• Hodina angličtiny v kníhkupectve
     • Hodina angličtiny v kníhkupectve

     • Interaktívnu hodinu anglického jazyka v kníhkupectve Oxford Bookshop mali možnosť absolvovať 19. novembra žiaci deviateho ročníka. Pod odborným vedením predajcu  sa dozvedeli o ponuke kníhkupectva a po rozdelení do družstiev si , samozrejme po anglicky,  zasúťažili v práci so slovníkom a zaujímavom kvíze.

      V závere hodiny si mohli prehliadnuť všetku ponúkanú odbornú literatúru, beletriu, či DVD-čka a iné výučbové materiály v 5 najpoužívanejších svetových jazykoch. Ak odchádzali obohatení čo i len o jedno slovíčko, či knihu, ktorá ich zaujala, návšteva stála za to...

      PaedDr. Beáta Malachová, vyučujúca ANJ

    • Olympiáda z anglického jazyka
     • Olympiáda z anglického jazyka

     • 15. novembra 2019 sa na škole uskutočnil 30. ročník olympiády v anglickom jazyku. Všetci prihlásení žiaci ročníkov nižšieho stredného vzdelávania si mohli otestovať svoje vedomosti z gramatiky, slovnej zásoby, čítania s porozumením, posluchu, tvorbe príbehu a nakoniec i rozhovoru.

      V celkovom hodnotení získal najviac bodov Marek Monka z IX. A triedy, ktorý bude školu reprezentovať v obvodnom kole. Na druhom mieste sa umiestnil Samuel Sýkora z VIII. A triedy a so zhodným počtom bodov sa na treťom mieste umiestnili Mária Mladá z IX. A a Andrea Koníčková z  VIII. A triedy.

      Všetkým srdečne blahoželáme a víťazovi budeme držať palce vo vyššom postupovom kole.                                               

      PaedDr. Beáta Malachová, vyučujúca ANJ

    • Testovanie prvákov
     • Testovanie prvákov

     • Koncom októbra boli prváci našej školy testovaní z pohybových predpokladov. Testovanie prebieha celoslovensky pod názvom Testovanie pohybových predpokladov žiakov 1. a 3. ročníka ZŠ. Naši noví školáci ukázali svoju šikovnosť v rôznych pohybových zručnostiach. Absolvovali viaceré disciplíny zamerané na rýchlosť, vytrvalosť, obratnosť, pohyblivosť,  silu a šikovnosť. Počas testovania však všetci prváčikovia ukázali svojho športového ducha, lebo každú disciplínu zvládali s plným nasadením. Domov odchádzali s peknými zážitkami.

      Mgr. Martina Jenčová Chmelíková

    • Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry
     • Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

     • Po víťazstve v školskom kole Olympiády zo SJL, ktoré sa uskutočnilo v novembri, naša žiačka D. Rusnáková obsadila 3. miesto v OKRESNOM KOLE OLYMPIÁDY zo SJL.

      Srdečne blahoželáme.

      PaedDr. J. Chrobáková

    • Exkurzia - Kremnica
     • Exkurzia - Kremnica

     • Dňa 21. novembra 2019  triedy 5. A a 5. B, v rámci finančnej gramotnosti, absolvovali exkurziu do Mincovne v Kremnici. Navštívili priestory starej aj novej mincovni kde mohli vidieť zdĺhavý a zložitý proces výroby rôznych mincí a medailí. Najstaršie stroje v starej časti boli vyrobené v Nemecku, ešte stále sú funkčné a slúžia najmä ako výstavné exponáty. Výroba mincí pre rôzne štáty v novej časti je prísne strážená, ale aj napriek tomu žiaci nahliadli aj sem, aby uvideli aspoň časť dlhej cesty mincí od vzniku, kontroly kvality, balenie až po samotnú  expedíciu. Po skončení prehliadky mincovne si na prázdny pliešok žiaci mohli vyraziť ornament alebo vzor a tak si vyskúšať ako sa niekedy ručne razili mince. V podnikovej predajni  si tiež mohli zakúpiť rôzne pamätné mince, minerály, výrobky z nich a iné darčeky.

      V druhej časti exkurzie žiaci absolvovali prehliadku v NBS – Múzeum mincí a medailí.

      V roku 1976 sa múzeum vyprofilovalo na jedinečné špecializované pracovisko svojho druhu pre oblasť numizmatiky, vďaka čomu sa v r. 1994 stalo súčasťou Národnej banky Slovenska. V zbierkovom fonde nechýbajú vzácne exponáty z oblasti numizmatiky, medailérstva, regionálnej histórie a výtvarného umenia - viac ako 90 tisíc predmetov.

