• Multifunkčné ihrisko - pomoc
     • Multifunkčné ihrisko - pomoc

     • Vážení rodičia a priatelia školy, po rozhovore s pánom primátorom p. Noskom sa obraciam na Vás. Radi by sme vybudovali v spolupráci s mestom v areáli našej školy multifunkčné ihrisko pre našich žiakov, Vaše deti. Na začiatok potrebujeme šikovného rodiča, projektanta, ktorý by nám vedel urobiť prvotný návrh.

      PaedDr. J. Prisažná

    • Oceňovanie našich žiakov primátorom mesta
     • Oceňovanie našich žiakov primátorom mesta

     • Aj tento zvláštny a náročný školský  rok bol bohatý na žiakov, ktorí výborne reprezentovali našu školu v celoslovenských a medzinárodných súťažiach. Ide o týchto žiakov: S.Sýkora  – 9.A,  T.Filipková  –  5.A,   A.Chriašteľ  –  4.A,   L.Murňaková  –  4.A,  K.Klimentová  –  4.A, K.Gúgľavová – 4.A, D.Krakovská – 4.A.

      Mgr. P. Baniatová

    • Vernisáž na oknách
     • Vernisáž na oknách

     • Milujeme Slovensko nie je len názov zábavnej televíznej relácie,  ale aj slogan našej základnej  školy na Pieninskej ulici.

       Príkladom toho je zrealizovaný celoročný projekt, ktorého cieľom bolo  spoznávanie kultúry, histórie, prírodného bohatstva Slovenska, ale aj ľudových tradícií a obyčajov jednotlivých slovenských regiónov.

       Projekt sa uskutočnil s  finančnou podporou mesta Banská Bystrica, za čo mu patrí naše veľké poďakovanie.

      Rok 2019 sa stal  svetovým míľnikom v dejinách  moderného ľudstva. Bohužiaľ vírusová pandémia zasiahla celý svet, vrátane nás. Komu by v mysli napadlo, že sa svet zastaví, že dýchať čerstvý vzduch bude také vzácne, komu z nás by napadlo, že sa aj brány škôl zatvoria a budeme žiť život v izolácii a samote a jediným spojením sa s priateľmi či vzdialenejšou rodinou bude len virtuálne.

      V apríli tohto roku 2021 sme sa všetci  vrátili s radosťou do školských lavíc a začali žiť plnohodnotný – vlastne bežný každodenný život.   Práve ťažké obdobie nám ukázalo, aké ľudské hodnoty sú naozaj dôležité . Už naši predkovia žili a tvorili hodnoty tak, aby nám ich zachovali v podobe kultúrneho dedičstva – v podobe ľudových tradícií a zvykov.

      Mohli sme zase pokračovať v projekte!

      Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici nám zapožičalo putovnú výstavu pod názvom

       OD KOLÍSKY PO HROB, ktorá mapuje život našich predkov  - od ich zrodu – narodenia, až po posledné chvíle života - po hrob. Poukazuje na regionálne rozdiely pri oslavách narodenia, svadby, bežného života či poslednej pietnej spomienke na človeka ako jedinca.

      Vernisáž na oknách je názov našej  júnovej aktivity, ktorá je výtvarným vyjadrením všetkých žiakov našej školy k téme ČLOVEK – od kolísky po hrob. Vernisáž je sprístupnená pre všetkých záujemcov aj počas letných mesiacov.

      Záverečným výstupom je  Kalendár  z vernisáže na rok 2022, ktorý bude zdobiť naše triedy a bude nám všetkým   každý  deň pripomínať príjemne strávený čas v škole.

      Mgr. Dana Bugáňová

    • Turistika – Sásovské jaskyne 4.A
     • Turistika – Sásovské jaskyne 4.A

     • Turistika – Sásovské jaskyne – 4.A

      Počasie nám stále prialo, príroda je v plnom rozkvete , a tak sme sa 25.6.2021 vybrali na poslednú našu turistiku v tomto školskom roku do Sásovských jaskýň. Po výstupe sme sa konečne dostali k prvej najväčšej jaskyni – Netopierskej, v druhej sme si oddýchli v príjemnom chládku. Na ceste späť sa nám už kráčalo ľahšie a so zážitkami, na ktoré sa nezabúda. Všetkým odporúčame navštíviť toto čarovné miesto.

      Tr.uč.Mgr.P.Baniatová

    • Matejov dom – exkurzia 4.A
     • Matejov dom – exkurzia 4.A

     • Konečne sme sa dočkali uvoľnenia opatrení,tak sme sa rozhodli 18.6.2021 navštíviť múzeum v Matejovom dome, kde sme sa vydali po stopách archeológie na našom území. Dozvedeli sme sa, čo je archeológia, pozreli sme si rôzne predmety z dávnych čias, ktoré sa našli na našom území. Po pútavom rozprávaní a hrách sme si pozreli celú expozíciu. Po múzeu sme si pozreli aj novú „stoličkovú ulicu“ v Lazovnej ulici pri príležitosti Dní  mesta BB.  Bol to príjemne strávený vyučovací deň s množstvom zážitkov.

      Tr. uč. Mgr. P.Baniatová