• Envirofilm/Ekotopfilm
     • Envirofilm/Ekotopfilm

     • Dňa 25. októbra 2021 sa žiaci 8.A a 9.A zúčastnili projektu Junior festival, ktorý je súčasťou jesennej časti Ekotopfilm festivalu.

      Projekt Junior festival je so svojim programom v dopoludňajších hodinách určený pre žiakov a študentov základných a stredných škôl.

      Do vybraných miest Slovenska prináša reálnu environmentálnu výchovu. Snahou organizátorov je pútavou formou deti inšpirovať a nabádať ich k zodpovednejšiemu správaniu a lepšiemu vzťahu k životnému prostrediu, a to  prostredníctvom  filmového plátna a zábavných sprievodných aktivít.

      Počas jesene 2021 sú témy pre junior festival:

      – plytvanie potravinami

      – uhlíková stopa

      – odpady v kanalizácii

      –  slovenská divočina.

      Prvú polhodinu sme si pozreli súbor krátkych filmov o našej prírode a zvieratkách, o znečisťovaní životného prostredia, o závislostiach na mobiloch a v  druhej časti prezentáciu so sprievodným slovom o konkrétnej činnosti a aktivitách ľudí, ktorí sa priamo podieľajú na ochrane prírody a zvierat žijúcich v nej.

      Žiačky 9.A triedy, Mgr. Takácsová

       

       

       

       

    • Týždeň zdravej výživy
     • Týždeň zdravej výživy

     • Pri príležitosti Svetové dňa výživy sme sa v októbri celý týždeň  venovali aktivitám, ktorými žiakov vedieme k upevňovaniu správnych stravovacích návykov a k zdravému životnému štýlu. Deti si pripravovali chutné ovocné a zeleninové šaláty. Z ovocia a zeleniny kreatívne tvorili rôzne postavičky. Nosili sme si mliečne desiate, urobili sme si výstavky ovocia a zeleniny. Žiaci vytvorili veľa pekných výtvarných prác, ktorými si vyzdobili  priestory tried.

              

        Mgr. Katarína Jarinová

    • Mesto Banská Bystrica
     • Mesto Banská Bystrica

     • Mesto Banská Bystrica – srdce stredného Slovenska, to naše rodné mesto.  V projekte žiaci 3.A prezentovali krásy, osobnosti a históriu svojho rodného mesta.

              Mgr. Katarína Jarinová, tr. uč.

    • EURÓPSKY TÝŽDEŇ ŠPORTU
     • EURÓPSKY TÝŽDEŇ ŠPORTU

     • Aj napriek pretrvávajúcej pandemickej situácii sme sa opäť zapojili do Európskeho týždňa športu od 23.9.- 30.9.2021 aktivitou „Skáčeme pre zdravie“. Využili sme ešte pekné jesenné počasie na pohybovú aktivitu hlavne vonku, ale už aj v telocvični.Súťažili medzi sebou triedy 1. a 2.stupňa o to, ktorá trieda naskáče najviac skokov. Do aktivity sa zapojili i naši prváčikovia,ktorí sa veľmi snažili, pretože sa ešte len učia skákať cez švihadlo, za čo majú veľkú pochvalu.

      Takže výsledky súťaže sú nasledovné:

      1.miesto – 4.A – 548 skokov ................................... 8.A – 927 skokov

      2.miesto – 3.A – 458 skokov ................................... 5.B – 689 skokov

      3.miesto – 3.B – 399 skokov ................................... 7.A - 688 skokov

      4.miesto – 2.A – 332 skokov .................................... 6.A – 650 skokov

      5.miesto – 1.A – 144 skokov ..................................... 5.A – 557 skokov

      6.miesto – 1.B – 77 skokov ...................................... 7.B – 391 skokov

      7.miesto – 2.B – v karanténe .................................... 9.A – 323 skokov

       

      Všetkým zúčastneným gratulujeme k dosiahnutým výsledkom,ktorými urobili niečo pre svoje zdravie a kondičku!

