• Slovenská Ľupča
     • Slovenská Ľupča

     • V rámci výchovného programu Mladý rytier 21. storočia a regionálnej výchovy sme s deťmi ŠKD poznávali hrady a zámky v našom regióne. Hovorili sme s deťmi o význame a histórii hradov a zámkov.  

      Najbližší  v našom regióne sme v rámci výletu navštívili. Deti zo ŠKD zvládli nenáročnú túru na hrad v Slovenskej Ľupči  s nadšením. Veľmi sa tešili z cesty vlakom a so záujmom absolvovali prehliadku hradu.           

      vychovávateľky ŠKD:

      Katarín Zimeľová a Anna Kalamárová

    • Deň detí v ŠKD
     • Deň detí v ŠKD

     • Dňa 31. 5. 2019 sme pri príležitosti  dňa detí  s našimi deťmi oslávili ich  sviatok pohybom v telocvični. Formou štafetových hier deti súťažili v rôznych disciplínach. Keďže nešlo o výhru, ale o zábavu, všetky deti boli spokojné a odchádzali s malým darčekom.

      Vychovávateľka Anna Kalamárová

    • FLORBALOVÝ MIX TURNAJ ŽIAKOV 1.STUPŇA ZŠ
     • FLORBALOVÝ MIX TURNAJ ŽIAKOV 1.STUPŇA ZŠ

     • Dňa 4.6. sme zorganizovali v spolupráci s florbalovým klubom FAIRPLAYSPORTS  1. ročník florbalového mix turnaja žiakov 2.-4.ročníka medzi základnými školami v B.Bystrici v telocvični  v bývalej ZŠ Magurská.

      Žiaci a žiačky odohrali 11 náročných zápasov,po ktorých sa najviac tešili z víťazstva žiaci zo ZŠ Ďumbierska,druhé miesto obsadili ZŠ Moskovská,tretie ZŠ Spojová, nepopulárne štvrté miesto obsadili naši žiaci zo ZŠ Pieninská, piate ZŠ SNP 20, šieste ZŠ Narnia.

      Keďže turnaj prebiehal tiež v rámci Olympijského festivalu detí a mládeže, všetci sa mohli tešiť z odmien, ktoré dostali po turnaji.

      Všetkým patrí veľká gratulácia za bojovné športové výkony v duchu fairplay!

      Tešíme sa na ďalší ročník,kde radi privítame aj ďalšie bystrické školy.

      Mgr. P. Baniatová (koordinátorka turnaja)

    • MOVE WEEK – Európsky týždeň športu
     • MOVE WEEK – Európsky týždeň športu

     • V týždni od 27.5.- 3.6.2019 sa naša škola opäť zapojila do projektu „ 500.000 skokov pre zdravie“ v rámci Európskeho týždňa športu. Žiaci všetkých tried počas hodín telesnej výchovy skákali cez švihadlo.Dievčatá a chlapci 1.-9.ročníkov spolu naskákali 12 689skokov.Prekonali sme počet skokov z jesene o 3000skokov viac.

        A tu sú výsledky:

                                     1.A – 201 skokov         5.A-751

                                     1.B -  68                       5.B- 525

                                     2.A – 421                      6.A-1115

                                     2.B – 414                      7.A-1145

                                     3.A – 977                      7.B- 929

                                     4.A – 1810                    8.A – 1640

                                     4.B – 582                      9.A – 2111

      SPOLU:                 12 689skokov

      Gratulujeme!      Mgr. P. Baniatová

     • Faber Dance School 2019

     • Počas celoročného projektu "Tanec ako súčasť tanečného potenciálu súčasnej detskej generácie" sme spolupracovali aj s tanečnou školou Juraja Fábera. 

      Sme veľmi radi, že pán Fáber prejavil záujem o ďalšiu spoluprácu s našou školou aj v budúcom školskom roku 2019/2020.

