• OZNAM

     • Základná škola, Pieninská 27, Banská Bystrica prijme od 2. septembra 2021 VYCHOVÁVATEĽKU do ŠKD.

      Vzdelanie: Stredná pedagogická škola

      Svoju žiadosť o zamestnanie spolu so životopisom zašlite na e-mail školy: zspieninska@gmail.com

      Bližšie informácie poskytneme na telefónnom čísle 048/417 32 58

      PaedDr. Janka Prisažná, riaditeľka školy

     • Obrazy pre klientky matky Terezy

     • Naše dievčence, Lenka Syrná a Alžbetka Bartková, žiačky 7.A triedy, namaľovali krásne obrazy pre klientov Ústavu Matky Terezy v Banskej Bystrici. Svojimi krásnymi výtvormi zútulnili izbičky klientkám ústavu, aby na ich tvárach vyčarili úsmev. Určite sa im to podarilo! Patrí im môj obdiv a veľká vďaka za to, že aj v tejto náročnej dobe si našli čas na umeleckú tvorbu. Svojimi výtvormi šíria dobrú náladu, radosť a zároveň aj pokoj. Len tak ďalej dievčence!

    • ZBER PAPIERA
     • ZBER PAPIERA

     • Ako každý rok, aj  v tomto školskom roku  pokračuje zber papiera na našej škole.

      Prvé kolo  zberu sa uskutočnilo v októbri 2020. Pre nepriaznivú epidemiologickú situáciu sa vyhodnotenie uskutočnilo až po návrate žiakov do škôl v máji 2021. Najúspešnejšie kolektívy  ako aj jednotlivci boli odmenení sladkosťami.

      Ďakujeme všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali pri realizácii zberu papiera.

      Druhé kolo zberu papiera bude prebiehať začiatkom júna 2021, preto už teraz môžete zbierať a pripravovať balíky papiera na odovzdanie do zberu.

    • Vyhodnotenie zberu papiera jeseň 2020.
     • Vyhodnotenie zberu papiera jeseň 2020.

     • PORADIE JEDNOTLIVCOV:

      1. miesto - P. Debnár - 6.A - 337 kg

      2. miesto - N. Vaník - 2.A - 315 kg

      3. miesto - L. Hetflajšová - 3.A - 295,5 kg

      3. miesto - O. Hetflajš - 4.B - 295,5 kg

      4. miesto - K. Krejčiová - 3.B - 291 kg

      5. miesto - P. Marochnič - 4.B - 244 kg


      Poradie tried:

      I. stupeň:

      1. miesto - 2.A

      2. miesto - 4.B

      3. miesto - 3.B

      II. stupeň:

      1. miesto - 7.A

      2. miesto - 6.A

      3. miesto - 5.A

      Podrobne tu: Zber_papiera__jesen_2020__triedy.docx

    • Aj deti sa môžu stať hrdinami a zachrániť život
     • Aj deti sa môžu stať hrdinami a zachrániť život

     • Fast Heroes – Hrdinovia Fast

      Aj deti sa môžu stať hrdinami a zachrániť život

      „Niekto kedysi povedal, že to, čo deti potrebujú najviac, sú hodnoty, ktoré im starší ľudia vedia poskytnúť v nemalej miere. Sú pre ne zdrojom bezpodmienečnej lásky, láskavosti, trpezlivosti, humoru, pohodlia, životných lekcií, a čo je najdôležitejšie, pripravujú chutné lahôdky. Týchto ľudí, ktorí majú pozitívny vplyv na život našich detí, sme my nazvali starkí hrdinovia.“

      Naša škola sa zapojila do projektu, vďaka ktorému dajú naše deti svojím starkým hrdinom hodnotný dar. Je to dar vedomostí, ktoré by im jedného dňa mohli zachrániť život.

      Zúčastnili sme sa medzinárodného projektu, ktorý je zameraný na zlepšenie povedomia o príznakoch cievnej mozgovej príhody. Jeho cieľom bolo naučiť deti rozpoznávať základné príznaky cievnej mozgovej príhody a volať prvú pomoc.

      Názov Hrdinovia FAST pochádza z anglickej skratky pre určenie príznakov cievnej mozgovej príhody kde F znamená tvár, A – končatina, S – reč, T – čas. Jeden zo štyroch ľudí prekoná v živote cievnu mozgovú príhodu. Celosvetovo ide o druhú hlavnú príčinu smrti a tretiu najčastejšiu príčinu zdravotného postihnutia.

      Cievna mozgová príhoda sa však napriek tomu dá liečiť – ak zareagujeme včas. Ľudia, ktorí majú cievnu mozgovú príhodu, potrebujú čo najrýchlejší prístup k lekárskej zdravotnej starostlivosti.

