• Hviezdoslavov Kubín
     • Hviezdoslavov Kubín

     •  

       

       

      V pondelok 28. januára  2019 sa uskutočnilo na primárnom vzdelávaní  školské kolo súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín.

       

      Výsledky 

      I. kategória poézia

      1.miesto             Martina Gazdíková, IV.B

      2. miesto            Simona Kovácsová, II.B

      3. miesto            Noemi Vaníková, II.A

      I. kategória próza

      1. miesto            Andrej Ambróz, IV.B

      2. miesto            Sofia Slabejová, IV.A

      3. miesto            neudelené

    • Mikuláš
     • Mikuláš

     • Aj na našu školu zavítal Mikuláš... spolu s dobrým a láskavým anjelom, trošku strašidelným čertom, rozdávali deťom sladkosti a tie sa im poďakovali peknou básničkou, pesničkou či tancom.

      Mgr.H.Šutáková

    • EXHIBIČNÝ FLORBALOVÝ ZÁPAS
     • EXHIBIČNÝ FLORBALOVÝ ZÁPAS

     • 23. 11. 2018   sme boli pozvaní na exhibičný zápas vo florbale medzi politikmi a olympionikmi & našimi reprezentantkami vo florbale ( 5. Miesto na MS) v spolupráci s Nadáciou JOJ, kde sme boli boli ako škola ocenená  nielen ďakovným listom, ale i vecnými odmenami za to, že sa venujeme tomuto športu nielen na hodinách telesnej výchovy, ale i v krúžkovej činnosti a tiež organizujeme každoročne florbalový mix turnaj žiakov 1. stupňa medzi mestskými školami v spolupráci s florbalovým klubom Fair Play.               

       Bol to pre nás zážitok  a hrial nás pocit, že sme patrili medzi odmenené školy.

      Mgr. P. Baniatová

    • Čarovná školská aktovka
     • Čarovná školská aktovka

     • Už tradične, ako každý školský rok, navštívili našu školu predškoláci z MŠ na Magurskej ulici a MŠ na Karpatskej ulici. Deti spolu so staršími kamarátmi z 5. A plnili rôzne zaujímavé úlohy, ktoré im pripravili pani učiteľky pre primárne vzdelávanie. Naučili sa nové anglické slová, objavovali tajomstvá geometrie, vyrobili milý darček a v ozajstnej telocvični ukázali svoju šikovnosť a obratnosť. Bolo to veľmi pekné a podnetné popoludnie.

      Mgr. Zdenka Ružániová

    • Vyhodnotenie zberu nápojových kartónov - tetrapakov
     • Vyhodnotenie zberu nápojových kartónov - tetrapakov

     • Do zberu TETRAPAKOV sa zapojili všetky triedy. Škole sa spoločne podarilo vyzbierať 90 kg tetrapakov. Najviac vyzbierali žiaci 5. A triedy - spolu až 38 kg, ale zahanbiť sa nedali ani žiaci 1. stupňa. 2. A trieda nazbierala 12 kg a 3. A nazbierala 9 kg.

       

                               http://sutaz-napojovy-karton.triedime.sk/img/logo-envi.png                              http://sutaz-napojovy-karton.triedime.sk/img/logo-tetra.png

       

       

       

       

       

    • Junior náboj
     • Junior náboj

     • Dňa 23. 11. 2018 sa  žiaci našej školy zapojili do medzinárodnej matematicko-fyzikálnej súťaže Junior náboj, ktorú v našom meste pomáhajú organizovať študenti GAS Banská Bystrica. Do súťaže sme prihlásili 2 štvorčlenné družstvá žiakov a žiačok z 8. A a z 9. A triedy. Za účasti 24 družstiev, naše družstvo A - deviatakov - skončilo na 9. mieste a družstvo B - ôsmakov - na 13. mieste. Srdečne gratulujeme ! Mgr.Takácsová Katarína

    • Svetový deň sporenia
     • Svetový deň sporenia

     • V rámci Svetového dňa sporenia, ktorý pripadá na 31. október, sa žiaci 8.ročníka zapojili posledný deň pred jesennými prázdninami do projektu, ktorý realizovala VUB banka. Hlavným cieľom bolo zvýšenie povedomia žiakov  o význame sporenia. Žiaci sa oboznámili s rôznymi druhmi sporiacich účtov, termínovaných vkladov a iných sporiacich produktov. Žiaci mali možnosť sa na vyučovaní rozprávať o tom, prečo je dôležité v živote rozumne hospodáriť a myslieť aj na budúcnosť. A tiež, že už aj žiaci ôsmeho ročníka by si mali  vedieť stanoviť jasný cieľ, na čo si šetriť a rozložiť si peniaze, ktoré dostanú ako vreckové od rodičov alebo od starých rodičov.