      Numizmaticko-historická expozícia Líce a rub peňazí - Peniaze a medailérstvo v dejinách Slovenska je inštalovaná na 5 podlažiach neskorogotického meštianskeho domu.

      V úvode sme sa  zoznámili s históriou mesta, dozvedeli sme sa o založení mincovne kráľom Karolom Róbertom z Anjou, o najdôležitejších remeslách a cechoch, ale aj o každodennom živote mešťanov. Dve podzemné podlažia expozície sú zamerané na dejiny baníctva a hutníctva v Kremnici. Autentickú atmosféru banského diela, reprezentovaného rôznymi typmi historických štôlní dopĺňajú exponáty súvisiace s prácou baníkov a hutníkov.

      Najrozsiahlejšia časť expozície je venovaná dejinám peňazí na Slovensku. Možno tu spoznať rôzne typy platidiel používaných na našom území - od predmincových, keltských, rímskych alebo veľkomoravských, cez razby kremnickej mincovne až po súčasné bankovky a mince. Návštevník môže vidieť vzácne nálezy mincí, nástroje a raziace stroje, ale aj dobové rytiny, listiny, obrazy, rôzne predmety viac či menej spojené s peniazmi, ako sú peňaženky, pokladničky, šperky vytvorené z mincí a pod.
      V podkroví sú prezentované dejiny medailí na Slovensku. V expozícii sú zastúpené kremnické medaily od renesancie až po súčasnosť. Pozoruhodná je zbierka medailí, vytvorených poprednými medailérmi na Medzinárodnom sympóziu medailí, ktoré organizuje múzeum už od roku 1983.

      Mgr. K. Takácsová

    • Vyhodnotenie zberu šípok
     • Vyhodnotenie zberu šípok

     • Naša škola sa v spolupráci s Lesmi SR zapojila do zberu šípok, v ktorom sa našim žiakom podarilo nazbierať takmer 137 kg šípok. Najviac šípok z prvého stupňa nazbierala trieda 1. A - 15,9 kg a z druhého stupňa 5. A - 15,5 kg. Do zberu sa zapojilo najviac žiakov z 1. B triedy.

      Mgr. Andrea Syrná

     • Dental alarm – starostlivosť o zúbky

     • Pekný úsmev, ktorý  žiari na tvári človeka je jeho vizitkou. Aby ten úsmev bol  naozaj taký žiarivý, treba sa o zuby starať už od najútlejšieho veku. So starotlivosťou o ne musíme začať  čo najskôr, pretože sladkých lákadiel, ktoré zúbky ohrozujú hlavne u deti je veľa.

      Veľmi dôležitá je hlavne správna technika čistenia a prevencia. Na besedu sme si preto pozvali  študentky  SZU, aby deťom objasnili a ukázali ako  a prečo sa o zúbky treba starať. Po poučných informáciach si deti zasúťažili, a potom si aj oni svoje zúbky pekne vyčistili. Všetci veríme, že táto zaujímavá beseda s praktickými ukážkami prispela k tomu, že deti sa o svoje zúbky budú dobre starať, aby ich úsmev bol vždy žiarivo biely.

      Mgr. Katarína Jarinová

    • Starší čítajú mladším
     • Starší čítajú mladším

     • V októbri čítali žiaci 4. ročníka príbehy našim prvákom v projekte Starší čítajú mladším z časopisu Vrabček. Mladší žiaci si vypočuli  príbehy, ktoré im čítali starší spolužiaci. Prváci obdivovali  ich čitateľské zručnosti, plynulé čítanie aj prácu s textom. Starším žiakom sa zas páčilo, ako boli mladší spolužiaci tichúčko a aj to, akí sú šikovní a pozorní, pretože vedeli odpovedať na všetky otázky z príbehov. Veríme, že aj takou formou môžeme rozvíjať čitateľskú gramotnosť žiakov a zároveň žiakov motivovať  k čítaniu  a vytvoriť si bližší vzťah ku knihám.

