O škole... školský časopis

 

1991 - bola otvorená naša základná škola.

Žiaci chodili len do pätnástich prvých tried. V ďalšom školskom roku už pribúdali triedy podľa ročníkov.

 

1994 - nadišiel dlho očakávaný deň, otvorenie novej budovy školy.

V novej škole sa učilo v 17 triedach prvého až štvrtého ročníka ZŠ.

 

1995 - tohoto roku sa otvorilo aj šesť tried druhého stupňa.

Začalo sa vyučovanie aj v piatom, šiestom a siedmom ročníku.

 

Nasledovala dostavba telocvične, odborných učební, ihrísk a dostavba komplexu bola ukončená v roku 2000 školskou jedálňou.

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Pieninská 27
    Pieninská 27, 974 11 Banská Bystrica
  • Tajomníčka školy:
    Miriam Danišová
    +421 48 417 32 58

Fotogaléria