    • TANEC
     • TANEC

     • Slovo tanec sa v Základnej škole na Pieninskej ulici skloňuje vo všetkých pádoch. Prečo? Pretože Tanec ako súčasť tanečného potenciálu súčasnej detskej generácie”, je názov celoročného projektu našej školy. Na začiatku si každá trieda vylosovala druh tanca, ktorému sa bude venovať. Figuríny – tanečné páry, ktoré triedne kolektívy zaodeli do tanečných kostýmov podľa svojho tanca, zdobia vestibul našej školy.

      Pod taktovkou Juraja Fábera a jeho Fáber Dance School žiaci absolvovali tanečné workshopy, aby sa  zžili, prakticky zoznámili s vybraným tancom.  Výsledkom workshopu bol zrod základov, choreografie pripravovaného tanečného predstavenia.

      Skutočnosť, že to v našej škole tancom naozaj žije, dokazuje množstvo sprievodných podujatí projektu.

      Výchovný tanečný koncert finalistu  súťaže„Československo má talent” Miroslava „Bruise“ Žilku, návšteva Štátnej opery v Banskej Bystrici a jej  predstavenia Carmen, Ferdo Mravec,  vystúpenie zvolenskej Tanečnej školy Zuzana i  predstavenie Tanečnej školy Janette Fáberovej nás všetkých veľmi očarilo a našich tanečníkov  povzbudilo, pretože ich čakala súťaž. Pódium našej školskej jedálne sa premenilo na tanečný parket, ktorý privítal tanečníkov – triedne kolektívy. Najprv žiaci prezentovali projekty, ktorých cieľom bolo oboznámiť prítomných s históriou, súčasnosťou, princípmi vybraného tanca. Potom tanečníci od tých najmenších prváčikov až po najstarších deviatakov predviedli svoje tanečné predstavenia. Bolo to nádherné dopoludnie plné tanca. Macarena, čača,  valčík, country, rock and roll. jive, to je len zlomok tancov,  originálnych choreografií, ktoré sme mali možnosť vidieť.

      Vyvrcholením Pieninského festivalu tanca bolo slávnostné tanečné popoludnie v átriu našej školy. Tanečné vystúpenie našich žiakov pre rodičov a priaznivcov školy bolo úžasné. Naši žiaci tancovali s radosťou a ukázali všetkým, akí sú šikovní a neboja sa žiadnej výzvy. V závere programu porota, ktorej predsedal pán Fáber, odmenila najlepšie tanečné výkony.

      Náročná príprava bola odmenená a poďakovanie patrí nielen tanečníkom, ale i triednym učiteľkám, vychovávateľkám, nepedagogickým pracovníkom a vedeniu školy, ktoré projekt zastrešilo a vytvorilo priaznivé podmienky pre jeho realizáciu.                                                                         

      Mgr. M. Záhorcová

    • Základy podnikania
     • Základy podnikania

     • Posledný májový týždeň prebiehal na našej škole vzdelávací program Základy podnikania. V rámci finančnej  gramotnosti sa ho zúčastnili žiaci 6. ročníka, na ktorom im lektorky hravou formou priblížili praktické informácie o organizácii a fungovaní podniku v systéme slobodného podnikania. Počas piatich stretnutí prezentovali žiakom päť hlavných tém – PENIAZE, ORGANIZÁCIA, MANAŽMENT, VÝROBA a MARKETING.

      Program Základy podnikania je odporúčaný aj Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Vďaka podpore spoločnosti MetLife je program pre školy  bezplatný.

       Cieľom programu je:

      • dopĺňať tradičnú skladbu vyučovacích predmetov základných škôl konceptmi na rozvíjanie podnikateľských a ekonomických schopností a finančnej gramotnosti,
      • rozvíjať vedomosti žiakov o fungovaní a riadení ekonomických činností, o zodpovednosti v podnikaní v systéme ekonomiky voľného trhu,
      • podnecovať žiakov, aby hľadali možnosti svojich budúcich povolaní,
      • podať žiakom základných škôl pozitívne modely dospievajúcich a dospelých.