      Mgr. K. Jarinová

    • Exkurzia Nitra
     • Exkurzia Nitra

     • 6. novembra sme sa zúčastnili celoslovenského podujatia na výstavisku Agrokomplex Nitra v rámci výstavy Mladý tvorca 2019, Skills Slovakia a Medzinárodného veľtrhu cvičných firiem 2019. Uvedené podujatia tematicky podporujú propagáciu a prezentáciu remesiel prostredníctvom inovatívnych ukážok a súťaží praktických zručností žiakov, ďalej finančnú gramotnosť a podnikateľské vzdelávanie. Žiaci 9. ročníka mali možnosť získať množstvo informácií o možnostiach štúdia na stredných školách nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Pedagógovia i študenti sa snažili čo najpútavejšie prezentovať svoju strednú školu a mnohí aj cvičnú firmu, keďže umožňujú duálne vzdelávanie. Zaujali nás interaktívne prezentácie mladých elektronikov, obdivovali sme zručnosť kaderníkov a vizážistov, ochutnali dobroty cukrárov a pekárov. Kto sa veľa pýtal, ten sa veľa dozvedel. Deviataci tak získali nielen množstvo užitočných informácií, ale snáď aj inšpiráciu k ďalšiemu štúdiu a povolaniu.

      Mgr. Eva Hudecová

     • Exkurzia do Slovenského technického múzea

     • Dňa 24. 10. 2019 sme v rámci krúžku AMAVET navštívili  so žiakmi 8. a 9. ročníka Slovenské technické múzeum v Košiciach.

      Slovenské technické múzeum  ako jediné svojho druhu na Slovensku cieľavedome zhromažďuje, hodnotí, vedecky a kultúrno-výchovne využíva hmotné doklady o vývoji techniky a exaktných vied z celého územia Slovenska. Spravuje bohaté zbierkové fondy vybraných technických a prírodovedných disciplín v ich historickom vývoji. Dokumentuje podiel Slovenska a jeho osobností, z ktorých najmä Prof. Dr. Ing. Aurel Stodola a Jozef Maximilián Petzval prispeli k rozvoju svetovej vedy a techniky. Profil múzea sa formoval od roku 1948, kedy bolo verejnosti sprístupnené.

      Za roky svojej existencie múzeum zhromaždilo viac ako 14 tisíc zbierok. Mnohé z nich majú jedinečnú a nenahraditeľnú hodnotu tak z hľadiska vývoja vedy ako aj pre prezentačnú činnosť. V zbierkovom fonde je zastúpené baníctvo, hutníctvo, kováčstvo, strojárstvo, elektrotechnika, fyzika, chémia, fotografické a kinematografické prístroje, geodézia a kartografia, hodinárstvo, astronómia.

      Z veľkého množstva expozícií, ktorými múzeum disponuje sme navštívili Sieň elektrických výbojov a Vedecko-technické centrum.

      Vedecko-technické centrum pre deti a mládež je určené predovšetkým školskej mládeži na doplnenie klasických vzdelávacích osnov základných a stredných škôl. A práve tu si  žiaci mohli vyskúšať aj svoju šikovnosť, postreh i múdre hlavičky pri zostavovaní rôznych matematických hlavolamov, vyskúšali si  tiež prvé mikrofóny a prenos zvuku cez tieto zariadenia.

      Žiakom sa v múzeu veľmi páčilo a určite sa sem ešte vrátime.

      Mgr. Mária Bačíková

    • Jesenný zber papiera
     • Jesenný zber papiera

     • V týždni od 14. - 18. októbra sa na našej škole uskutočnil zber papiera. Sme veľmi radi, že sa zapojila veľká časť žiakov ale aj učiteľov. Spolu sa nám podarilo nazbierať neuveriteľných 13 107 kg papiera, čo je skoro o 4000 kg viac ako na jar tohto roka.

      Na záchranu jedného stromu je potrebné nazbierať 125 kg papiera. Vďaka vašej a našej aktivite naša škola zachránila približne 105  stromov.

      Na I. stupni vyzbierali žiaci spolu 6 650 kg papiera. Na 3. mieste sa umiestnila 3. B trieda. Na 2. mieste sa umiestnila  2. A  trieda. Víťazom v zbere papiera na I. stupni sa stala 2.B  trieda, ktorá nazbierala spolu 1 637 kg papiera .

      II. stupeň vyzbieral spolu 6 457  kg papiera. 3. miesto obsadila 5. A trieda, na 2. mieste sa umiestnila 6. A trieda. Víťaznou triedou je 9. A trieda, ktorá nazbierala 1 638 kg papiera.

      Absolútnym víťazom je žiak z 2. A triedy, ktorý priniesol  do školy nádherných 929  kg papiera. Srdečne blahoželáme a ďakujeme.

      Všetkým oceneným pripravili pani kuchárky sladké prekvapenie, ktoré si určite zaslúžili.

      Veľké ďakujem patrí všetkým žiakom, pedagógom,  rodičom, školníkovi, ale aj  všetkým, ktorí sa do zberu zapojili.

