• VÝZVA
     • VÝZVA

     • Žiadame rodičov detí, ktorí doposiaľ vôbec nepožiadali o dotáciu na stravu a nevyplnili ani návratku cez edupage a majú záujem o stravovanie od 1. 1. 2024, tak môžu o dotáciu požiadať po prihlásení do edupage v Žiadosti a vyhlásenia – TYP – Žiadosť o dotáciu na stravu Návratka ......do 15.12.2023 !

       Všetky doposiaľ vyplnené návratky platia (aj od 1.5.2023 aj od 1.9.2023).

      Chudáčiková

     • Vážení rodičia, milé deti,

     • dovoľujeme si Vás pozvať na koncert Univerzitného komorného orchestra Mladosť, ktorý pôsobí ako reprezentačné teleso Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Koncert sa uskutoční dňa 2.12. 2023 o 17,00 v Slávnostnej sále Ekonomickej fakulty UMB. Súčasťou tohto telesa je aj jedna z našich vyučujúcich Mgr. Karin Hanusková. 

      Ďakujem.

      S pozdravom Karin Hanusková

     • Beseda o zdravej strave

     • Ako sa zdravo stravovať  a nebyť obézny ? Na túto otázku dostali žiaci 5.A a 5.B  triedy odpoveď na prednáške študentiek SZU, ktorá sa konala vo štvrtok, 23.novembra.  Vďaka  zaujímavej  prezentácii   sa dozvedeli množstvo faktov o to, akú dôležitú úlohu má v našom živote vyvážená strava, Čerstvo získané vedomosti si piataci  overili pri vypĺňaní zaujímavých  pracovných  listov. O tom, že išlo o zaujímavú aktivitu svedčia aj fotky z besedy.

      Mgr. M. Kasášová

    • Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry
     • Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

     • Dňa 15.11. 2023 sa uskutočnilo okresné kolo OSJL. Našu školu na súťaži reprezentovala žiačka Simona Kubíková, ktorá bola postupujúcou zo školského kola .
      V silnej konkurencii najlepších súťažiacich v okrese získala Simona Kubíková 2. miesto.

      Srdečne blahoželáme.

      PaedDr. J. Chrobáková

    • INFORMAČNÉ OKIENKA
     • INFORMAČNÉ OKIENKA

     • Dňa 21.11.2023 ( v utorok ) sa na II. stupni, v čase od 16:00 hod. do 18:00 hod. uskutočnia informačné okienka. Rodičia a zákonní zástupcovia žiakov sa môžu prísť k vyučujúcim a triednym učiteľom informovať o výchovno - vzdelávacích výsledkoch žiakov  za 1. štvrťrok šk.r. 2023/2024.

      Na I. stupni sa uskutočnia triedne rodičovské schôdzky v termíne a čase, podľa individuálneho rozhodnutia triednych učiteľov.

     • OZNAM

     • Rada rodičov schválila na zasadnutí 21.9.2023 príspevok do ZRPŠ na školský rok 2023/2024 nasledovne:

      Príspevok za 1. dieťa: 20€

      Príspevok za každé ďalšie dieťa: 10€

      Prosíme uhradiť do 30.11.2023.

      Na uloženie vyzbieraných finančných príspevkov do ZRPŠ naďalej slúži účet vo Fio banke SK6183300000002801314375, SWIFT/BIC: FIOZSKBAXXX .

      Príspevok je možné aj naďalej poslať aj po deťoch triednemu učiteľovi.

      Ďakujeme.

      Lenka Mráziková

      Predsedníčka RR

       

     • Hosť z Etiópie na našej škole.

     • V stredu - 9. novembra - sa nám zaujímavým spôsobom podarilo spojiť hodinu geografie a anglického jazyka. Pozvanie do našej školy prijal šéfkuchár luxusnej medzinárodnej lode pôvodom z Etiópie, ktorý plynulou angličtinou sprostredkoval žiakom ôsmeho, šiesteho a štvrtého ročníka / 4. A / niekoľko zaujímavých faktov o svojej rodnej krajine a následne ochotne odpovedal aj na položené otázky.Vo vyšších ročníkoch prebiehala konverzácia už bez potreby tlmočiť a v nižších pomohla odvaha, snaha ... a pani učiteľky.

      Vyučujúce ANJ a GEG.