      Mgr. Mária Bačíková

    • Exkurzia Topoľčianky
     • Exkurzia Topoľčianky

     • 16.10. - TOPOĽČIANKY- exkurzia 2.- 4.ročníka

      Využili sme krásne počasie babieho leta a vybrali sme sa na vlastivedno-prírodovednú exkurziu tentokrát do Topoľčianok. Navštívili sme národný žrebčín s krásnymi majestátnymi koňmi lipicanami a slovenskými teplokrvníkmi,potom sme spoznávali históriu v neďalekom zámku s veľkým parkom. Poobede sme si boli pozrieť kŕmenie zubrov v zubrej obore,kde sme sa dozvedeli veľa zaujímavého o týchto zvieratách. A na záver sme jesennou turistikou ukončili zážitkové učenie pri novo zrekonštruovanej zrúcanine hradu Hrušov.

      Plný zážitkov a dojmov sme sa vracali k večeru domov.

      Už sa tešíme na jarnú exkurziu,kde budeme spoznávať ďalšie zákutia nášho čarokrásneho Slovenska.

      Mgr. P. Baniatová

    • Halloween v ŠKD
     • Halloween v ŠKD

     • Halloween v ŠKD

       

      Sviatok zatracovaný aj oslavovaný! Mnoho ľudí si kladie otázku „Halloween oslavovať,  či nie?“ K základnému vzdelaniu ale patrí poznať jeho históriu. Halloween – tradície tohto sviatku siahajú až do 8. storočia a majú pôvod na území dnešnej severozápadnej Európe. Je to sviatok Keltov a približne v 17. storočí bol vysťahovalcami vyvezený do Ameriky kde sa vo veľkom udomácnil. Aj my v ŠKD sme si tento sviatok pripomenuli na viacerých tematických oblastiach výchovy a nakoniec sme sa pred jesennými prázdninami aj zabavili na tanečno-zábavno-súťažnom popoludní nazvanom Halloween v ŠKD. Pre deti to bola pekná bodka za školským vyučovaním pred prvými prázdninami v tomto školskom roku.

                                                                                      

       Anna Šopoňová, vedúca výchovy

    • Oceňovanie 2018
     • Oceňovanie 2018

     • Oceňovanie najlepších žiakov za minulý školský rok sa konalo 17. októbra 2018 v Robotníckom dome. Bola to veľká, celomestská,  školská slávnosť a naše deti zo školského klubu pod vedením Mgr. Janky Šníderovej túto slávnosť otvárali. Pán primátor a ďalší predstavitelia mesta slávnostne ocenili najúspešnejších žiakov. Nielen rodičia, ale najmä učitelia boli na svojich zverencov maximálne  hrdí.

      Anna Šopoňová

       

    • Pasovanie prvákov do cechu školského
     • Pasovanie prvákov do cechu školského

     • Štvrtok - 18. október bol pre našich prvákov výnimočným dňom. Čakala ich slávnostná udalosť – Pasovanie do cechu školského.  Tejto úlohy sa bravúrne zhostili ich najstarší spolužiaci – deviataci. Svedkami tejto mimoriadnej udalosti našich najmladších žiakov boli rodičia, starí rodičia i súrodenci detí.  Pasovanie prvákov do cechu školského si nenechal újsť ani pán poslanec mestského zastupiteľstva Pavol Bielik.

      Úlohou prváčikov bolo ukázať, čo sa za krátky čas strávený v školských laviciach naučili. Bez zaváhania a strachu prešli rôznymi skúškami školáka. A veru, nenechali sa zahanbiť. V sprievode víl a zvieratiek čítali, počítali, spievali, cvičili, maľovali, ba  dokázali aj to, ako im záleží na čistote našej prírody.

      Presvedčili všetkých prítomných i  pani riaditeľku PaedDr. Janku Prisažnú, že si zaslúžia byť pasovanými.

      Zlatým mečom deviataci slávnostne pasovali svojich najmladších spolužiakov do cechu školského.

      Aby na túto udalosť naši prváčikovia nezabudli, dostali na pamiatku drobný darček a Pamätný list, ktorý im bude pripomínať tento nezabudnuteľný deň.

