• Pre budúcich prvákov
     • Pre budúcich prvákov

     • ,.3bc2b28528563dbd987f9df05872f32a.jpg 

                                   Milí nedočkaví  PRVÁCI

                        Školský rok 2019 / 2020 pomaly končí a Vás už čaká štart do novej etapy života – škola.  Ponúka Vám možnosť  získať nových kamarátov, naučiť sa čítať, počítať, dozvedieť sa kopu zaujímavých vecí...

                         ...milí rodičia budúcich školákov,                                                                                         

                       keďže vieme, že prváčikovia si pri učení vyžadujú osobitý prístup, prinášame informáciu čo pripraviť   pre školáka, aby bol ich krok do školy úspešný.                                         

      Pomôcky, ktoré v septembri objedná triedna učiteľka

       Sada č. 1

       zošit č. 511 – 6 ks,        

       zošit č. 513 – 5 ks,        

       zošit č. 520 – 3ks,        

       zošit č. 420 –  1 ks                                                                              

       zošit č. 512 – 2 ks s pomoc. linajkou,                              

       slovníček  č. 624  - 2 ks,                                                                                                                                     

       1 náčrtník,             

       1ks tyčinkové lepidlo,               

       1 ks sada farebných papierov,

       20 veľkých výkresov A3,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

       30 malých výkresov A4,        

       1 balík kancelársky papier

      Sada č. 2

       - celá sada č. 1 a k nej

       

      1 ks vodové farby ,   2 ks štetce - č.8, č. 12- plochý,    1 ks plastelína,   1 ks voskovky,   švihadlo

       Čo bude ešte potrebovať

       peračník – ceruzky, pastelky, strúhadlo, guma, nožnice s oblým hrotom,

      výtvarná výchova -  pohárik na vodu / téglik od jogurtu /, zástera / staršie tričko /,                      

      obrus na stôl / aj starší kuchynský /,

      telesná výchova – pohodlné športové oblečenie, tenisky s bielou podrážkou, švihadlo,

       prezuvky / nie šľapky /, malý textilný obrúsok pod desiatu.

                                              

       Všetky pomôcky aj ostatné veci do školy označiť menom.

                                                                             

      Tešíme sa na Vás

        Mgr. Danuša Ľalíková – tr. uč. 1.A

         Mgr. Katarína Štubniaková – tr. uč. 1. B

            

                       

                                                                   

       

       

       

       

       

                       

       

       

                         

       

    • Slávnostné ukončenie školského roka 2019/2020 dńa 30.6.2020
     • Slávnostné ukončenie školského roka 2019/2020 dńa 30.6.2020

     • 8,15 hod. nástup žiakov pred budovou školy.

      8,30 hod. Slávnostné ukončenie školského roka 2019/2020

      Do 10,00 hod. bude odovzdávanie vysvedčení v triedach.

      O 10,00 hod. sa uskutoční rozlúčka s absolventmi školy.

      ŠKD  bude v prevádzke do 12,00 hod.

    • Prevádzka v našej škole od 22.6.2020
     • Prevádzka v našej škole od 22.6.2020

     • Vážení rodičia a zákonní zástupcovia,

      s účinnosťou od 22.júna 2020 je povolená prevádzka v našej základnej škole  1. – 9. ročníka a  špeciálnej triedy (ŠT).

      Organizačné pokyny

      a/ prevádzka  základnej školy

      • Prevádzka základnej školy bude v čase od 6,30 do 16.30 hod. Príchod žiakov do školy bude nasledovne podľa harmonogramu:
      • 6,30 – 7,30 hod. príchod do ranného klubu
      • 7,45 – 7,55 hod. príchod do školy

      Žiaci budú vstupovať do budovy školy hlavným vchodom.

      Rodič alebo zákonný zástupca nie je povinný sprevádzať dieťa.

      Pri prvom nástupe žiaka do školy, alebo po prerušení dochádzky žiaka do školy predkladá zákonný zástupca písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (viď.príloha).

      Týka sa to hlavne žiakov 6. – 9. ročníka a žiakov, ktorí nastupujú prvý krát do školy.

