Testovanie 9, SJL II.stupeň PaedDr.Jarmila Chrobáková

  Príprava na PS a Testovanie 9, MAT II.stupeň Mgr.Zuzana Škvarková

  Tvorivý svet II.stupeň Mgr. Mária Janovčíková

  Turistický krúžok II.stupeň Mgr.Katarína Takácsová

  Turistický krúžok II.stupeň Mgr.Henrieta Šutáková

  Netradičné športy II.stupeň Mgr.Hrehor

  Futbal II.stupeň Bc.Vaštík

 • OZNAM

  OZNAM

   

  VEDENIE  ŠKOLY:

  Riaditeľka školy                                PaedDr. Janka Prisažná

  Zástupkyňa pre I.stupeň                     Mgr. Eva Bedleková

  Zástupkyňa pre II.stupeň                    Mgr. Mária Bačíková

  Výchovná poradkyňa                        Mgr. Eva Hudecová

  Vedúca ŠKD                                    Anna Šopoňová

  Školská psychologička                     Mgr. Zuzana Hermanová

  Školská špeciálna pedagogička         Mgr. Ivana Piklová

   

  TRIEDNI  UČITELIA:

  I.A                       Mgr. Zdenka Ružániová

  I.B                       Mgr. Martina Jenčová Chmelíková

  II.A                      Mgr. Pavlína Baniatová

  II.B                      PaedDr. Eva Daridová

  III.A                     Mgr. Danuša Ľalíková

  IV.A                    Mgr. Katarína Jarinová

  IV.B                    Mgr. Dana Bugáňová

  V.A                     Mgr. Katarína Takácsová    

  V.B                     Mgr. Zuzana Škvarková

  VI.A                    Mgr. Andrea Syrná

  VII.A                   Mgr. Iveta Varcholová

  VII.B                   PaedDr. Jarmila Chrobáková

  VIII.A                  PaedDr. Beáta Malachová            

  IX.A                    Mgr. Henrieta Šutáková      

  ŠTA                    Mgr. Ivana Piklová

                    

   

  BEZ    TRIEDNICTVA:

  Mgr. Ivan Altman

  Mgr. Roman Hrehor

  Mgr. Lívia Škrabáková

  Bc. Vladimír Vaštík

  Mgr. Mária Záhorcová

   

   

  VYCHOVÁVATEĽKY  ŠKD:          ASISTENTKY   UČITEĽA:

  Anna Kalamárová                          Ľudmila Šipulová                          

  Iveta Říhová                                  Mgr. Tatiana Dobrotová 

  Mgr. Janka  Šniderová                   Mgr. Mária Janovčíková                         

  Katarína Zimeľová                          Mgr. Dana Muránska

                                                      Mgr. IvetaTučeková

 • Zoznam žiakov

  Zoznam žiakov

   

  Trieda: I. A

  Triedny učiteľ: Mgr. Zdenka Ružániová

   

   

   

  1.Anna Avanesyan

  2.Sofia Caliscibettová

  3.Natália Csordásová

  4.Tomáš Čunderlík

  5.Matej Dobiš

  6.Dominik Filkor

  7.Patrik Glowiak

  8.Victoria Anna Hanko

  9..Lea Hetflajšová

  10. Adrian Jurkovič

  11. LaurLörinčíková

  12. Filip Mistrík

  13. Lea Ondrisová 

  14. Matúš Pavlík

  15. Filip Pazúrik

  16.Kristián Pohančaník

  17.Patrik Rafanides

  18.Stella Svitačová

  19.Matej Sýkora

  20.Stela Vitásková

   

   

  Trieda: I. B

  Triedna učiteľka: Mgr. Martina Jenčová Chmelíková

  1.Dávid Albert

  2.Michaela Ambrózová

  3.Nikola Bariaková

  4.Diana Faragová

  5.Benjamín Flosník

  6.Sofia Hatvanger

  7.Richard Holek

  8.Filip Horvát

  9.Peter Jucha

  10. Maximilián Kompiš

  11. Kristína Krejčiová

  12..Joshua Novoroľník

  13..Dalibor Oláh

  14 .Diana Ondrejková

  15 .Lenka Pančíková

  16. Miroslav  Rafael Rafaj

  17. Sebastian Surovka

  18 .Michal Tončík

  19. Melánia Zavadilová

  20. Nella Žalmánková

   

   

 • Zoznam žiakov

  Zoznam žiakov

  Trieda: V. A

  Triedny učiteľ: Mgr. Katarína Takácsová

   

  1. Kristína Antoliková

  2. Alžbeta Bartková

  3. Šimon Čunderlík

  4. Kristína Filipková

  5. Félix Heka

  6. Martin Krkoš

  7. Adam Kubala

  8.Tamara Majerová

  9. Samuel Majcher

  10. Sabina Mitterová

  11. Kristián Murgaš

  12. Matúš Obertáš

  13. Jakub Očenáš

  14. Jakub Prostredný

  15. Matej Prostredný

  16. Dominika Stenzlová

  17. Lenka Syrná

  18. Peter Taraj

  19. Timur Vasil

   

  Trieda: V. B

  Triedna učiteľka: Mgr. Zuzana Škvarková

   

  1. Andrej Vladimír Balog

  2. Matej Hauer

  3. Dávid Marek Marák

  4. Matej Melko

  5. Filip Mlynárčik

  6.Samy Paštrnák

  7.Patrik Potančok

  8.Samuel Rafael

  9.Klaudia Rafajová

  10.Alžbeta Sedláková

  11.Elizabeth Szaniszlová

  12.Róber tUrbanec

  13.Lukáš Zájíček

  14.Linda Zdechovanová

  15.Anita Vaceková

 • Výtvarná výchova netradične

  Výtvarná výchova netradične

  Aj výtvarná výchova sa nemusí vždy učiť v triede, a preto sme sa my z 1.A a 2.A vybrali 18.6. do Galérie D.Skuteckého,aby sme spoznávali svet umenia inými očami.

  Našou témou bola:Čiara je bodka,ktorá sa vybrala na prechádzku.

  Po zaujímavom rozhovore s tetou galérijnou pedagogičkou sme začali tvoriť aj my

  rôzne zaujímavé umelecké dielka v priestore i na papier. Ako to vyzeralo?

  Pozrite si to v našej fotogalérii.

  Určite sa do galérie vrátime znova,aby sme spoznávali a skúmali čarovný svet výtvarného umenia.

                                                                                                      Mgr. P. Baniatová

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Pieninská 27, Banská Bystrica
  zspieninska@gmail.com
  Pieninská 27, 974 11 Banská Bystrica
  IČO: 35677732
  DIČ: 2020985164

 • Tajomníčka školy Miriam Danišová:
  +421 48 4173 258
  Školská jedáleň: +421 48 4175373,
  mobil 0911941900

Fotogaléria