• OZNAM ŠJ
     • OZNAM ŠJ

     • Rodičia prvákov, ktorí si ešte nevyzdvihli čipovú kartu na stravovanie, možu tak urobiť v stredu 26.8.2020 od 7.00 do 13.30 hod.

    • Pre budúcich prvákov
     • Pre budúcich prvákov

     • ,.3bc2b28528563dbd987f9df05872f32a.jpg 

                                   Milí nedočkaví  PRVÁCI

                        Školský rok 2019 / 2020 pomaly končí a Vás už čaká štart do novej etapy života – škola.  Ponúka Vám možnosť  získať nových kamarátov, naučiť sa čítať, počítať, dozvedieť sa kopu zaujímavých vecí...

                         ...milí rodičia budúcich školákov,                                                                                         

                       keďže vieme, že prváčikovia si pri učení vyžadujú osobitý prístup, prinášame informáciu čo pripraviť   pre školáka, aby bol ich krok do školy úspešný.                                         

      Pomôcky, ktoré v septembri objedná triedna učiteľka

       Sada č. 1

       zošit č. 511 – 6 ks,        

       zošit č. 513 – 5 ks,        

       zošit č. 520 – 3ks,        

       zošit č. 420 –  1 ks                                                                              

       zošit č. 512 – 2 ks s pomoc. linajkou,                              

       slovníček  č. 624  - 2 ks,                                                                                                                                     

       1 náčrtník,             

       1ks tyčinkové lepidlo,               

       1 ks sada farebných papierov,

       20 veľkých výkresov A3,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

       30 malých výkresov A4,        

       1 balík kancelársky papier

      Sada č. 2

       - celá sada č. 1 a k nej

       

      1 ks vodové farby ,   2 ks štetce - č.8, č. 12- plochý,    1 ks plastelína,   1 ks voskovky,   švihadlo

       Čo bude ešte potrebovať

       peračník – ceruzky, pastelky, strúhadlo, guma, nožnice s oblým hrotom,

      výtvarná výchova -  pohárik na vodu / téglik od jogurtu /, zástera / staršie tričko /,                      

      obrus na stôl / aj starší kuchynský /,

      telesná výchova – pohodlné športové oblečenie, tenisky s bielou podrážkou, švihadlo,

       prezuvky / nie šľapky /, malý textilný obrúsok pod desiatu.

                                              

       Všetky pomôcky aj ostatné veci do školy označiť menom.

                                                                             

      Tešíme sa na Vás

        Mgr. Danuša Ľalíková – tr. uč. 1.A

         Mgr. Katarína Štubniaková – tr. uč. 1. B

            

                       

                                                                   

       

       

       

       

       

                       

       

       

                         

       

    • Slávnostné ukončenie školského roka 2019/2020 dńa 30.6.2020
     • Slávnostné ukončenie školského roka 2019/2020 dńa 30.6.2020

     • 8,15 hod. nástup žiakov pred budovou školy.

      8,30 hod. Slávnostné ukončenie školského roka 2019/2020

      Do 10,00 hod. bude odovzdávanie vysvedčení v triedach.

      O 10,00 hod. sa uskutoční rozlúčka s absolventmi školy.

      ŠKD  bude v prevádzke do 12,00 hod.

    • Prevádzka v našej škole od 22.6.2020
     • Prevádzka v našej škole od 22.6.2020

     • Vážení rodičia a zákonní zástupcovia,

      s účinnosťou od 22.júna 2020 je povolená prevádzka v našej základnej škole  1. – 9. ročníka a  špeciálnej triedy (ŠT).

      Organizačné pokyny

      a/ prevádzka  základnej školy

      • Prevádzka základnej školy bude v čase od 6,30 do 16.30 hod. Príchod žiakov do školy bude nasledovne podľa harmonogramu:
      • 6,30 – 7,30 hod. príchod do ranného klubu
      • 7,45 – 7,55 hod. príchod do školy

      Žiaci budú vstupovať do budovy školy hlavným vchodom.

      Rodič alebo zákonný zástupca nie je povinný sprevádzať dieťa.