      Mgr. Mária Bačíková

     • Pasovanie prvákov do cechu školského

     • Podvečer 24. októbra patril našim najmladším žiakom - našim prvákom, ktorí boli v tento deň slávnostne pasovaní do cechu školského. Už tradične si deviataci pre nich pripravili rôzne úlohy a po ich úspešnom splnení nadišla tá dlho očakávaná chvíľa - pasovanie. Naši najmenší žiaci dokázali, že nožnice, farbičky a lepidlá sú ich kamarátmi a nielen to...vedeli už prečítať prvé známe písmená a určiť geometrické tvary im nerobilo tiež  žiadny problém. Len tak ďalej, prváci, prajeme Vám veľa úspechov vo vašej školskej práci!

      Mgr. Dana Bugáňová

    • Mesiac úcty k starším
     • Mesiac úcty k starším

     • 17. 10. 2019 pri príležitosti mesiaca úcty k starším deti zo ŠKD s pani vychovávateľkou Annou Kalamárovou a spevácky zbor s pani učiteľkou PaedDr. Evou Daridovou navštívili Dom seniorov na Krivánskej ulici. Deti vystúpili s kratučkým programom a obdarili seniorov  vlastnoručne vyrobenými darčekmi,. Deti boli štastné, że potešili starenky a starčekov i personál. Uż sa všetci tešia, że sa opät stretnú pred Vianocami.

      Anna Kalamárová

     • VLASTIVEDNO-PRÍRODOVEDNÁ  EXKURZIA  - NITRA

     • Dňa 16. októbra 2019 sme sa my, žiaci 3. a 4.ročníka, zúčastnili exkurzie do starodávnej Nitry. Mohli sme si pozrieť hrad, diecézne múzeum, prvé písmo hlaholiku. Videli sme starodávne predmety, ktoré používali naši predkovia. Na hrade sme boli aj na hradnej  veži a pozreli sme si hlbokú studňu, o ktorej sme si čítali povesť na čítaní. Exkurzia sa nám veľmi páčila a prežili sme príjemný deň, kde sme sa niečo nové dozvedeli o našej histórii.

      Žiaci  3. A

    • Skoky pre zdravie
     • Skoky pre zdravie

     • V rámci EURÓPSKEHO TÝŽDŇA ŠPORTU sme sa od 26. 9. - 3. 10. 2019 zapojili do projektu “500.000 skokov pre zdravie“. Na hodinách telesnej výchovy skákalo cez švihadlo 227 žiakov našej školy a spolu sme naskákali 6323 skokov. A ako dopadli výsledky po ročníkoch? Tu sú výsledky:

       

      1.ročník - 32 žiakov - 240 skokov                     6.ročník - 26 žiakov - 476 skokov

      2.ročník -  36 žiakov - 393 skokov                    7.ročník - 22 žiakov - 868 skokov

      3.ročník - 39 žiakov - 1225 skokov                   8.ročník - 31 žiakov - 1362 skokov

      4.ročník - 22 žiakov - 812 skokov                     9.ročník - 20 žiakov - 946 skokov

       

      Týmto sme prispeli, aby Slovensko vyhralo v tomto projekte! Všetkým zúčastneným ďakujeme a gratulujeme!

      Mgr. P. Baniatová (koordinátor projektu)

     • Projekt

     • Základná škola, Pieninská 27, Banská Bystrica

      Na tejto škole sa realizuje projekt:

      Názov projektu:  Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov

      Kód projektu: 312011U026

      Trvanie projektu: 09/2019 - 08/2022

      Typ projektu: dopytovo-orientovaný

       

      Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

      Jeho poskytovateľom je Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

      v zastúpení Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

       

    • Ponuka krúžkov - šk.rok 2019-20
     • Ponuka krúžkov - šk.rok 2019-20

     •  

          

       

       

       

      Názov                Vedúci krúžku

       