     • Šarkaniáda

     • Opäť nastal čas šarkanov. Žiaci zo 6.A si na hodine výtvarnej výchovy vyrobili z recyklovateľného materiálu šarkanov, ktorých sme boli vyskúšať na našom školskom ihrisku. Tým, ktorým sa nepodarilo šarkana vyrobiť si mohli doniesť aj kúpeného. Cieľom bolo podporiť kreativitu u žiakov a aktívny pobyt v prírode. Hlavným heslom bolo: zabaviť sa!

      Mgr. Ivana Krajči

     • NÁVŠTEVA Z ÚNIE NEVIDIACICH A SLABOZRAKÝCH SLOVENSKA

     • Takto poučne a zábavne začínali naši žiaci 1. B, 2. A, 2. B a ŠTA ráno po víkende, v pondelok 6.11. 2023. Návšteva z Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska bola pre nich veľkým zážitkom nielen vďaka vodiacemu psíkovi, ktorý im ukázal svoju prácu, ale i možnosti vžiť sa do situácie nevidiacich a slabozrakých, vyskúšať si pomôcky a hry, ktoré im každý deň uľahčujú život, odlišný od toho nášho so zdravým zrakom. Máme lepšiu predstavu o tom, kam peniažky zo zbierky Biela pastelka putujú a na čo slúžia.  Ďakujeme členkám Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska za trpezlivosť, s ktorou nám veľa vecí vysvetlili, ako aj nevidiacemu Jarkovi, ktorý nám na požiadanie trpezlivo a s láskou napísal na stroji naše mená v braillovom písme.

      Dávame do pozornosti, že ešte stále prebieha na našej škole verejná zbierka Biela pastelka na podporu ľudí so zrakovým postihnutím.

     • Plavecký výcvik

     • V dňoch od 23.10. – 27.10.2023 sa žiaci našej školy zúčastnili plaveckého výcviku na krytej plavárni Štiavničky v Banskej Bystrici.

      Pod vedením kvalifikovaných trénerov plávania zo Športového klubu RAJA zdokonalili svoje plavecké spôsoby a zlepšili sa vo svojich plaveckých výkonoch. Nechýbala ani každodenná radosť z vody a lovenie diplomov na záver plaveckého výcviku.

      Mgr. S. Urcová

    • Vyhodnotenie jesenného zberu papiera
     • Vyhodnotenie jesenného zberu papiera

     • V októbri sa na našej škole uskutočnil jesenný zber papiera. Do zberu sa zapojili všetky triedne kolektívy a spolu nazbierali 6297, 3 kg. Ďakujeme žiakom, rodičom, starým rodičom, ale aj pánovi školníkovi a všetkým pedagógom, ktorí pomáhali pri organizovaní tejto činnosti. Najúspešnejšie triedne kolektívy a najúspešnejší jednotlivci boli odmenení sladkými cenami. 

      Víťazom blahoželáme. 

      Triedne kolektívy: 

      Primárne vzdelávanie:              

      1. miesto - IV. A trieda 

      2. miesto - II. B trieda

      3. miesto  - III. B trieda 

       

      Nižšie stredné vzdelávanie:     

      1. miesto  - VIII. A trieda 

      2. miesto - IX. A trieda 

      3. miesto  - V. Atrieda 

       

      Jednotlivci:                                  

      1. miesto - David Zlevský (VIII. A) 

      2. miesto Ivana Šúrová (VIII. A) 

      3. miesto Patrik Marochnič (VII. B)

      4. miesto Sofia Domoráková (V. A) 

      5. miesto Martin Koiš (IV. A) 

       

     • PRÁZDNINOVÁ ČINNOSŤ ŠKD

     • V ŠKD sme počas jesenných prázdnin vyšli v ústrety zamestnaným rodičom a pripravili pre deti zaujímavý program. Prvý deň sme sa venovali najstaršej histórii Banskej Bystrice a druhý venovali celoškolskému projektu Planéta Zem sa usmieva. Okrem stálej expozície v Tihanyiho kaštieli sme si pozreli zaujímavú výstavu švábov. V rámci dňa sme boli naplniť aj vtáčie búdky v areáli školy suchým chlebom. Aj napriek nie práve dobrému počasiu sme strávili dva zaujímavé a poučné dni.