      Našim prvákom, želáme, aby sa im splnili ich túžby, aby  sa v škole cítili dobre, aby okrem  povinností zažilii i kopec  radosti  a spokojnosti z dobrej práce. aby pani učiteľky a rodičia mali dôvod byť na nich pyšní!

                                                                    ZŠ Pieninská, Banská Bystrica

                                                                         Mgr. Mária Záhorcová

       

    • EXKURZIA- Mincovňa Kremnica
     • EXKURZIA- Mincovňa Kremnica

     • Dňa 15.októbra 2018  triedy 5.A , 5.B a ŠT  v rámci finančnej gramotnosti absolvovali exkurziu do Mincovne v Kremnici. V priestoroch starej aj novej mincovni, sme videli celý proces výroby rôznych mincí a medailí. Najstaršie stroje v starej časti boli vyrobené v Nemecku, ešte stále sú funkčné a slúžia ako výstavné exponáty. Výroba mincí pre rôzne štáty v novej časti je prísne strážená, ale aj napriek tomu sme mohli nahliadnuť aj sem, aby sme videli aspoň časť dlhej cesty mincí od vzniku, kontroly kvality, balenie až po samotnú  expedíciu do skladu a k zákazníkovi. Po skončení prehliadky mincovne sme si na prázdny pliešok vyrazili ornament alebo vzor a tak sme si vyskúšali ako sa niekedy ručne razili mince. V predajni sme si mohli zakúpiť  pamätné mince, minerály, výrobky z nich a iné darčeky. Navštívili sme tiež výstavu Pôvab kameninových záhrad a v galérii autorské výstavy: Małgorzata STRZELEC/PLROZHOVORY S KAMEŇMI a Jaroslav UHEL/SK:  SENTENTIA - POCIT AKO ZOBRAZENIE. Tu sme v rámci tvorivých dielní robili rôzne zaujímavé aktivity.                                                           

       

    • Testovanie pohybových predpokladov žiakov 1. a 3. ročníka ZŠ.
     • Testovanie pohybových predpokladov žiakov 1. a 3. ročníka ZŠ.

     • V týždni od  8. do 12. 10.  2018 boli prváci našej školy testovaní z pohybových predpokladov. Testovanie prebieha celoslovensky pod názvom Testovanie pohybových predpokladov žiakov 1. a 3. ročníka ZŠ. Naši noví školáci ukázali svoju šikovnosť v rôznych pohybových zručnostiach. Absolvovali viaceré disciplíny zamerané na rýchlosť, vytrvalosť, obratnosť, pohyblivosť,  silu a šikovnosť. Naša škola prispieva k všestrannému pohybovému rozvoju svojich žiakov.

      Mgr. Martina Jenčová Chmelíková

    • EURÓPSKY  TÝŽDEŇ  ŠPORTU /EFD – MOVE WEEK/
     • EURÓPSKY  TÝŽDEŇ  ŠPORTU /EFD – MOVE WEEK/

     • V týždni od 23.9.- 30.9.2018 sa naša škola zapojila do projektu „ 500.000 skokov pre zdravie“ v rámci Európskeho týždňa športu. Cez švihadlo skákali všetky triedy 2.-9.ročníka,chlapci aj dievčatá a spolu sme naskákali 9945 skokov. 

      A tu sú výsledky:

       2.A – 294 skokov          5.A/B - 755

       2.B – 331                      6.A - 801

       3.A – 579                      7.A/B - 1624

       4.A – 1372                    8.A – 1634

       4.B – 464                      9.A – 2091

       

      Gratulujeme!      Mgr. P. Baniatová

    • PONUKA  - ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ  - ŠK.ROK  2018/19
     • PONUKA  - ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ  - ŠK.ROK  2018/19

     •  

       

       

