• OZNAM
     • OZNAM

     • Na základe prijatého uznesenia vlády č. 678 k návrhu na rozšírenie opatrení v rámci vyhláseného núdzového stavu sa organizácia vyučovanie od 26.10. do 27.11.2020 upravuje nasledovne:

      Vyučovanie v špeciálnej triede a na 1. stupni bude prebiehať podľa rozvrhu (prezenčne v škole)

      Vyučovanie na 2. stupni – bude prebiehať dištančne podľa upraveného  rozvrhu.

      Vyučovanie sa neprerušuje, ale mení formu – všetky povinnosti týkajúce sa účasti a aktivity na vyučovaní zostávajú nezmenené pre rodičov i žiakov.

      Stravovanie v školskej jedálni bude len pre žiakov ŠTA a 1. stupňa, ktorí sa učia v škole.

          Jesenné prázdniny budú:

      30. 10. 2020 (piatok)

       02. 11. 2020 (pondelok)

       06. 11. 2020 ( piatok)

      09. 11. 2020 ( pondelok)

       

      Mgr. Mária Bačíková, zrš

      poverená riadením školy

    • EURÓPSKY TÝŽDEŇ  ŠPORTU
     • EURÓPSKY TÝŽDEŇ ŠPORTU

     • Aj napriek pandemickej situácii sme sa opäť zapojili do Európskeho týždňa športu od 23.9.- 30.9.2020 aktivitou „Skáčeme pre zdravie“. Využili sme ešte pekné jesenné počasie na pohybovú aktivitu vonku, keďže teraz nemôžeme cvičiť v telocvični a zasúťažili si triedy 1.stupňa medzi sebou o to, ktorá trieda naskáče najviac skokov. Pôvodne sa mali zapojiť aj žiaci 2.stupňa, ale z karanténnych dôvodov to nestihli.

      Takže výsledky súťaže sú nasledovné:

      1.miesto – 4.B – 929 skokov

      2.miesto – 4.A – 762 skokov

      3.miesto – 3.A – 474 skokov

      4.miesto – 2.A – 331 skokov

      5.miesto – 2.B – 231 skokov

      6.miesto – 3.B – 109 skokov

      7.miesto – 1.A  –103 skokov

      8.miesto – 1.B  -    97 skokov                

      Všetkým zúčastneným gratulujeme k dosiahnutým výsledkom, ktorými urobili niečo pre svoje zdravie a kondičku!

      Mgr. P. Baniatová (koordinátor súťaže)

     • Oznam

     • Základná škola, Pieninská 27, Banská Bystrica 

      príjme od 1. novembra 2020 

      do pracovného pomeru UČITEĽA s aprobáciou 

      slovenský jazyk a literatúra - výtvarná výchova, resp. slovenský jazyk a literatúra - hudobná výchova.

       

      Svoju žiadosť o zamestnanie spolu so životopisom  zašlite na e-mail školy : zspieninska@gmail.com

      Bližšie informácie poskytneme na tele. čísle 048 /417 32 58

      Kontaktná osoba : Mgr. Mária Bačíková, zástupkyňa riaditeľa