     • HALLOWEEN V ŠKD

     • Pred jesennými prázdninami v ŠKD dnes bodka za jesennými tradíciami. Z histórie sme si toho pripomenuli dosť, no deti sa najviac tešili na zábavu.

     • Týždeň zdravej výživy

     • Od 16.10 do 20.10. 2023 sme sa v škole venovali zdravej výžive, na ktorú sa často zabúda. Vyvážená strava je veľmi dôležitá. Žiaci mali rôzne besedy a aktivity zamerané na zdravú výživu, pohyb a duševnú pohodu. V triedach si pripravili rôzne nátierky, ovocné a zeleninové šaláty. Žiaci sa spolu s učiteľmi zapojili aj do výzvy, v ktorej bol každý deň iný. (viď obrázok). Mgr. I. Krajči

     • Netradičné hry v ŠKD

     • Pri prîležitosti dña netradičných hier, sme si aj my v ŠKD dňa 13.10. pripravili zábavné popoludnie netradičných hier, so zameraním na  prírodu a blížiaci sa deň stromov. Deti boli úžasné a popoludnie sa im veľmi páčilo.

      A. Kalamárová

     • Horehronské hry

     • Dňa 5.10.2023 sa na Atletickom štadióne SNP v Banskej Bystrici konal už 61. ročník Horehronských hier v atletike, na ktorom sa zúčastnili aj žiaci našej školy.

      V jednotlivých disciplínach sa im mimoriadne darilo, čoho výsledkom je aj krásne 3. miesto našej žiačky Natalie Pokrývkovej v hode kriketovou loptičkou.  Blahoželáme a prajeme veľa ďalších úspechov!  Mgr. S. Urcová

    • EURÓPSKY TÝŽDEŇ ŠPORTU 2023
     • EURÓPSKY TÝŽDEŇ ŠPORTU 2023

     • Tradíciou našej školy je zapojenie sa do “Európskeho týždňa športu“.

      Od 23. 9.– 30. 9. 2023 sme opäť zorganizovali celoškolskú aktivitu „SKÁČEME  PRE  ZDRAVIE“ a pokúsili sme sa prekonať rekord z minulého roka,kde sme naskákali 7646 skokov.

      Súťažili medzi sebou triedy 1. a 2.stupňa o to,ktorá trieda naskáče najviac skokov. Do aktivity sa zapojili i naši prváčikovia, ktorí sa veľmi snažili, pretože sa ešte len učia skákať cez švihadlo, za čo majú veľkú pochvalu.

      Takže výsledky súťaže sú nasledovné:

      1. miesto – 4.B – 825 skokov  ...................................  7.B – 1337 skokov

      2. miesto – 4.A – 701 skokov  ...................................   8.A – 1009 skokov

      3. miesto – 3.A – 593 skokov  ...................................   7.A – 635 skokov

      4. miesto – 3.B – 473 skokov  ...................................   9.B – 561skokov

      5. miesto – 2.A – 228 skokov .....................................  5.B – 554 skokov

      6. miesto – 1.A – 114 skokov ......................................  5.A – 540 skokov

      7. miesto – 2.B  – 54 skokov ....................................    9.A  – 482 skokov

      8. miesto –  1.B – 0 skokov ........................................  6 .B – 361 skokov.

      9. miesto – ................................................................... 6.A  - 257 skokov

       

      Tento rok sme prekonali rekord z minulého roka a spolu sme naskákali 8724 skokov,takže máme nový rekord, ktorý sa budeme snažiť prekonať v budúcom roku.

         

      Všetkým zúčastneným gratulujeme k dosiahnutým výsledkom,ktorými urobili niečo pre svoje zdravie a kondičku!

      Mgr. P. Baniatová (koordinátor súťaže)

    • ZBER PAPIERA
     • ZBER PAPIERA

     • Základná škola, Pieninská 27

      organizuje

      Z B E R      P A P I E R A

      NIE KARTÓN

      (papier je potrebné nosiť zviazaný)

      od 09.10. do 13.10. 2023

      ráno 7,00 – 8,00 hod. poobede 14,00 – 17,00 hod.

     • Sokoliari.

     • 3.10.2023 nás navštívili sokoliari z MŠ a ZŠ Štiavnické Bane a predviedli nám svoje majstrovstvo.