      Mgr. P .Baniatová (koordinátor súťaže)

    • Úprava zelene pred školou
     • Úprava zelene pred školou

     • Deti zo školského klubu pokračovali s úpravou priestoru pred školou. Opäť posadili kríky pod vedením skúseného lesníka, ktorý s naším klubom spolupracuje. Deti si skúsili čistenie, rýľovanie, sadenie, polievanie či iné práce na pozemku. Aj takto chceme v školskom klube spájať teoretické poznatky s praxou. Snáď nikto nezničí snaženie týchto detí a dlho sa budeme tešiť z výsledkov ich práce.

      Anna Šopoňová, vedúca výchovy

    • ŠKD - výuka anglického jazyka
     • ŠKD - výuka anglického jazyka

     • Hravá angličtina. Učenie sa cudzieho jazyka nemusí byť len nuda. V ŠKD podporujeme u detí chuť a najmä radosť z učenia sa angličtiny. Prirodzenou a zábavnou formou cez pesničky, básničky, hry, rozprávky, výtvarné aktivity, všetkými zmyslami spoznávame a upevňujeme cudzí jazyk.  Takto sme začali v 5. oddelení a viac videí a fotiek z ostatných oddelení už čoskoro...

       Ivica Káčerová, vychovávateľka

    • Prázdninová činnosť v ŠKD
     • Prázdninová činnosť v ŠKD

     • Prázdninová činnosť v ŠKD

      V rámci letnej činnosti sme v dňoch 1. - 9.7.2021 poznávali Slovensko. Celoročný projekt Milujeme Slovensko a tému z výchovného programu Dovolenka na Slovensku  sme tak letnou činnosťou uzavreli. Deti si zopakovali históriu BB, vyskúšali hrnčiarske remeslo, prešli náučný chodník v Laskomerskej doline, oboznámili sa s históriou i súčasnosťou Žiaru nad Hronom, Turčianskych Teplíc, Žiliny, navštívili hrad Budatín, ktorý prešiel kompletnou rekonštrukciou. S radosťou môžem povedať, že výborné správanie detí ocenili aj šoféri autobusov, sprievodcovia vo vlakoch i cudzí návštevníci kúpalísk. My, vychovávateľky, sme boli spokojné a dúfam, že aj deti a ich rodičia.

       Anna Šopoňová, vedúca výchovy

    • Španielsky študent na hodinách anglického jazyka.
     • Španielsky študent na hodinách anglického jazyka.

     • V rámci dňa európskych jazykov prijal naše pozvanie na hodiny anglického jazyka študent matematiky na UMB zo Španielska.

      Na hodinách predstavil žiakom svoju krajinu prezentáciou v angličtine. Následne mali žiaci priestor na kladenie otázok, vyskúšali si dialógy v španielskom jazyku, vypočuli krátky text v španielčine a tiež slovenský text čítaný lektorom, ktorý slovensky nerozpráva.

      Takto zostavený obsah hodiny dal priestor žiakom nielen naučiť sa niečo nové, ale aj zabaviť sa, spoznať zaujímavého človeka a odniesť si zážitky z hodiny angličtiny, ktorá bola určite príjemným spestrením tých klasických.

       

      (p. uč. Kurtulík a p. uč. Malachová)

    • ZBER PAPIERA
     • ZBER PAPIERA

     • Základná škola,  Pieninská 27

      organizuje

       

       

      Z B E R       P A P I E R A

       

       

      od 18.10.  do 22.10. 2021

      ráno 7,00 – 8,00 hod    poobede   14,00 – 17,00 hod

       

      Prosíme papier triediť. Budú pristavené 2 kontajnery. Jeden kontajner na knižný a písací papier, letáky, noviny, časopisy, zošity, ......

      Druhý kontajner na kartóny a pod. Z toho dôvodu prosíme aby ste nebalili papier do kartónových krabíc.  Papier prineste zviazaný.

      Ďakujeme