Kontakt

 • Základná škola, Pieninská 27
  Pieninská 27, 974 11 Banská Bystrica
 • Tajomníčka školy:
  Miriam Danišová
  +421 48 417 32 58
Počet návštev: 4776760
Streda 1. 12. 2021

Novinky

 • OZNAM

  Na základe Vyhlášky č.270 Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre obmedzenia prezenčnej výučby zariadení pre deti a mládež v územných obvodoch okresov Banská Bystrica a Brezno zo dňa 29. novembra 2021, žiaci 2. stupňa prechádzajú na dištančnú formu vyučovania s účinnosťou od 01. decembra 2021 (streda). K obnoveniu prezenčnej výučby RÚVZ pristúpi po zlepšení epidemiologickej situácie ako aj stabilizácie situácie v nemocniciach.

 • Smernica o dištančnom vzdelávaní

  Riaditeľka Základnej školy Pieninská 27, Banská Bystrica v súlade s Pracovným poriadkom a Školským poriadkom vydáva smernicu, ktorej účelom je stanoviť pravidlá dištančného vzdelávania. Smernica o dištančnom vzdelávaní je interný predpis, ktorého zmyslom je vymedziť ciele, spôsoby výchovno-vzdelávacej činnosti a ďalšie postupy pri dištančnom vzdelávaní žiakov školy.

  ​​​​​​​Smernicu nájdete tu:

  Smernica_o_distancnom_vzdelavani.pdf​​​​​​​

 • § 2Prekrytie horných dýchacích ciest v interiéri

  odsek

  (3) Použitie respirátora podľa odseku 1 možno nahradiť použitím inej preventívnej ochrannej pomôcky, a topoužitím rúška, šálu alebo šatky v prípade:

  a) žiakov v škole alebo v školskom zariadení,

  b) pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu,

  Táto vyhláška nadobúda účinnosť 25. novembra 2021

  Celé znenie vyhlášky viď. odkaz:

  https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/vestnik_vlady_sr_rok_2021/vyhlaska_262.pdf

 • BUBNOVAČKA

  V novembri sa organizovala už po ôsmy krát celoslovenská Bubnovačka – „Aby bolo deti lepšie počuť!“. Podujatie, ktoré má symbolicky upozorniť na dôležitosť ochrany detí pred násilím a podporiť v spoločnosti dôležitosť témy ochrany detí pred násilím a včasnej prevencie aj rozhovormi, diskusiami, či inými projektami s deťmi.

  Preto sme si aj my spoločne s deťmi 19. novembra 2021, zabubnovali , aby sme si pripomenuli, že Hlas detí je dôležitý, že s násilím sa môžeme vysporiadať len tak, že ho nebudeme bagatelizovať, prehliadať a vnímať ako niečo, čo sa nás predsa netýka.

 • INZERÁT:

  Základná škola, Pieninská 27, Banská Bystrica,

  prijme do pracovného pomeru asistenta učiteľa na plný úväzok do špeciálnej triedy. Termín nástupu 1.12.2021. Kvalifikačné predpoklady: Vzdelanie podľa zákona č.138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( min. úplné stredné odborné vzdelanie v študijnom odbore pedagogika). Žiadosť o prijatie do zamestnania, doklady o ukončenom vzdelaní a štrukturovaný životopis zasielajte na adresu školy alebo elektronicky na: zspieninska@gmail.com, do 26.11.2021.

 • Envirofilm/Ekotopfilm

  Dňa 25. októbra 2021 sa žiaci 8.A a 9.A zúčastnili projektu Junior festival, ktorý je súčasťou jesennej časti Ekotopfilm festivalu.

  Projekt Junior festival je so svojim programom v dopoludňajších hodinách určený pre žiakov a študentov základných a stredných škôl.

  Do vybraných miest Slovenska prináša reálnu environmentálnu výchovu. Snahou organizátorov je pútavou formou deti inšpirovať a nabádať ich k zodpovednejšiemu správaniu a lepšiemu vzťahu k životnému prostrediu, a to prostredníctvom filmového plátna a zábavných sprievodných aktivít.

 • Týždeň zdravej výživy

  Pri príležitosti Svetové dňa výživy sme sa v októbri celý týždeň venovali aktivitám, ktorými žiakov vedieme k upevňovaniu správnych stravovacích návykov a k zdravému životnému štýlu. Deti si pripravovali chutné ovocné a zeleninové šaláty. Z ovocia a zeleniny kreatívne tvorili rôzne postavičky. Nosili sme si mliečne desiate, urobili sme si výstavky ovocia a zeleniny. Žiaci vytvorili veľa pekných výtvarných prác, ktorými si vyzdobili priestory tried.

  Mgr. Katarína Jarinová

 • Mesto Banská Bystrica

  Mesto Banská Bystrica – srdce stredného Slovenska, to naše rodné mesto. V projekte žiaci 3.A prezentovali krásy, osobnosti a históriu svojho rodného mesta.

  Mgr. Katarína Jarinová, tr. uč.

 • Jesenné prázdniny

  Jesenné prázdniny budú 28.10.2021 a 29.10.2021

  Začiatok vyučovania po prázdninách 2.11.2021 (utorok)

 • EURÓPSKY TÝŽDEŇ ŠPORTU

  Aj napriek pretrvávajúcej pandemickej situácii sme sa opäť zapojili do Európskeho týždňa športu od 23.9.- 30.9.2021 aktivitou „Skáčeme pre zdravie“. Využili sme ešte pekné jesenné počasie na pohybovú aktivitu hlavne vonku, ale už aj v telocvični.Súťažili medzi sebou triedy 1. a 2.stupňa o to, ktorá trieda naskáče najviac skokov. Do aktivity sa zapojili i naši prváčikovia,ktorí sa veľmi snažili, pretože sa ešte len učia skákať cez švihadlo, za čo majú veľkú pochvalu.

  Takže výsledky súťaže sú nasledovné:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Pieninská 27
  Pieninská 27, 974 11 Banská Bystrica
 • Tajomníčka školy:
  Miriam Danišová
  +421 48 417 32 58

Fotogaléria