      VSTUP DO BUDOVY ŠKOLY PRE RODIČOV A ZÁSTUPCOV ŠKOLY BUDE ZAKÁZANÝ

      b/ organizácia výchovno-vzdelávacej činnosti

      - 1. stupeň       6,30 – 7,30 hod. príchod žiakov do ranného klubu

                               7,45 – 7,55 hod. príchod žiakov do školy

       8,00 – 11.40 hod. výchovno-vzdelávacie aktivity s triednym učiteľom

                              11,45 – 12,30 hod. stravovanie podľa harmonogramu

      12,30 – 16,30 hod. výchovné aktivity v interiéri a exteriéri školy (ŠKD)

      - ŠT -              7,45 – 7,55 hod. príchod žiakov do školy

      8,00 – 11.40 hod. výchovnovzdelávacie aktivity s triednym učiteľom

                                                           a asistentom učiteľa

      2. stupeň -      7,45 – 7,55 hod. príchod žiakov do školy

      8,00 – 12,35 hod. skrátené vyučovanie podľa rozvrhu

       

      c/ stravovanie

      Obedy sa budú vydávať v čase od 11,40  do 13,30 hod. len pre žiakov, ktorí sa vzdelávajú prezenčne (žiaci, ktorí sa učia v škole) v sprievode pedagogického zamestnanca.

    • Uvoľňovanie opatrení od 15.6.2020
     • Uvoľňovanie opatrení od 15.6.2020

     • Vážení rodičia a zákonní zástupcovia,

      s účinnosťou od 15.júna 2020 je povolená prevádzka v našej základnej škole  1. – 5. ročníka a  špeciálnej triedy (ŠT).

      Organizačné pokyny

      a/ prevádzka  základnej školy

      • Prevádzka základnej školy bude v čase od 6,30 do 16.30 hod. Príchod žiakov do školy bude nasledovne podľa harmonogramu:
      • 6,30 – 7,30 hod. príchod do ranného klubu
      • 7,45 – 7,55 hod. príchod do školy

      Žiaci budú vstupovať do budovy školy hlavným vchodom.

      Rodič alebo zákonný zástupca nie je povinný sprevádzať dieťa.

      VSTUP DO BUDOVY ŠKOLY PRE RODIČOV A ZÁSTUPCOV ŠKOLY BUDE ZAKÁZANÝ

      b/ organizácia výchovno-vzdelávacej činnosti

      - 1. stupeň       6,30 – 7,30 hod. príchod žiakov do ranného klubu

                               7,45 – 7,55 hod. príchod žiakov do školy

       8,00 – 11.40 hod. výchovno-vzdelávacie aktivity s triednym učiteľom

                              11,45 – 12,30 hod. stravovanie podľa harmonogramu

      12,30 – 16,30 hod. výchovné aktivity v interiéri a exteriéri školy (ŠKD)

      - ŠT -              7,45 – 7,55 hod. príchod žiakov do školy

      8,00 – 11.40 hod. výchovnovzdelávacie aktivity s triednym učiteľom

                                                           a asistentom učiteľa

      5. ročník -       7,45 – 7,55 hod. príchod žiakov do školy

      8,00 – 12,35 hod. výchovnovzdelávacie aktivity s učiteľom

                                                           a asistentom učiteľa

      c/ stravovanie

      Obedy sa budú vydávať v čase od 11,40  do 13,00 hod. len pre žiakov, ktorí sa vzdelávajú prezenčne (žiaci, ktorí sa učia v škole) v sprievode pedagogického zamestnanca.  

    • OZNAM PRE RODIČOV BUDÚCICH PRVÁKOV
     • OZNAM PRE RODIČOV BUDÚCICH PRVÁKOV

     • Vážení rodičia budúcich prvákov. Rozhodnutie o prijatí do 1. ročníka si môžete prevziať na sekretariáte ZŠ Pieninská v dňoch 15. - 17.06.2020 v čase od 8:00 do 14:00 hod. (iný termín je možný len po telefonickej dohode). Prineste si so sebou rodný list dieťaťa a občiansky preukaz. Rozhodnutie o odklade PŠD bude zatiaľ vyhotovené len pre rodičov, ktorí doplnili všetky náležitosti.

    • Zákaz vstupu
     • Zákaz vstupu

     • V čase od 7,00 - 16,00 hod. je zákaz vstupu do areálu školy žiakom, ktorí sa učia dištančne a cudzím osobám.

      vedenie ZŠ