• OZNAM
     • OZNAM


     • Vážení rodičia, zákonní zástupcovia,po rokovaní krízového štábu mesta vám oznamujem, že RÚVZ Banská Bystrica po vyhodnotení aktuálnej epidemiologickej situácie neplánuje rozhodnúť o prerušení vyučovania v školách. Z uvedeného dôvodu je možné po jarných prázdninách pokračovať v zabezpečovaní vzdelávania v základných školách v meste Banská Bystrica v súlade s odporúčaniami ministerstva školstva zverejnenými k 08.02.2021 ako aj platnými opatreniami stanovenými ÚVZ. Naďalej platí aj rozhodnutie, že mesto nebude v najbližšom období realizovať testovanie na COVID-19. Z uvedeného dôvodu odporúčame, aby ste využili iné MOM. V meste funguje 20 mobilných odberných miest, v ktorých sa dá bezplatne otestovať antigénovými testami počas celého týždňa. 

      Užitočný link o MOMkách na dlani, ktorý Vám pomôže orientovať sa, kde sú ešte voľné kapacity na testovanie.

      https://korona.zzz.sk/

      Vyhľadať miesto na test na COVID-19. Možnosť rezervovať na presný čas

      Nájdite voľné miesto a objednajte sa na presný čas na testovanie na COVID-19. Vyhľadávanie v rezervačných systémoch vo všetkých mestách Slovenska.

      korona.zzz.sk

      .

      Naša škola bude pokračovať v rovnakom režime ako pred jarnými prázdninami:

      • príchod žiakov do ranného klubu je  v čase od 6,30  - 7,30 hod. hlavným vchodom
      • V čase od 7,30 – 7,45 hod. vstup do budovy školy nie je možný, 
      • Od 7,45 – 7,55 hod. vstup žiakov na vyučovanie do budovy školy hlavným vchodom, 
      • Od 8,00 - 11,40 hod. vyučovací proces prezenčnou formou ( v škole)
      • Popoludňajšia činnosť ŠKD začína  obedom o 11,45 hod. (po vyučovacom procese), 
      • Odchody z ŠKD: 13,00; 15,00; 15,30; 16,00 hod. bočným vchodom. 

      Prezenčnou formou sa budú vyučovať žiaci 1. stupňa.

      Žiaci 2. stupňa a špeciálnej triedy pokračujú v dištančnej forme vyučovania do odvolania.

      PaedDr. Janka Prisažná, RŠ

    • ŠKD - zmena
     • ŠKD - zmena

     • Vážení rodičia, zákonní zástupcovia, 

      na základe Vašich žiadostí o zmenu v prevádzke ŠKD sa dňom 9. februára 2021 ( utorok ) mení prevádzka ŠKD nasledovne: 

      • príchod žiakov do ranného klubu je  v čase od 6,30  - 7,30 hod. hlavným vchodom

       

      • V čase od 7,30 – 7,45 hod. vstup do budovy školy nie je možný, 
      • Od 7,45 – 7,55 hod. vstup žiakov na vyučovanie do budovy školy hlavným vchodom, 
      • Popoludňajšia činnosť ŠKD začína  obedom o 11,45 hod. (po vyučovacom procese), 
      • Odchody z ŠKD: 13,00; 15,00; 15,30; 16,00 hod. bočným vchodom. 

      pozn. žiadame rodičov, aby v inom čase nenarúšali výchovnú činnosť ŠKD 

      Vedúca výchovy: Anna Šopoňová 

      PaedDr. Janka Prisažná, RŠ

    • OZNAM
     • OZNAM

     • Vážení rodičia, zákonní zástupcovia,

      na základe pokynov vedenia MsÚ s ohľadom na aktuálnu situáciu a stále prebiehajúce rokovanie vlády, ktoré spôsobuje, že momentálne nie sú prijaté potrebné uznesenia a rozhodnutia vám oznamujeme, že návrat do škôl/školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica podľa manuálu MŠVVaŠ SR  k 08.02.2021 sa uskutoční iba v prípade, ak bude do 07.02.2021 vydané rozhodnutie ministra školstva. Ak nebude toto rozhodnutie vydané, škola/školské zariadenie bude pokračovať v režime prevádzky, ktorý platí v súčasnosti.

      Preto Vás žiadame, aby ste aj cez víkend sledovali webovú a FB stránku školy. 

      Po doručení nových informácií  od zriaďovateľa a MŠ SR o nástupe žiakov do škôl Vás budeme určite informovať.  

      PaedDr. Janka Prisažná, RŠ

    • Potvrdenie o bezinfekčnosti
     • Potvrdenie o bezinfekčnosti

     • Vážení rodičia, zákonní zástupcovia,

       potvrdenie o bezinfekčnosti je potrebné odovzdať triednym učiteľkám pri vstupe žiakov do školy.

      Podľa posledných vyjadrení MŠ SR a zriaďovateľa školy, mesto Banská Bystrica, Vám dávam do pozornosti, že v našej škole budú zriadené dve odberné miesta pre rodičov, zákonných  zástupcov a zamestnancov školy. 

