Výchovné poradenstvo

Poradenstvo

CŠPP

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Mládežnícka 34, Banská Bystrica.

Bližšie informácie si prečítajte tu. (.docx)

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Pieninská 27
    Pieninská 27, 974 11 Banská Bystrica
  • Tajomníčka školy:
    Miriam Danišová
    +421 48 417 32 58

Fotogaléria