Školský psychológ

Infomateriály

Tu nájdete informačné materiály, obrázky či odkazy k aktuálnej situácii.

Výzva k drakovi koroňákovi

Pre tých, ktorí by sa chceli zapojiť, ale nestihli sa a ešte by chceli :)

Rozprávka
O_zlom_drakovi_koronakovi.pdf

1. aktivita
Kviz_k_rozpravke.pdf

2.aktivita
Vašou úlohou bude nakresliť, vymodelovať, zlepiť alebo inak graficky znázorniť čokoľvek z rozprávky, čo Vás zaujalo alebo čo ste si zapamätali. Jedinou podmienkou je, že to NESMIE byť Drak Koroňák – toho ste mali možnosť viackrát v rozprávke vidieť a ja som zvedavá na Vaše nápady. 

3. aktivita
Vašou úlohou milí pomocníci, ktorí pomáhate v boji proti Drakovi Koroňákovi, bude vymyslieť krátku veršovačku alebo rýmovačku. Rýmovačka by sa mala týkať rozprávky, alebo toho čo sa Vám na rozprávke páčilo a mala by mať aspoň 4 verše. Tí z Vás, ktorí ešte neviete písať nevadí, poproste rodičov alebo starších súrodencov aby Vám s písaním pomohli. 

4.aktivita

Táto aktivita sa zameriava na tréning matematických predstáv, zrakového vnímania a pozornosti.
Skladá sa ale z viacerých krokov a je trošičku náročnejšia ako tie predchádzajúce, tak pozorne čítajte alebo počúvajte. 

1. Krok
Poviem si nahlas alebo maminke, koľko mám rokov. Ukážem si to na prstoch, na papier zaznačím číslo (ak ich poznám), alebo si na papier napíšem toľko guličiek či čiarok, koľko mám rokov. Ak mám hotovo, postupujem na ďalší krok.

2. Krok
V rozprávke nájdem tú stranu, ktorá má rovnaké číslo ako koľko mám rokov. Ak mám 6 rokov, nájdem šiestu stranu v poradí. Ak je môj vek dvojciferné číslo napr. 10, tieto dve čísla spočítam 1 + 0 = 1 a nájdem si prvú stranu.

3. Krok
Ak som našiel správnu stranu, na strane si odpočítam taký riadok, koľko mám rokov a ukážem naň prstom. Ak mám 6 rokov, nájdem šiesty riadok. Ak moja strana nemá toľko riadkov, koľko potrebujem, budem počítať riadky od začiatku, a dookola až dovtedy, kým nepoviem číslo, ktoré potrebujem.

4. Krok
Dostali sme sa k poslednému kroku. V tomto riadku porátame všetky písmenká O, ktoré sa v riadku nachádzajú. Vy, ktorí písmenko O nepoznáte, môže Vám ho maminka alebo ocino nakresliť na papier ako pomôcku. Rátať môžete na prstoch alebo si značiť na papier čiarky alebo guľôčky aby ste nejaké to O nezabudli. 

 

5.aktivita
Pribudne vo štvrtok (28.5)

 

 

 

 

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Pieninská 27
    Pieninská 27, 974 11 Banská Bystrica
  • Tajomníčka školy:
    Miriam Danišová
    +421 48 417 32 58

Fotogaléria