      Pri prvom nástupe žiaka do školy, alebo po prerušení dochádzky žiaka do školy predkladá zákonný zástupca písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (viď.príloha).

      Týka sa to hlavne žiakov 6. – 9. ročníka a žiakov, ktorí nastupujú prvý krát do školy.

      VSTUP DO BUDOVY ŠKOLY PRE RODIČOV A ZÁSTUPCOV ŠKOLY BUDE ZAKÁZANÝ

      b/ organizácia výchovno-vzdelávacej činnosti

      - 1. stupeň       6,30 – 7,30 hod. príchod žiakov do ranného klubu

                               7,45 – 7,55 hod. príchod žiakov do školy

       8,00 – 11.40 hod. výchovno-vzdelávacie aktivity s triednym učiteľom

                              11,45 – 12,30 hod. stravovanie podľa harmonogramu

      12,30 – 16,30 hod. výchovné aktivity v interiéri a exteriéri školy (ŠKD)

      - ŠT -              7,45 – 7,55 hod. príchod žiakov do školy

      8,00 – 11.40 hod. výchovnovzdelávacie aktivity s triednym učiteľom

                                                           a asistentom učiteľa

      2. stupeň -      7,45 – 7,55 hod. príchod žiakov do školy

      8,00 – 12,35 hod. skrátené vyučovanie podľa rozvrhu

       

      c/ stravovanie

      Obedy sa budú vydávať v čase od 11,40  do 13,30 hod. len pre žiakov, ktorí sa vzdelávajú prezenčne (žiaci, ktorí sa učia v škole) v sprievode pedagogického zamestnanca.

    • Vyhlásenie
     • Vyhlásenie


     •            

      Vyhlásenie pre rodičov žiakov, ktorí nastupujú od 22.6.2020

      nájdete tu:                                   Vyhlasenie.pdf

       

    • Uvoľňovanie opatrení od 15.6.2020
     • Uvoľňovanie opatrení od 15.6.2020

     • Vážení rodičia a zákonní zástupcovia,

      s účinnosťou od 15.júna 2020 je povolená prevádzka v našej základnej škole  1. – 5. ročníka a  špeciálnej triedy (ŠT).

      Organizačné pokyny

      a/ prevádzka  základnej školy

      • Prevádzka základnej školy bude v čase od 6,30 do 16.30 hod. Príchod žiakov do školy bude nasledovne podľa harmonogramu:
      • 6,30 – 7,30 hod. príchod do ranného klubu
      • 7,45 – 7,55 hod. príchod do školy

      Žiaci budú vstupovať do budovy školy hlavným vchodom.

      Rodič alebo zákonný zástupca nie je povinný sprevádzať dieťa.

      VSTUP DO BUDOVY ŠKOLY PRE RODIČOV A ZÁSTUPCOV ŠKOLY BUDE ZAKÁZANÝ

      b/ organizácia výchovno-vzdelávacej činnosti

      - 1. stupeň       6,30 – 7,30 hod. príchod žiakov do ranného klubu

                               7,45 – 7,55 hod. príchod žiakov do školy

       8,00 – 11.40 hod. výchovno-vzdelávacie aktivity s triednym učiteľom

                              11,45 – 12,30 hod. stravovanie podľa harmonogramu

      12,30 – 16,30 hod. výchovné aktivity v interiéri a exteriéri školy (ŠKD)

      - ŠT -              7,45 – 7,55 hod. príchod žiakov do školy

      8,00 – 11.40 hod. výchovnovzdelávacie aktivity s triednym učiteľom

                                                           a asistentom učiteľa

      5. ročník -       7,45 – 7,55 hod. príchod žiakov do školy

      8,00 – 12,35 hod. výchovnovzdelávacie aktivity s učiteľom

                                                           a asistentom učiteľa

      c/ stravovanie

      Obedy sa budú vydávať v čase od 11,40  do 13,00 hod. len pre žiakov, ktorí sa vzdelávajú prezenčne (žiaci, ktorí sa učia v škole) v sprievode pedagogického zamestnanca.  