      Názov Vedúci krúžku

      Volejbalový krúžok - prípravka     I.stupeň Mgr.Roman Hrehor

      Na potulkách regiónomI.stupeň Mgr. Pavlína Baniatová

      Netradičné športy  I.stupeň Mgr. Pavlína Baniatová

      Na potulkách regiónom I.stupeň PaedDr.Janka Prisažná

      Loptové hry I.stupeň PaedDr.Janka Prisažná

      Šikovné ručičky I.stupeň Mgr. Katarína Jarinová

      Zvedavé oči I.stupeň Mgr. Dana Bugáňová

      Biblický krúžok I.stupeň Mgr. Lívia Škrabáková

      Angličtina hrou I.stupeň Mgr. Martina Jenčová Chmelíková

      Už to viem I.stupeň Mgr.Danuša Ľalíková

      Spevácky krúžok I.a II.st. Mgr.Mária Záhorcová

      Krúžok brannej všestrannosti II.stupeň Mgr. Zuzana Škvarková

      Príprava na PS a Testovanie 9, SJL II.stupeň PaedDr.Jarmila Chrobáková

      Príprava na PS a Testovanie 9, MAT II.stupeň Mgr.Zuzana Škvarková

      Tvorivý svet II.stupeň Mgr. Mária Janovčíková

      Turistický krúžok II.stupeň Mgr.Katarína Takácsová

      Turistický krúžok II.stupeň Mgr.Henrieta Šutáková

      Netradičné športy II.stupeň Mgr.Hrehor

      Futbal II.stupeň Bc.Vaštík

    • OZNAM
     • OZNAM

     •  

      VEDENIE  ŠKOLY:

      Riaditeľka školy                                PaedDr. Janka Prisažná

      Zástupkyňa pre I.stupeň                     Mgr. Eva Bedleková

      Zástupkyňa pre II.stupeň                    Mgr. Mária Bačíková

      Výchovná poradkyňa                        Mgr. Eva Hudecová

      Vedúca ŠKD                                    Anna Šopoňová

      Školská psychologička                     Mgr. Zuzana Hermanová

      Školská špeciálna pedagogička         Mgr. Ivana Piklová

       

      TRIEDNI  UČITELIA:

      I.A                       Mgr. Zdenka Ružániová

      I.B                       Mgr. Martina Jenčová Chmelíková

      II.A                      Mgr. Pavlína Baniatová

      II.B                      PaedDr. Eva Daridová

      III.A                     Mgr. Danuša Ľalíková

      IV.A                    Mgr. Katarína Jarinová

      IV.B                    Mgr. Dana Bugáňová

      V.A                     Mgr. Katarína Takácsová    

      V.B                     Mgr. Zuzana Škvarková

      VI.A                    Mgr. Andrea Syrná

      VII.A                   Mgr. Iveta Varcholová

      VII.B                   PaedDr. Jarmila Chrobáková

      VIII.A                  PaedDr. Beáta Malachová            

      IX.A                    Mgr. Henrieta Šutáková      

      ŠTA                    Mgr. Ivana Piklová

                        

       

      BEZ    TRIEDNICTVA:

      Mgr. Ivan Altman

      Mgr. Roman Hrehor

      Mgr. Lívia Škrabáková

      Bc. Vladimír Vaštík

      Mgr. Mária Záhorcová

       

       

      VYCHOVÁVATEĽKY  ŠKD:          ASISTENTKY   UČITEĽA:

      Anna Kalamárová                          Ľudmila Šipulová                          

      Iveta Říhová                                  Mgr. Tatiana Dobrotová 

      Mgr. Janka  Šniderová                   Mgr. Mária Janovčíková                         

      Katarína Zimeľová                          Mgr. Dana Muránska

                                                          Mgr. IvetaTučeková

    • Zoznam žiakov
     • Zoznam žiakov

     •  

      Trieda: I. A

      Triedny učiteľ: Mgr. Zdenka Ružániová

       

       

       

      1.Anna Avanesyan

      2.Sofia Caliscibettová

      3.Natália Csordásová

      4.Tomáš Čunderlík

      5.Matej Dobiš

      6.Dominik Filkor

      7.Patrik Glowiak

      8.Victoria Anna Hanko

      9..Lea Hetflajšová

      10. Adrian Jurkovič

      11. LaurLörinčíková

      12. Filip Mistrík

      13. Lea Ondrisová 

      14. Matúš Pavlík

      15. Filip Pazúrik

      16.Kristián Pohančaník

      17.Patrik Rafanides

      18.Stella Svitačová

      19.Matej Sýkora

      20.Stela Vitásková

       

       

      Trieda: I. B

      Triedna učiteľka: Mgr. Martina Jenčová Chmelíková

      1.Dávid Albert

      2.Michaela Ambrózová

      3.Nikola Bariaková

      4.Diana Faragová

      5.Benjamín Flosník

      6.Sofia Hatvanger

      7.Richard Holek

      8.Filip Horvát

      9.Peter Jucha

      10. Maximilián Kompiš

      11. Kristína Krejčiová

      12..Joshua Novoroľník

      13..Dalibor Oláh

      14 .Diana Ondrejková

      15 .Lenka Pančíková

      16. Miroslav  Rafael Rafaj

      17. Sebastian Surovka

      18 .Michal Tončík

      19. Melánia Zavadilová

      20. Nella Žalmánková

       

