• FAST HEROES – Hrdinovia FAST
     • FAST HEROES – Hrdinovia FAST

     •  

      FAST Heroes je medzinárodný projekt, ktorého cieľom je naučiť deti rozpoznávať základné príznaky cievnej mozgovej príhody  a zavolať prvú pomoc. 

      Tento školský rok sa do spomínaného projektu zapojilo 5 žiackych kolektívov z našej školy – 1.A, 1.B, 2.A, 4.A, 4.B. V celosvetovom meradle sa umiestnili na 5. mieste  a trieda 4. A na 6. mieste v medzinárodnom hodnotení. Celoročná usilovná práca našich detí dnes bola odmenená. Žiaci našej školy si od organizátorov FAST Heroes prevzali ocenenia. 

      Od pána Jana van der Mierwe, spoluzakladateľa a vedúceho projektu Angels Initiative a kampane FAST Heroes, ktorý stojí za myšlienkou samotného projektu sme dostali ďakovný list a oficiálny certifikát o absolvovaní medzinárodného projektu FAST Heroes. 

      Medzinárodný projekt Hrdinovia FAST bude pokračovať aj budúci rok.  Verím, že sa do neho opäť radi zapojíme. 

      certifikat-1.pdf

      FAST_-_Thank_you_letter_for_schools_v3_3__4_-1.pdf

    • Oznam
     • Oznam

     • Z B E R   P A P I E R A

      od 14.06.  do 18.06. 2021

      ráno 7,00 – 8,00 hod    poobede   14,00 – 17,00 hod

       

      Prosíme papier triediť. Budú pristavené 2 kontajnery. Jeden kontajner na knižný a písací papier, letáky, noviny, časopisy, zošity...

      Druhý kontajner na kartóny a pod. Z toho dôvodu prosíme aby ste nebalili papier do kartónových krabíc.  Papier prineste zviazaný.

      Ďakujeme.

     • Bábky z rozprávkovej bábkovej hry KRÁSA NEVÍDANÁ...

     • v podaní žiakov 5.A (tvorivá domáca úloha)

      V práci so žiakmi radi prepájame viacero predmetov v súvislosti s jednou preberanou témou.

      Žiaci 5.A triedy dostali netradičnú domácu úlohu: na chvíľu sa stali scénografmi bábkového divadla. Vytvorili návrhy bábok z bábkovej hry Krása Nevídaná, s textom ktorej sme pracovali na hodinách LITERÁRNEJ VÝCHOVY. Zvoliť si mohli ktorýkoľvek z druhov bábok, o ktorých sme sa spolu učili.

      Jana Olajcová Kleinová

     • Online meeting o šikane a kyberšikane.

     • V Stredu 02.06.2021 sa žiaci 6. ročníka zúčastnili v rámci Národného projektu s názvom "Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete“ online meetingu na tému "Šikanovanie a kyberšikanovanie".

      Tento meeting zabezpečilo Oddelenie koordinácie a programov koordinácie kriminality pod vedením Mgr. Veronika Poláková, PhD. Lektorom tohto meetingu bol Marián Sopčák.

      Operačný program Efektívna verejná správa.

      Odbor prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR.

      Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.

      Informačná kancelária pre obete Banská Bystrica.

      Klientske centrum Okresného úradu Banská Bystrica,

      Štefánikovo nábrežie 7, 974 01 Banská Bystrica1.poschodie, kancelária č. A10

    • OZNAM
     • OZNAM

     • Rozhodnutie RŠ o prijatí do 1. ročníka si môžete prevziať osobne v termíne od 7.6. do 9.6.2021  v čase

      7,30 - 14,30 hod. Prineste si občiansky preukaz a rodný list dieťaťa.