      Všetci žiaci dostali po ukončení  certifikát o absolvovaní vzdelávacieho programu.

      Program sa žiakom veľmi páčil.

      Mgr. Mária Bačíková

    • Pieninský festival tanca
     • Pieninský festival tanca

     • Vo štvrtok tu bolo veľké finále našej celoročnej práce. Pieninský festival tanca. Aj keď nám počasie robilo vrásky na tvári, nakoniec to všetko dobre dopadlo. Tancovalo sa vonku pred školou, deti sa prezentovali pred svojimi rodinnými príslušníkmi a širšou verejnosťou. Hosťom nášho tanečného festivalu boli deti z tanečnej školy Fáber dance. Na záver boli vyhlásené výsledky tanečnej súťaže, odmenené boli všetky deti. No súťaž ja súťaž a víťaz môže byť len jeden, tak pán Juraj Fáber odmenil víťazov v daných kategóriách. Okrem toho špeciálnu cenu jeho tanečnej školy získali ešte štyri ďalšie triedne kolektívy. Týždeň tanca sa skončil, dozvuky rezonovali v nás ešte ďalší deň. Tanec vždy patril a aj patrí k základnému vzdelaniu a deti sa presvedčili, že je to výborná kultúrna, športová, umelecká a spoločenská aktivita.

      Anna Šopoňová, vedúca výchovy

    • IQ olympiáda 2019 - celoslovenské finále
     • IQ olympiáda 2019 - celoslovenské finále

     • Dňa 27. 5. 2019 sa konalo v Bytči celoslovenské finále IQ olympiády, do ktorého sa so svojimi schopnosťami prebojoval aj náš žiak Samuel Sýkora zo 7. A triedy. Táto súťaž je zameraná na rozvoj logického myslenia, pamäťových schopností a vrodenej inteligencie, pre deti 5. až 9. ročníka ZŠ a prímy až kvarty osemročných gymnázií a organizuje ju Mensa Slovensko - nezisková organizácia združujúca nadpriemerne inteligentných ľudí. Celá súťaž prebiehala v prekrásnych priestoroch Sobášneho paláca a Bytčianskeho zámku. Súťaž pozostávala z postrehu, logického testu, pamäťového testu, z rýchlych počtov a praktickej inteligencie. Pre sprevádzajúcich boli pripravené rôzne prednášky - Budúcnosť vzdelávania, Finančná gramotnosť, učenie hrou, Výskum mozgu od narodenia po pubertu.

      Samuel Sýkora sa umiestnil na 34. mieste zo 60 súťažiacich.

      Mgr. Katarína Takácsová

    • Týždeň tanca 20.-24.05.2019 - tretí deň
     • Týždeň tanca 20.-24.05.2019 - tretí deň

     • Celoškolský projekt pod názvom Tanec ako súčasť kultúrneho potenciálu súčasnej detskej generácie sa dočkal svojho vyvrcholenia. V stredu  sa konala tanečná súťaž, na ktorej sa všetky triedy predstavili svojim tancom. Žiaci 4. až 9. ročníka prezentovali aj svoje projekty na tému daného tanca. Na súťaž dohliadala porota v zložení: PaedDr. Janka Prísažná, riaditeľka školy, Miriam Danišová a predsedom poroty bol p. Juraj Fáber, majiteľ tanečnej školy Fáber dance. Všetky triedy boli úžasné, porota to mala naozaj ťažké. Výsledky boli potom zverejnené na Pieninskom festivale tanca vo štvrtok.       

