Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Informácia o výsledku VO Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ
VO: Podlimitná zákazka Z201614136 Oprava vnútornej kanalizácie s dodávkou dlažieb, obkladov a sanitárnych zariadení 18 544.94 s DPH
Vysledne_poradie.pdf
06.06.2016 22.06.2016 24.08.2016 Ľubomír Srnka - MALKO Základná škola, Pieninská 27, 974 11 Banská Bystrica
VO: Podlimitná zákazka Z201635165 Výpočtová technika 0,00 s DPH
Z201635165.pdf
26.10.2016 08.11.2016 Zákazka zrušená Základná škola, Pieninská 27, 974 11 Banská Bystrica
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Kancelárske potreby 2 646,98 s DPH 02.12.2016 SLOB-real, s.r.o. Základná škola, Pieninská 27, 974 11 Banská Bystrica
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Učebnice Anglického jazyka 1 790.55 s DPH 29.05.2016 01.06.2016 MEGABOOKS SK, spol. s r. o. Základná škola, Pieninská 27, 974 11 Banská Bystrica
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Výpočtová technika 10 000.00 s DPH 23.11.2016 MB TECH BB, s. r. o. Základná škola, Pieninská 27, 974 11 Banská Bystrica
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Školský nábytok 3 179,52 s DPH 01.12.2016 INTEGRA - chránené dielne, n. o. Základná škola, Pieninská 27, 974 11 Banská Bystrica
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Kancelársky a školský nábytok 3 718,00 s DPH 20.11.2016 Daffer, s. r. o. Základná škola, Pieninská 27, 974 11 Banská Bystrica
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Čistiace a ochranné prostriedky 1 999,60 s DPH 01.12.2016 Boms s.r.o. Základná škola, Pieninská 27, 974 11 Banská Bystrica
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Lokálne opravy 5 998,80 s DPH 15.12.2016 BBMATIU, s.r.o. Základná škola, Pieninská 27, 974 11 Banská Bystrica