      Naši žiaci sa nielen naučili rozpoznávať príznaky cievnej mozgovej príhody ale vďaka tomu, že učili svojich rodičov v sekcii Základný tábor, vypĺňali elektronické knihy a prekonávali svoj osobný rekord v online hrách, zbierali body pre svoju triedu a našu školu. Vďaka ich usilovnej práci sa naša škola umiestňuje na popredných miestach na svete – 5. miesto a v súťaži tried 4.A – 6. miesto.

      Milióny detí s jednou veľkou misiou – ZACHRÁNIŤ NAŠICH STARÝCH RODIČOV.

      https://sk-sk.fastheroes.com/        

      https://www.facebook.com/FASTheroesSK/   

    • ZMENA od 17.5.2021
     • ZMENA od 17.5.2021

     • Od pondelka 17.5.2021 sa žiaci 1 .stupňa učia podľa rozvrhu (informácie od triednej učiteľky).

      ŠKD bude v plnej prevádzke, od 6,00 hod. do 17,00 hod. Príchod detí ráno v čase od 6,00 hod. do 7,30 hod. hlavným vchodom. Odchody detí nasledovne: po 4. vyučovacej hodine a naobedovaní sa v ŠKD odchod detí o 12,3o hod., po 5.vyučovacej hodine a naobedovaní sa v ŠKD odchod detí o 13,30 hod. Ďalšie odchody sú o 15,00., 15,30., 16,00., 16,30., 17,00 hod. Po 16,00 hod. môžete kedykoľvek zvoniť po dieťa. Všetky odchody z ŠKD sú bočným vchodom. V inom čase deti neuvoľňujeme.

     • Súťažili sme aj počas dištančného vzdelávania...

     • Ani iná forma vyučovania a vzdelávania v tomto školskom roku 2020/2021 nezabránila našim žiakom zapojiť sa do už tradičných, každoročných, matematických súťaží.

      Hneď na začiatku školského roku sa 10 žiakov z 5. - 9. ročníka zapojilo do celoročnej korešpodenčnej súťaže MAKS, v ktorej úlohy riešia žiaci každý mesiac a celkové výsledky sa dozvieme v máji  - v júni 2021.

      V novembri 2020 v týždni od 11.11.2020 do 16.11.2020 32 žiakov z druhého stupňa riešilo úlohy 14. ročníka informatickej súťaži iBOBOR. V konkurencii 55 064 súťažiacich z 804 škôl, niektorí žiaci získali veľmi pekné umiestnenie: S. Sýkora, S. Vitásek - 9.A, A. Bako, N. Debnárová, I. Kalmanová - 9.B.

      Okresné kolo 70.ročníka matematickej olympiády - MO.

      27.1.2021 pre kategórie Z5 a Z9 - v kategórii Z5 - T. Filipková z 5.A získala plný počet bodov a umiestnila sa na 1. mieste spolu so 6 úspešnými riešiteľmi zo ZŠ z okresu Banská Bystrica. Srdečne gratulujeme!

      31.3.2021 pre kategórie Z6, Z7, Z8 - v kategórii Z6 - M. Kovács zo 6.B sa stal úspešným riešiteľom  a v kategórii Z7 - K. Filipková zo 7.A sa tiež prepracovala medzi 22 úspešných riešiteľov.

      IQ olympiáda

      V týždni od 12.4.2021 do 18.4.2021 sa konalo online školské kolo IQ olympiády. Je to celoslovenská súťaž a v tomto školskom roku súťažilo 9 222 žiakov zo ZŠ a osemročných gymnázií, z toho 758 v našom kraji. Z našej školy sa do súťaže zapojili žiaci 2. stupňa a do ďalšieho, regionálneho kola, postúpil S. Sýkora z 9.A, ktorý obsadil 8. miesto v kraji a v celkovom hodnotení skončil na 57. - 61. mieste.

      Okresné kolo Pytagoriády sa uskutočnilo v dvoch termínoch: 13.4.2021 pre kategóriu P5 - T. Filipková z 5.A sa stala úspešnou riešiteľkou a 14.4.2021 pre kategórie P6, P7 a P8. V kategórii P6 - T. Bakša zo 6.A a M. Kovács zo 6. B sa stali úspešnými riešiteľmi vo svojej kategórii.

      Aj tento školský rok sme sa zapojili do medzinárodnej matematickej súťaže Matematický klokan. Tento rok sa uskutočnila súťaž online od 19.4.2021 do 23.4.2021. Súťažilo 26 žiakov z 2. stupňa v kategóriách Školák, Bemjamín a Kadet. Výsledky sa dozvieme na prelome mesiacov máj - jún.

      29.4.2021 si naši deviataci a ôsmaci overili svoje vedomosti v rámci projektu KOMPARO. Deviataci riešili úlohy z matematiky a zo slovenského jazyka a literatúry. Žiaci ôsmeho ročníka si naviac ešte mohli overiť svoje vedomosti aj z fyziky, z dejepisu a zo všeobecných študijných predpokladov.

      Mgr. Takácsová Katarína, vedúca PK prírodovedných predmetov