    • OZNAM PRE RODIČOV BUDÚCICH PRVÁKOV
     • OZNAM PRE RODIČOV BUDÚCICH PRVÁKOV

     • Vážení rodičia budúcich prvákov. Rozhodnutie o prijatí do 1. ročníka si môžete prevziať na sekretariáte ZŠ Pieninská v dňoch 15. - 17.06.2020 v čase od 8:00 do 14:00 hod. (iný termín je možný len po telefonickej dohode). Prineste si so sebou rodný list dieťaťa a občiansky preukaz. Rozhodnutie o odklade PŠD bude zatiaľ vyhotovené len pre rodičov, ktorí doplnili všetky náležitosti.

    • Zákaz vstupu
     • Zákaz vstupu

     • V čase od 7,00 - 16,00 hod. je zákaz vstupu do areálu školy žiakom, ktorí sa učia dištančne a cudzím osobám.

      vedenie ZŠ

    • Aktualizácia organizačných podmienok výchovy, vzdelávania a stravovania základnej školy Pieninská 27, Banská Bystrica od 1. júna 2020
     • Aktualizácia organizačných podmienok výchovy, vzdelávania a stravovania základnej školy Pieninská 27, Banská Bystrica od 1. júna 2020

     • Vážení rodičia a zákonní zástupcovia,

      s účinnosťou od 1.júna 2020 je povolená prevádzka v našej základnej škole  1. – 5. ročníka a  špeciálnej triedy (ŠT).

      Organizačné pokyny

      a/ prevádzka  základnej školy

      • Prevádzka základnej školy bude v čase od 7,00 do 16.00 hod. Príchod žiakov do školy bude nasledovne podľa harmonogramu:
      • 1.ročník  - 7,00 – 7,15 hod.

      1.A – bočný vchod ŠKD

      1.B – cez terasu pred svojou triedou

      • 2.ročník – 7,15 – 7,30 hod.

      2.A – cez terasu pred svojou triedou

      2.B – cez terasu pred svojou triedou

      • 3.ročník – 7,30 -7,45 hod.

      3.A – cez terasu pred svojou triedou

      3.B – bočný vchod ŠKD

      • 4.ročník  - 7,45 – 8,00 hod.

      4.A - bočný vchod ŠKD

      • ŠT – 7,45 – 7,50 hod.

      bočný vchod pri šatniach

      • 5.ročník – 5.A – 7,50 – 8,00 hod.

            bočný vchod pri šatniach

            5.B – 8,00 – 8,10 hod.

            bočný vchod pri šatniach

       

      HLAVNÝ VCHOD PRE RODIČOV A ŽIAKOV BUDE ZATVORENÝ

      V prípade, ak rodič/ zákonný zástupca má deti v rôznych ročníkoch príchod do školy bude umožnený súrodencom v čase mladšieho súrodenca.                                              

      (príklad: súrodenci sú v 1. a 4. ročníku, prídu spolu s rodičom/ zákonným zástupcom v čase od 7,00 – 7,15 hod. cez vchod, ktorý je určený pre danú   prvú triedu.)

      Ak rodič/zákonný zástupca z pracovných alebo iných dôvodov nemôže prísť ráno s dieťaťom osobne, žiak môže prichádzať  na vyučovanie aj v sprievode súrodenca staršieho ako 11 rokov za predpokladu, že žijú v jednej domácnosti.

      b/ organizácia výchovno-vzdelávacej činnosti

      - 1. stupeň       7.00 – 8,00 hod. príchod žiakov do školy podľa harmonogramu

                                8,00 – 11.40 hod. výchovno-vzdelávacie aktivity s triednym učiteľom

                               11,40 – 13,00 hod. stravovanie podľa harmonogramu

                               13,00 – 16,00 hod. výchovné aktivity v interiéri a exteriéri školy (ŠKD)

      - ŠT -                  8,00 – 11.40 hod. výchovnovzdelávacie aktivity s triednym učiteľom

                                                           a asistentom učiteľa

      5. ročník -       8,10 – 12,10 hod. výchovnovzdelávacie aktivity s učiteľom

                                                           a asistentom učiteľa

       

      c/ stravovanie

      Obedy sa budú vydávať v čase od 11,40  do 13,00 hod. v sprievode pedagogického zamestnanca.  Prihlásenie na stravu podľa pokynu vedúcej ŠJ.

