Navigácia

Výchovná poradkyňa Dôležité termíny Testovanie 5 Testovanie 9 Prijímacie konanie na SŠ Poradenstvo

Výchovné poradenstvo

Výchovná poradkyňa

Výchovná poradkyňa: Mgr. Eva Hudecová

Telefonický kontakt: 048/417 32 58     

Email:  eva@rhudec.sk

Konzultačný deň: utorok (konzultácie prosím vopred dohodnúť telefonicky)

 

Dôležité adresy, kontaktné tel. čísla:

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Mládežnícka 34, B. Bystrica
tel.: 048/ 413 47 51 alebo 048/ 413 47 52, mail: pppbb@post.sk

Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, Kollárova 55, 974 01, B. Bystrica
tel: 048/ 414 21 16, 414 33 30, mail: csppbb@gmail.com

Detská linka záchrany 0800 121 212 (pondelok až piatok 14:00 - 20:00 hod.)
Linka detskej istoty 0800 500 500

Nový portál pre rodičov a učiteľov, kde nájdete informácie o problémoch detí, rady ako ich riešiť, kontakty na inštitúcie, legislatívu, teóriu a prax, on-line poradňu. www.prevenciasikanovania.sk

Portál Ministerstva školstva SR http://www.minedu.sk

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Pieninská 27, Banská Bystrica
  zspieninska@gmail.com
  Pieninská 27, 974 11 Banská Bystrica
  IČO: 35677732
  DIČ: 2020985164

 • Tajomníčka školy Miriam Danišová:
  +421 48 4173 258
  Školská jedáleň: +421 48 4175373,
  mobil 0911941900

Fotogaléria