• Stromček pre vtáčiky

     • Skôr ako sa deti rozlúčili so školou a odišli na prázdniny, urobili dobrý skutok. V areáli školy pripravovali prekvapenie vtáčikom, aby im spríjemnili chladné zimné dni. Z rôznych pochúťok im urobili chutné reťaze, ktoré povešali na stromy v okolí školy. Do kŕmidiel im nasypali semienka a jadierka, aby vtáčiky v chladných dňoch nehladovali. Od stromčeka odchádzali s dobrým pocitom. Aj takýmto spôsobom sa deti učia láske a ochrane prírody.                                                                                                                                   Mgr. Katarína Jarinová

     • Projekt z ANJ

     •  

      Dnes sme dokončili medzinárodný projekt "Christmas Tree Decoration Exchange". Vianočné dekorácie a projekty zo zahraničia si budete môcť pozrieť po návrate do školy. Verím, že sa čoskoro uvidíme a prajeme Vám pokojné prežitie vianočných sviatkov.    Mgr.G.Kurtulík

     • Projekt "Christmas Tree Decoration Exchange"

     • V rámci projektu "Christmas Tree Decoration Exchange" sme minulý piatok odoslali 22 vianočných dekorácií a informačných balíkov do 22 zahraničných škôl. (Grécka, Francúzska a ďalších).

      Tešíme sa na dekorácie a balíky zo zahraničia, ktoré k nám dorazia v najbližších dňoch,

      Chcel by som poďakovať za veľmi dobrú spoluprácu pani učiteľkám Beáte Malachovej, Eve Hudecovej a žiakom 6.A, 9A a 9.B

      P. uč. Kurtulík

    • OZNAM
     • OZNAM

     • Na základe prijatého uznesenia vlády č. 678 k návrhu na rozšírenie opatrení v rámci vyhláseného núdzového stavu sa organizácia vyučovanie od 26.10. do 27.11.2020 upravuje nasledovne:

      Vyučovanie v špeciálnej triede a na 1. stupni bude prebiehať podľa rozvrhu (prezenčne v škole)

      Vyučovanie na 2. stupni – bude prebiehať dištančne podľa upraveného  rozvrhu.

      Vyučovanie sa neprerušuje, ale mení formu – všetky povinnosti týkajúce sa účasti a aktivity na vyučovaní zostávajú nezmenené pre rodičov i žiakov.

      Stravovanie v školskej jedálni bude len pre žiakov ŠTA a 1. stupňa, ktorí sa učia v škole.

          Jesenné prázdniny budú:

      30. 10. 2020 (piatok)

       02. 11. 2020 (pondelok)

       06. 11. 2020 ( piatok)

      09. 11. 2020 ( pondelok)

       

      Mgr. Mária Bačíková, zrš

      poverená riadením školy

    • EURÓPSKY TÝŽDEŇ  ŠPORTU
     • EURÓPSKY TÝŽDEŇ ŠPORTU

     • Aj napriek pandemickej situácii sme sa opäť zapojili do Európskeho týždňa športu od 23.9.- 30.9.2020 aktivitou „Skáčeme pre zdravie“. Využili sme ešte pekné jesenné počasie na pohybovú aktivitu vonku, keďže teraz nemôžeme cvičiť v telocvični a zasúťažili si triedy 1.stupňa medzi sebou o to, ktorá trieda naskáče najviac skokov. Pôvodne sa mali zapojiť aj žiaci 2.stupňa, ale z karanténnych dôvodov to nestihli.

      Takže výsledky súťaže sú nasledovné:

      1.miesto – 4.B – 929 skokov

      2.miesto – 4.A – 762 skokov

      3.miesto – 3.A – 474 skokov

      4.miesto – 2.A – 331 skokov

      5.miesto – 2.B – 231 skokov

      6.miesto – 3.B – 109 skokov

      7.miesto – 1.A  –103 skokov

      8.miesto – 1.B  -    97 skokov                

      Všetkým zúčastneným gratulujeme k dosiahnutým výsledkom, ktorými urobili niečo pre svoje zdravie a kondičku!

      Mgr. P. Baniatová (koordinátor súťaže)

     • Oznam

     • Základná škola, Pieninská 27, Banská Bystrica 

      príjme od 1. novembra 2020 

      do pracovného pomeru UČITEĽA s aprobáciou 

      slovenský jazyk a literatúra - výtvarná výchova, resp. slovenský jazyk a literatúra - hudobná výchova.

       

      Svoju žiadosť o zamestnanie spolu so životopisom  zašlite na e-mail školy : zspieninska@gmail.com

      Bližšie informácie poskytneme na tele. čísle 048 /417 32 58

      Kontaktná osoba : Mgr. Mária Bačíková, zástupkyňa riaditeľa

    • UPOZORNENIE
     • UPOZORNENIE

     •  

      Žiaci, ktorí sa nezúčastnia vyučovania v škole, nemajú nárok na obed zo štátnej dotácie a  nesmú vstupovať do budovy školy ani do školskej jedálne !!!

    • Oznam zákonným zástupcom, sprevádzajúcim osobám a deťom
     • Oznam zákonným zástupcom, sprevádzajúcim osobám a deťom

     •  

      Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy.

      Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať všeobecného lekára pre deti a dorast. V prípade, že zdravotný stav nevyžaduje komunikáciu s lekárom, pri opätovnom nástupe dieťaťa do školy sa dieťa preukáže vyhlásením o bezinfekčnosti podpísaným zákonným zástupcom.

    • V školskom roku  2020-21 ponúkame  pre žiakov tieto krúžky
     • V školskom roku  2020-21 ponúkame  pre žiakov tieto krúžky

     •  

      Názov Vedúci krúžku

      Volejbalový krúžok - prípravka    I.stupeň  Mgr.Roman Hrehor

      Na potulkách regiónom               I.stupeň Mgr. Pavlína Baniatová

      Športový krúžok                          I.stupeň Mgr. Pavlína Baniatová

      Krížom - krážom po Slovensku    I.stupeň PaedDr.Janka Prisažná

      Pieninské talenty                         I.stupeň Mgr. Dana Bugáňová

      Dobre vedieť                               I.stupeň Mgr. Zdenka Ružániová

      Kreatívec                                     I.stupeň Mgr.Danuša Ľalíková

      Šikovné ručičky                           I.stupeň Mgr. Katarína Jarinová

      Biblický krúžok                             I.stupeň Mgr. Lívia Škrabáková

      Všehochuť                                   I.stupeň Mgr. Eva Bedleková

      Angličtina hrou                             I.stupeň Mgr. Martina Jenčová Chmelíková

      Spevácky krúžok                          I.a II.st. PaedDr. Eva Daridová

      Krúžok brannej všestrannosti      II.stupeň Mgr. Zuzana Škvarková

      Príprava na PS a T-9, SJL           II.stupeň PaedDr.Jarmila Chrobáková

      Príprava na PS a T-9, MAT         II.stupeň Mgr.Katarína Takácsová

      Matematický krúžok                     II.stupeň Mgr.Katarína Takácsová

      Amavet - technický krúžok          II.stupeň Mgr. Mária Bačíková

      Netradičné športy                       II.stupeň Mgr. Roman Hrehor

      Futbal                                         II.stupeň Mgr. Gabriel Kurtulík

      Čítanie - zdroj poznania              I.a II.st.Mgr.Bugáňová, Mgr.Šutáková