       

      d/ pokyny súvisiace s organizáciou výchovno-vzdelávacieho procesu

      • Pred nástupom do školy pri prvom vstupe do budovy ( v pondelok ráno) je povinný rodič, zákonný zástupca každého žiaka, ktorý sa bude vyučovania zúčastňovať, odovzdať triednemu učiteľovi čestné vyhlásenie o zdravotnom stave dieťaťa. Bez tohto vyhlásenia nebude žiakovi umožnený vstup do budovy školy. Čestné vyhlásenie je v prílohe č.1.  Pre rodičov,  ktorí nemajú možnosť si čestné vyhlásenie vytlačiť, bude tlačivo k dispozícii pri hlavnom vchode do školy už  v piatok 29. mája 2020, v čase od 8,00 – 15,00 hod. pri zvončekoch v označenej škatuli.

       

      • Žiakom bude každý deň pri nástupe do školy meraná teplota za prítomnosti zákonného zástupcu, ktorý je povinný žiaka so zvýšenou teplotou zobrať domov do domácej karantény.

       

      • Najvyšší počet žiakov v triede  je 20.

       

      • Žiaci sú povinní mimo svojej skupiny používať ochranné rúško. Žiadame preto rodičov, aby svojim deťom zabezpečili denne dve ochranné rúška a balíček hygienických vreckoviek. Bez ochranného rúška nebude žiakovi umožnený vstup do budovy školy.

       

      • stravovanie bude zabezpečené v školskej jedálni a bude prebiehať po skupinách na základe zostaveného harmonogramu:

      11,40 – 12,00 hod. sa stravujú 1.A, 1.B, 2.A, ŠT

      12,10 – 12,30 hod. sa stravujú 2.B, 3.A, 3.B

      12,40 – 13,00 hod. sa stravuje 4.A, 5.A, 5.B

       

      Časy sú orientačné, po každej skupine bude dezinfekcia jedálne.

      Žiaci, ktorí nebudú navštevovať školský klub detí budú odchádzať v sprievode triednej učiteľky hneď po odstravovaní vchodmi, ktorými ráno prišli.

       

      Odchody z ŠKD:

      Žiaci budú odchádzať v časoch 15,00, 15,30, 16,00 hod. Žiadame rodičov, aby dodržiavali dané časy odchodov z hygienicko-organizačných dôvodov.

       

      • dospelé osoby, rodičia, zákonní zástupcovia majú zákaz vstupu do priestorov školy

      e/ ostatné činnosti

      • ostatné činnosti v škole (najmä upratovanie) zabezpečia nepedagogickí zamestnanci, ktorí nepatria do rizikovej skupiny z hľadiska ohrozenia ochorením COVID – 19.
      • dôkladného čistenia priestorov  školy a školského klubu detí sa bude realizovať podľa potreby, min.2-krát  počas prevádzky a po ukončení prevádzky školy.

        

        

    • OZNAM ŠJ
     • OZNAM ŠJ

     • Podľa usmernenia hlavného hygienika SR a podľa stanovených kritérií a podmienok pre stravovanie v Školskej jedálni Úradom verejného zdravotníctva, naša škola nespĺňa podmienky pre stravovanie žiakov, ktorí sa vzdelávajú dištančne a pre cudzích stravníkov v čase mimoriadnej situácie.Z tohto dôvodu nie je možné stravovať žiakov dištančného  vzdelávania a cudzích stravníkov v našej jedálni, ani odoberať obed do obedára.

      Ľubica Chudáčiková, vedúca ŠJ

    • OZNAM ŠJ
     • OZNAM ŠJ

     • Prosím o skontrolovanie, prípadne dobitie kreditu žiakom. Nezabudnúť na to, že pri prvom objednaní obeda sa stiahne z kreditu réžia 8 €.