       1. Volejbalový krúžok - prípravka     I.stupeň   Mgr.Roman Hrehor

       2. Na potulkách regiónom  I.stupeň   Mgr. Pavlína Baniatová

       3. Športový.I.stupeň.Mgr. Pavlína Baniatová

       4. Na potulkách regiónom   I.stupeň   PaedDr.Janka Prisažná

       5. Športový.I.stupeň   PaedDr.Janka Prisažná

       6. Šikovné ručičky   I.stupeň.   Mgr. Katarína Jarinová

       7. Pieninské talenty  I.stupeň  Mgr. Dana Bugáňová

       8. Biblický krúžok    I.stupeň.   Mgr. Lívia Škrabáková

       9. Angličtina hrou   I.stupeň    Mgr. Martina Jenčová Chmelíková

      10. Už to viem   I.stupeň   .Mgr. Danuša Ľalíková

      11. Spevácky krúžok   I.a II.stupeň.   PaedDr.Eva Daridová

      12. Dobre vedieť   .I.stupeň   Mgr.Zdenka Ružániová

      13. Krúžok brannej všestrannostiI  I.stupeň.Mgr. Zuzana Škvarková

      14. Príprava na PS a Testovanie 9, SJL -II.II.stupeň.Mgr.Zuzana Kolesárová

      15. Príprava na PS a Testovanie 9, MAT- I.II.stupeň.Mgr.Mária Bačíková

      16. Tvorivý svet   II.stupeň   Mgr. Mária Janovčíková

      17. Turistický krúžok  II.stupeň Mgr.Takácsová,Mgr. Šutáková

      18. Matematický krúžok.-II.stupeň Mgr.Katarína Takácsová

      19. Netradičné športy  II.stupeň  Mgr.Roman Hrehor

      20. Futbal   II.stupeň Mgr. Gabriel Kurtulík

      21. Volejbal - ŠK Tatran Mgr.Roman Hrehor

      22. Čítanie - zdroj poznania   II.stupeň  Mgr.Bugáňová, Mgr.Šutáková

      24. Amavet   II.stupeň  Mgr.Mária Bačíková

    • OZNAM ŠJ
     • OZNAM ŠJ

     • Školská jedáleň pri ZŠ Pieninská 27, Banská Bystrica

      Upozornenie pre rodičov!

       

       

       Schválením VZN Mesta Banská Bystrica č. 12/2019 sa mení  finančný príspevok na stravovanie pre

      1. stupeň  na 1,21 €

      2. stupeň    na 1,30 €                                                                                  

      Štátna dotácia na podporu stravovacím návykom od 1. 9. 2019 sa poskytuje na  stravu v sume 1,20 € za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo vyučovania v základnej škole a odobralo obed alebo iné jedlo.

      Cena obeda 1.stupeň 0,01 EUR, 2.stupeň 0,10 EUR + 8.00 EUR réžia jedenkrát mesačne ostáva.

      Pri  neodhlásení  žiaka zo stravy, alebo pri neodobratí obeda bude na konci mesiaca stiahnutá z kreditu plná suma obeda.   

      Po prvom  prihlásení obeda na nový mesiac sa zo zostatku stiahne režijný poplatok  8 € + neodobraté alebo neodhlásené obedy na konci mesiaca.  Preto je potrebné  počítať s tým, aby na konci mesiaca bol zostatok kreditu vyšší. 

      Zostatok kreditu sa po novom zobrazuje priamo v eurách.

      Zákonný zástupca objednáva obed  do 14:00 hodiny predchádzajúceho pracovného dňa, v prípade náhleho ochorenia do 7:30 hodiny ráno.

      Rodičia nezabudnite zasielať platby na účet dostatočne včas.

      Rodičia prvákov a nových žiakov ktorý si ešte neboli prevziať čipové karty na stravovanie môžu tak urobiť v dňoch: 26. 8. a 27. 8. 2019 od 7:30 do 14:00 hod.     

       

     • Exkurzia Londýn

     • O tom, že sa Londýn nazýva aj mestom miest, pretože je najväčším v Európe, sme  sa mohli na vlastné oči presvedčiť  v máji tohto šk. roka. Počas zahraničnej exkurzie videli žiaci 6. - 9. ročníka nielen Londýn, ale aj jeden z najväčších a stále obývaných hradov sveta – Windsor, kroky nás zaviedli aj do nádherného kúpeľného mestečka Bath a nenechali sme si ujsť ani magický Stonehenge.

      Žážikty sme malí znásobené aj našim pobytom v anglických rodinách,  kde sme  sa snažili využiť naše znalosti cudzieho jazyka v bežnom živote. Zdokonalili sme sa v angličtine, videli a zažili sme kultúru  Veľkej Británie a plní nezabudnuteľných zážitkov sme sa vrátili späť s tým, že študovať angličtinu sa naozaj oplatí.

      Mgr. Dana Bugáňová

    •  EXKURZIA  SMOLENICE-DRINY
     •  EXKURZIA  SMOLENICE-DRINY

     • Ku koncu školského roka sme pre žiakov 1. - 4. ročníka pripravili vlastivedno-prírodovednú exkurziu na západné Slovensko, kde sme si pozreli okolie zámku Smolenice s krásnym parkom, náučným chodníkom a jazierkom, potom sme navštívili  jedinú unikátnu jaskyňu Driny. Po náročnom výstupe nás čakala odmena v podobe čarokrásnej vápencovej výzdoby. Unavení, ale bohatí o nové zážitky sme sa vracali spokojní domov.

      Mgr. P. Baniatová