       

    • Zoznam žiakov
     • Zoznam žiakov

     • Trieda: V. A

      Triedny učiteľ: Mgr. Katarína Takácsová

       

      1. Kristína Antoliková

      2. Alžbeta Bartková

      3. Šimon Čunderlík

      4. Kristína Filipková

      5. Félix Heka

      6. Martin Krkoš

      7. Adam Kubala

      8.Tamara Majerová

      9. Samuel Majcher

      10. Sabina Mitterová

      11. Kristián Murgaš

      12. Matúš Obertáš

      13. Jakub Očenáš

      14. Jakub Prostredný

      15. Matej Prostredný

      16. Dominika Stenzlová

      17. Lenka Syrná

      18. Peter Taraj

      19. Timur Vasil

       

      Trieda: V. B

      Triedna učiteľka: Mgr. Zuzana Škvarková

       

      1. Andrej Vladimír Balog

      2. Matej Hauer

      3. Dávid Marek Marák

      4. Matej Melko

      5. Filip Mlynárčik

      6.Samy Paštrnák

      7.Patrik Potančok

      8.Samuel Rafael

      9.Klaudia Rafajová

      10.Alžbeta Sedláková

      11.Elizabeth Szaniszlová

      12.Róber tUrbanec

      13.Lukáš Zájíček

      14.Linda Zdechovanová

      15.Anita Vaceková

    • Výtvarná výchova netradične
     • Výtvarná výchova netradične

     • Aj výtvarná výchova sa nemusí vždy učiť v triede, a preto sme sa my z 1.A a 2.A vybrali 18.6. do Galérie D.Skuteckého,aby sme spoznávali svet umenia inými očami.

      Našou témou bola:Čiara je bodka,ktorá sa vybrala na prechádzku.

      Po zaujímavom rozhovore s tetou galérijnou pedagogičkou sme začali tvoriť aj my

      rôzne zaujímavé umelecké dielka v priestore i na papier. Ako to vyzeralo?

      Pozrite si to v našej fotogalérii.

      Určite sa do galérie vrátime znova,aby sme spoznávali a skúmali čarovný svet výtvarného umenia.

                                                                                                          Mgr. P. Baniatová

    • Exkurzia...
     • Exkurzia...

     • V piatok 8. 6. 2018 sa žiaci 9.A a 9.B zúčastnili exkurzie do papierní Mondi SCP a. s. v Ružomberku. Výroba papiera v Ružomberku má už viac ako 137-ročnú tradíciu. Erudovaní sprievodcovia nám ukázali a vysvetlili celý proces výroby papiera, ktorý každodenne používame či už v škole alebo aj doma.

      Najprv sme, usadení v autobuse, absolvovali prehliadku vonkajšieho areálu papierní a z výkladu sprievodcov sme sa dozvedeli, že na Slovensku sa s výrobou papiera začalo po príchode nemeckých osadníkov v 15. storočí.

      V roku 1880 obchodník Jakub Klein založil v Ružomberku továreň na výrobu papiera nesúcu od roku 1958 meno SCP (Severoslovenské celulózky a papierne). Ružomberok je odvtedy centrom výroby papiera a to nielen na Slovensku ale v celom stredoeurópskom meradle. Tiež sme zvonku uvideli jednotlivé prevádzky papierní, časť koľajiska s vagónmi dreva určeného na spracovanie a aj proces drvenie dreva.

      Potom nás sprievodcovia rozdelili na dve skupiny. Obliekli sme si reflexné vesty a postupne sme prešli celou továrňou, aby sme na vlastné oči videli celý proces výroby papiera až po balenie, uskladnenie a jeho expedovanie.

      Po skončení prehliadky výroby nás čakalo milé prekvapenie – občerstvenie vo forme obložených chlebíčkov, minerálky a sladučkých nanukov. Poďakovali sme sa našim sprievodcom za podrobný, zaujímavý výklad a odpovede na všetky naše zvedavé otázky.

      Exkurzia bola pre nás deviatakov veľmi zaujímavá a poučná aj z hľadiska profesijnej orientácie, zamestnanosti a možnosti výberu pracovného miesta v budúcnosti. Prinútila nás zamyslieť sa nad tým, koľko práce je potrebnej na to, aby sme mohli v škole používať tu vyrobený papier. Žiaci 9.A triedy