Informácie o škole

Informácie o škole

 

 • Výučba cudzieho jazyka a informatiky už od 1. ročníka.
 • Projektové vyučovanie a CLIL metóda ako zmena v spôsobe vyučovania.
 • Inkluzívny tím - školský psychológ, špeciálny pedagóg, asistentky učiteľa.
 • Zahraničné exkurzie žiakov zamerané na praktické overenie si cudzieho jazyka (Anglicko, Holandsko, Francúzsko a iné krajiny).
 • Spolupráca so školou v družobnom meste Dabaš - Maďarská republika, výmenné pobyty žiakov.
 • Preventívny program zameraný na podporu správneho držania tela a chrbtice - Zdravý chrbátik.
 • Výučba netradičných športov, ako florbal, tenis, T ball.
 • Všeobecná pohybová príprava žiakov mladšieho veku - Športová akadémia Mateja Tótha
 • Lyžiarsky výcvik a vlastivedno-prírodovedné exkurzie už v primárnom vzdelávaní.
 • Regenerácia síl a relax žiakov v našej školskej saune.
 • Žiacka tvorba školského časopisu Náš svet.
 • Výchovný program ŠKD v samostatných herniach rodinného typu: Žiak primárneho vzdelávania je novodobým rytierom 21. storočia.
 • Raňajky a olovrant rodičov v ŠKD.
 • Tematické vyučovanie pod holým nebom v areáli a blízkom okolí školy.
 • Aktívna spolupráca s umeleckými školami – odbor výtvarný a hudobný.
 • Detský folklórny súbor Graniarik.


Je zabezpečená MHD doprava - linka č. 23, zo zástavky Starohorská - rázcestie: o 6:32 a 7:32 hod.


kontakt

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Pieninská 27
  Pieninská 27, 974 11 Banská Bystrica
 • Tajomníčka školy:
  Miriam Danišová
  +421 48 417 32 58

Fotogaléria