Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti

SPRÁVA O VÝCHOVNO - VZDELÁVACEJ ČINNOSTI, JEJ VÝSLEDKOCH

A PODMIENKACH ŠKOLY ZA ŠKOLSKÝ ROK 2019/2020

tu:

Zaverecna_sprava_o_VVC_19-20.pdf

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Pieninská 27
    Pieninská 27, 974 11 Banská Bystrica
  • Tajomníčka školy:
    Miriam Danišová
    +421 48 417 32 58

Fotogaléria