      Potrebné je sa zaregistrovať, aby ste sa vyhli zbytočným kontaktom s inými ľuďmi.

      Avšak dnes, 5. februára 2021, zasadá vláda, ktorej úlohou je rozhodnúť o nástupe detí do škôl. Preto Vás prosím o sledovanie aktuálneho diania, 

      upriamujem pozornosť na reláciu v rádiu Expres "S B. Závodským naživo", o 12,00 hod. Hosťom by mal byť minister školstva B. Gröhling.

      Verím, že deti budú môcť nastúpiť, že sa nič na rozhodnutí nezmení.

      Tí rodičia, zákonní zástupcovia, ktorí nemajú možnosť vytlačiť si potvrdenie o bezinfekčnosti, budú mať k dispozícii vytlačené tlačivo v škole pri hlavnom vchode (celý víkend).

      Vopred sa Vám ospravedlňujeme za oneskorené informácie, hneď ako ich dostávame, informujeme Vás.

      PaedDr. Janka Prisažná, RŠ

      Potvrdenie o bezinfekčnosti si môžete stiahnúť tu:

      Bezinfekcnost_(1).docx

     • Ako je to s pandemickým ošetrovným od 8. februára 2021?

     • Od 8. februára 2021 sa rozhodnutím ministra školstva otvoria materské školy a prvý stupeň základných škôl. Sociálna poisťovňa upozorňuje, že rodič po otvorení škôlky alebo školy stráca nárok na pandemické ošetrovné (ktoré mal z dôvodu starostlivosti o dieťa pre uzavretie zariadenia príslušným orgánom).

      Je možné, že nie každá škola bude schopná otvoriť brány a začať výučbu od 8. februára 2021 a bude tento deň potrebovať na testovanie (rodičov, žiakov, zamestnancov školy). Ak teda riaditeľ školy rozhodne, že škola je uzatvorená, rodičia majú ešte za tento deň nárok na pandemické ošetrovné.

      Rovnako výnimku budú tvoriť prípady, ak konkrétna škôlka alebo škola bude aj naďalej uzatvorená z dôvodu nepriaznivej pandemickej situácie rozhodnutím hygieny, riaditeľa alebo zriaďovateľa. Rodičia, ktorí z tohto dôvodu nebudú môcť svoje dieťa umiestniť do škôlky alebo školy, budú mať nárok na pandemické ošetrovné zo Sociálnej poisťovne.

      Ak však dieťa nebude navštevovať škôlku alebo školu, pretože rodič neabsolvuje test, takéto dieťa škola síce ospravedlní, ale rodič nebude mať nárok na pandemické ošetrovné. V tomto prípade už nebude splnená podmienka uzatvorenia zariadenia rozhodnutím príslušného orgánu, a preto rodičovi nárok na ošetrovné nevznikne. Rovnako naďalej platí, že nárok na ošetrovné nemajú rodičia, ktorí po otvorení škôlky alebo školy nedajú dieťa do školského zariadenia pre obavy z ochorenia.

      https://www.socpoist.sk/aktuality-ako-je-to-s-pandemickym-osetrovnym-od-8-februara-2021-/48411s69312c?fbclid=IwAR0B4OceS_zeQ9s5oXaNNl8gW8nG91gK6VfzmINTYJIZzt_Oi8HUSw_CNgk

    • OZNAM
     • OZNAM

     • Vážení rodičia, zákonní zástupcovia,

      od 8. februára 2021 podľa posledných informácií MŠ SR majú žiaci primárneho vzdelávania (prvý stupeň) nastúpiť do škôl. Podmienkou pre vstup žiaka do školy je negatívny test na COVID 19 jedného rodiča, zákonného zástupcu. Na našej škole bude zriadené mobilné odberové miesto. Na testovanie sa bude treba registrovať, tak ako predchádzajúce testovania. Prosím, sledujte stránku mesta, aby ste sa včas zaregistrovali.

      Organizačné pokyny:

      Vyučovanie v špeciálnej triede a na 1. stupni bude prebiehať podľa rozvrhu (prezenčne v škole). Žiaci budú mať 4 vyučovacie hodiny. Vyučovanie končí o 11,40 hod.

      Vyučovanie na 2. stupni – bude prebiehať dištančne podľa upraveného rozvrhu.

      Všetky povinnosti týkajúce sa účasti a aktivity žiakov na vyučovaní zostávajú nezmenené pre rodičov i žiakov.

       

       

      ŠKD:

      - Ranný klub bude otvorený v čase od 7,00 hod. do 7,30 hod.

      - Žiaci, ktorí nenavštevujú ŠKD, vstup do školy o 7,45 hod.

      - Prevádzka je v čase od 7,00 do 16,00 hod.

       

      Žiaci vstupujú hlavným vchodom.

       

      Stravovanie v školskej jedálni bude len pre žiakov ŠTA a 1. stupňa, ktorí sa učia v škole.

       

      Odchod z ŠKD bočným vchodom o 13,00; 15,00; 15,30; 16,00 hod.