• OZNAM
     • OZNAM


     • Vážení rodičia, zákonní zástupcovia,

      od pondelka, 1. februára 2021, sa žiaci naďalej vzdelávajú dištančne.

      Školský klub detí pokračuje v nezmenenom režime. 

      Na stravu možno prihlásiť len tie deti, ktoré navštevujú školský klub detí.

      PaedDr. Janka Prisažná, RŠ

    • OZNAM ŠKD
     • OZNAM ŠKD

     • Pokyny k prevádzke ŠKD pri ZŠ Pieninská 27, Banská Bystrica od 18.01.2021 do odvolania

       

      Činnosť v ŠKD sa otvára v pondelok 18. januára 2021 na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR č. 2021/9418:2-A1810 a mesta Banská Bystrica ako zriaďovateľa ZŠ Pieninská 27, Banská Bystrica č. Pr.V-1467/2021

       

      Prevádzka bude v čase od 7,00 hod. do 16,00 hod.

       

      Pokyny:

      · Príchod detí do ŠKD v čase od 7,00 hod. do 8,00 hod. hlavným vchodom

      · Odchod detí z ŠKD podľa pokynov rodiča v časoch o: 13,00 hod., 15,00 hod, 15,30 hod. a 16,00 hod. bočným vchodom

      · ŠJ bude v prevádzke, je možnosť prihlásiť dieťa na stravu (ako počas vyučovania v škole)

      · Priniesť si so sebou do školy:

      - Školskú aktovku s pomôckami podľa denného rozvrhu v čase mimoriadnej situácie (dištančného vzdelávania), peračník

      - Papuče, desiatu, olovrant

      - V popoludňajších hodinách budeme chodievať von, je potrebné doniesť náhradné veci na prezlečenie a otepľovačky, rukavice, čiapka

       

      V dopoludňajších hodinách budú deti pracovať s vychovávateľkou podľa pokynov triedneho učiteľa, táto činnosť bude nahrádzať dištančné vzdelávanie. V popoludňajších hodinách budú prebiehať rôzne voľnočasové aktivity, príprava na vyučovanie.

       

      O prípadných zmenách vás budeme informovať.

       

      Anna Šopoňová, vedúca ŠKD

      PaedDr. Janka Prisažná, RŠ

    • OZNAM pre riešiteľov súťaže MAKSÍK - I. stupeň
     • OZNAM pre riešiteľov súťaže MAKSÍK - I. stupeň

     • Blíži sa termín 3. kola Maksíka a za danej epidemiologickej situácie nevieme, či a kedy sa školy otvoria.

      Vzhľadom na to sme sa rozhodli, že termín odoslania odpovedníkov 3. kola predĺžime do 2. februára 2020. 

      Deti, ktoré sa vrátia do škôl, môžu k tomuto termínu odovzdať papierové odpovedníky. 

      Od 19. 1. bude na stránke súťaže prístupný aj elektronický odpovedník.

      Deti si môžu vybrať jednu z týchto dvoch možností (odovzdať papierový odpovedník alebo vyplniť odpovede elektronicky) a pokiaľ to nie je nutné, nech nám odpovede neposielajú naskenované mailom. Tak nám môžu poslať obrázky, ktoré  nakreslili.

      V prípade, že ste nedostali ani zadania, môžete si ich stiahnuť zo stránky. Deťom, ktoré sa ani tak nedostanú k zadaniam a odpovedníku, upravíme termín odoslania.

      Všetky uvedené informácie budú zverejnené aj na stránke súťaže.

      Táto situácia je náročná pre Vás, pre deti, rodičov, aj pre nás. Veríme, že spoločnými silami všetko zvládneme. Ďakujeme za spoluprácu a prajeme Vám veľa zdravia a síl.

      Ľudmila Burjanová, Katarína Farnbauerová - Talentída

      školský koordinátor súťaže Mgr. Katarína Takácsová

    • OZNAM
     • OZNAM

     • Vážení rodičia, zákonní zástupcovia,v Novom roku 2021 Vám všetkým želám všetko len to najlepšie, hlavne pevné zdravie v tejto neľahkej situácii, ktorú všetci prežívame.

      Podľa tlačovej správy MŠ SR zo dňa 4.1.2021 od 11. januára 2021 všetci žiaci prechádzajú na dištančné vzdelávanie.https://www.minedu.sk/minister-skolstva-b-groehling-mame-plan-na-navrat-deti-do-skol-ten-vsak-zavisi-od-aktualnej-situacie/

      Primárne vzdelávanie: dištančné vzdelávanie od 11.1. do 15.1.2021 podľa upraveného rozvrhu prezenčná forma vyučovania od 18.1.2021 podmienka nástupu žiakov je negatívny test zákonného zástupcu, potvrdenie RÚVZ alebo ošetrujúceho lekára v prípade pozitivity.

      ŠKD: prezenčne v upravenom režime od 18.1.2021

      Nižšie sekundárne vzdelávanie: dištančné vzdelávanie od 11.1. do 22.1.2021 podľa upraveného rozvrhu prezenčná forma od 25.1.2021 podmienka nástupu žiakov je negatívny test zákonného zástupcu, potvrdenie RÚVZ alebo ošetrujúceho lekára v prípade pozitivity

      V prípade potreby sa obráťte na svojich triednych učiteľov. O aktuálnych informáciách Vás budeme priebežne informovať. Prosím Vás, aby ste sledovali aktuálne dianie https://www.minedu.sk/https://ucimenadialku.sk/

      PaedDr. Janka Prisažná, RŠ

     • Stromček pre vtáčiky

     • Skôr ako sa deti rozlúčili so školou a odišli na prázdniny, urobili dobrý skutok. V areáli školy pripravovali prekvapenie vtáčikom, aby im spríjemnili chladné zimné dni. Z rôznych pochúťok im urobili chutné reťaze, ktoré povešali na stromy v okolí školy. Do kŕmidiel im nasypali semienka a jadierka, aby vtáčiky v chladných dňoch nehladovali. Od stromčeka odchádzali s dobrým pocitom. Aj takýmto spôsobom sa deti učia láske a ochrane prírody.                                                                                                                                   Mgr. Katarína Jarinová