      Od 1.6.2020 je možné prihlásiť sa na stravu  len cez internetovú stránku.  Vstup

      do školy k terminálu rodičom nebude umožnený.

      Za prihlásenie , stornovanie obeda a za výšku kreditu je zodpovedný rodič!

      Dôrazne žiadam o zodpovedné prihlasovanie a stornovanie obeda a o dôslednosť pri odčipovaní obeda žiakmi. Prihlásená a neodobratá strava bude na konci mesiaca zúčtovaná v plnej výške:

       I. stupeň 1,21 € !

      Výdaj obeda do obedára v čase mimoriadnej situácie nie je možný !

      Vedúca ŠJ.

    • OZNAM
     • OZNAM

     • Vážení rodičia,

      na základe "Usmernenia k obsahu a organizácii vzdelávania žiakov ZŠ počas mimoriadneho prerušenia školského vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020" pristupuje aj naša škola od 4. 5. 2020 k úprave týždenného rozvrhu hodín. Podrobnejšie informácie Vám poskytne triedna učiteľka/učiteľ.

      PaedDr. Janka Prisažná, riaditeľka školy

    • OZNAM
     • OZNAM

     • Vážení rodičia,

      na základe „Usmernenia na hodnotenie žiakov základných škôl v čase mimoriadnej situácie spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020“ zo dňa 20. apríla 2020 sa priebežné hodnotenie nerealizuje formou klasifikácie. Prihliada sa predovšetkým na osobitosti, možnosti a individuálne podmienky na domácu prípravu.

      V čase prerušeného vyučovania nie je možné naplniť ciele predmetov, ktoré sú zaradené medzi komplementárne vzdelávacie oblasti ( človek a hodnoty, človek a svet práce, umenie a kultúra, zdravie a pohyb), a preto sa nebudú hodnotiť.

      PaedDr. Janka Prisažná, riaditeľka školy

    • Ako sa učíme...
     • Ako sa učíme...

     • Dejepis - 5.ročník

      Na dejepise sa naši piataci zoznamovali so vznikom ako aj druhmi písma, históriou vzniku prvých kníh. Dozvedeli sa, že tie úplne prvé knihy vznikali v rukopisných dielňach, kde ich prepisovali stranu po strane pisári. 

      Aby si vyskúšali v dnešnej dobe túto kedysi veľmi váženú profesiu, zahrali sa na pisárov . V spätnej väzbe sa priznali, že by toto povolanie vykonávať nemohli, dokonca že by ako pisári umreli od hladu 🙂 Napriek tomu sa snažili ako najlepšie vedeli a tu  je ukážka niektorých ich prác. 

      Mgr. Šutáková Henrieta

    • Ako sa učíme
     • Ako sa učíme

     • Naši prváci doma nezaháľajú a zodpovedne sa učia. Nacvičujú si nové písmenká, čítajú, počítajú, učia sa zaujímavosti o zvieratkách, maľujú, vyrábajú krásne výrobky...

      Úprimné poďakovanie patrí aj rodičom  prvákov, ktorí svojím zodpovedným prístupom prispievajú k úžasným pokrokom svojich detí a pomáhajú im  tak zvládnuť bez problémov  1. ročník.

      Mgr. Katarína Jarinová

    • ZÁPIS DETÍ DO PRVÉHO ROČNÍKA
     • ZÁPIS DETÍ DO PRVÉHO ROČNÍKA

     • Zápis

      detí do prvého ročníka je možné uskutočniť:

      1. vyplnením elektronickej prihlášky, ktorú zákonní zástupcovia nájdu na webovej stránke našej základnej školy,

      2. ak technické možnosti neumožňujú zákonnému zástupcovi prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky elektronicky, dostaví sa v čase zápisu (16.apríla 2020, v čase od 9:00 do 15:00 hod. a 17.apríla v čase od 9:00 do 12:00 hod.) do školy vyplní prihlášku a odovzdá ju poverenej osobe v škole (zákonný zástupca je povinný mať ochranné rúško a dodržiavať dvojmetrový rozostup).

      Zápisy sa uskutočnia bez osobnej prítomnosti detí.