Školský psychológ

Program Mirabilis

Všetky programy Mirabilis sú organizované v priestoroch ZŠ Pieninská, lektorkou som ja, školská psychologička. Stretnutia sú realizované raz týždenne, po vyučovaní. Na program sa môžete prihlásiť osobne v kabinete výchovného poradcu a školského psychológa na prvom poschodí (tu dostaneš informovaný súhlas pre rodičov, príp. si ho môžeš stiahnuť tu).

S podpísaným informovaným súhlasom si zaradený/á do programu a po naplnení počtu uchádzačov budú rodičia (zákonní zástupcovia) informovaní o dátume začatia programu.

V prípade záujmu o viac informácií ma kontaktujte tu: lslavikova1618@gmail.com alebo osobne počas konzultačných hodín. 

 

Informovaný súhlas si môžete stiahnúť tu:

Informovany_suhlas_Mirabilis_SVVP_II.stupen.docx

Informovany_suhlas_Mirabilis_Spravanie.docx

PLAGAT_pdf.pdf

 

 

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Pieninská 27
    Pieninská 27, 974 11 Banská Bystrica
  • Tajomníčka školy:
    Miriam Danišová
    +421 48 417 32 58

Fotogaléria