• Základné informácie

    • Školská psychologička

     Mgr. Lucia Sláviková

     e-mail: luciaslavikova@zspieninska27.sk

     miestnosť: kabinet výchovného poradcu (1.poschodie)

     konzultačné hodiny pre rodičov: utorok 14:00-15:00, možné aj v inom čase po telefonickom dohovore

      

     Pre žiakov:

     Ako to funguje?
     V škole ma nájdeš každý deň od 7:30-15:00 v kabinete výchovného poradcu. Na to aby sme sa mohli pravidelne stretávať potrebuješ podpísaný informovaný súhlas od rodičov. Skontaktovať so mnou sa môžeš aj prostredníctvom rodičov, učiteľov alebo mailom.

     Som tu pre Teba, ak:

     • Máš ťažkosti s učením a nevieš si nájsť ten správny systém učenia sa
     • Máš pocit, že sa ti nič nedarí
     • Máš pocit, že nie si dosť dobrý/a
     • Si nezapadol/la do kolektívu v škole
     • Máš pocit, že sú učitelia k tebe nespravodliví
     • Ti niekto ubližuje
     • Prežívaš ťažké obdobie
     • Ťa trápi rodinná situácia alebo vzťahy s kamarátmi
     • Alebo sa chceš porozprávať o niečom inom, čo ťa trápi

      

     Platí tu jediné pravidlo: Všetko čo tu povieš, tu aj ostane... výnimkou je ak ti niekto ubližuje, ak ty niekomu ubližuješ, ak ubližuješ sebe.