• Prijmeme učiteľa

    •  

     Základná škola, Pieninská 27, Banská Bystrica prijme od 2. septembra 2021 VYCHOVÁVATEĽKU do ŠKD.

     Vzdelanie: Stredná pedagogická škola

     Svoju žiadosť o zamestnanie spolu so životopisom zašlite na e-mail školy: zspieninska@gmail.com

     Bližšie informácie poskytneme na telefónnom čísle 048/417 32 58

     PaedDr. Janka Prisažná, riaditeľka školy