       Anna Šopoňová, vedúca výchovy

    • Týždeň tanca 20.-24.05.2019
     • Týždeň tanca 20.-24.05.2019

     • Celoročný projekt venovaný tancu vrcholí v týchto dňoch Týždňom tanca. Prvý deň bola našim hosťom Tanečná skupina Zuzana zo Zvolena. Žiaci I. aj  II. stupňa videli ukážky mažoretiek, súťažný dievčenský fitnes, hip-hop, country, diskotance  a štvorylku. Niektoré z nich sa aj naučili. Strávili v škole pekné tanečné dopoludnie.                                                                                 

      Anna Šopoňová, vedúca výchovy

    • Týždeň tanca 20.-24.05.2019
     • Týždeň tanca 20.-24.05.2019

     • Týždeň tanca na našej škole pokračoval druhý deň v spoločnosti Tanečnej školy Žanet Fáberovej. Menšie aj väčšie dievčatá a chlapci predviedli svoje tanečné umenie na vysokej úrovni. Množstvo tanečných víťazstiev na národnej i medzinárodnej úrovni hovorí o kvalite výuky tanca. Tvrdá drina, podpora všetkých zúčastnených prináša ovocie v podobe medailí a pohárov v štandardných, latinskoamerických tancoch ako aj vo voľných choreografiách. Žiaci našej školy mohli vidieť svojich rovesníkov aj inak ako len s mobilmi v rukách.

      Anna Šopoňová, vedúca výchovy

    • Historická noc v ŠKD 17. 5. 2019
     • Historická noc v ŠKD 17. 5. 2019

     • Aj s menšími deťmi sme vyhodnotili plnenie výchovného programu mladý rytier 21. storočia s členmi SHŠ Berezun z Brezna. Počas Historickej noci boli deti pasované do vyššieho rytierskeho stavu, vyskúšali si svoje zručnosti v mnohých atraktívnych aktivitách. Mnohé z nich spali mimo domu samé po prvýkrát. Všetky to zvládli super.

      Anna Šopoňová, vedúca výchovy

    • Sásovský trojboj
     • Sásovský trojboj

     • Dňa 7. 5. 2019 sa výber žiakov prvého stupňa zúčastnil na športovej súťaži s názvom SÁSOVSKÝ TROJBOJ. Súťažilo sa v hode do diaľky kriketovou loptičkou, skoku do pieskového doskočiska  s rozbehom, v behu na 50 metrov a v štafete. Žiaci našej školy od prvého až po štvrtý ročník ukážkovo bojovali o medaile. Svoje výkony v jednotlivých pokusoch zlepšovali a aj napriek nepriaznivému počasiu vybojovali pre našu školu krásne tretie miesto. V ocenení jednotlivcov obsadili taktiež prvé, druhé a tretie miesto. Ceny im odovzdával známy atlét a úspešný športovec Matej Tóth. Verím, že športový duch našich menších žiakov bude len gradovať a na budúci rok si pri ceste do školy poťažkáme nový víťazný pohár

      Mgr. Martina Jenčová Chmelíková

    • Raňajky pre mamičky
     • Raňajky pre mamičky

     • Raňajky pre mamičky

      Deň matiek je deň, kedy sa vzdáva úcta matkám a materstvu. Je oslavovaný v rôzne dni na mnohých miestach po celom svete. Na Slovensku majú príležitosť spomenúť si na svoje matky osobitne na Deň matiek, ktorý pripadá na druhú májovú nedeľu.

      Dňa 10. 5. 2019. deti zo školského klubu spolu so svojimi vychovávateľkami pripravili pre mamičky už tradičné „Raňajky pre mamičky.“ V príjemnom prostredí školskej jedálne boli mamičky obslúžené a obdarované vlastnoručne vyrobeným darčekom od svojho dieťaťa. Spoločne strávené chvíle s ostatnými mamičkami boli príjemným naštartovaním nového dňa.

      Katarína Zimeľová

    • OBNOVA  PIESKOVÉHO   DOSKOČISKA
     • OBNOVA  PIESKOVÉHO   DOSKOČISKA

     • Srdečne ďakujeme  p. Kompišovi a p. Ganobčíkovej, rodičom žiaka našej školy, ktorí obnovili doskočisko s rozbehovou dráhou  v areáli školy. Doskočisko už stihli otestovať aj niektorí žiaci. Verím, že počasie bude lepšie a v krátkom čase ho budú môcť odskúšať všetky deti.

      Mgr. Martina Jenčová Chmelíková