Navigácia

Kontakt

 • Základná škola, Pieninská 27, Banská Bystrica
  Pieninská 27, 974 11 Banská Bystrica

  IČO: 35677732
  DIČ: 2020985164
 • +421 48 4173 258
  Školská jedáleň: +421 48 4175373, mobil 0911941900
Počet návštev: 2370253

Piatok 12. 2. 2016

Novinky

 • 26.1.2016 ako každý rok naši malí recitátori z primárneho vzdelávania súťažili v školskom kole prednesu poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín. Aj napriek malej tréme naši žiaci ukázali, že majú radi literatúru a bojovali statočne. Prišli ich povzbudiť aj ich kamaráti a spolužiaci. Ďakujeme učiteľom, ktorí sa snažia aj u malých žiakov prebudiť a rozvíjať lásku k materinskému jazyku a k recitácii.Porota nemala jednoduchú úlohu pri výbere víťazov.  Všetkým súťažiacim patrí pochvala a tu sú výsledky:

 • Fašiangy sa tradične nesú v znamení plesov a karnevalov. Inak tomu nebolo ani v našej škole.

  4. februára k nám zavítali bytosti rozprávkové, filmové i fantazijné. V triedach a na chodbách ste mohli stretnúť tradičné ježibaby, princezné, víly a šašov, ale aj moderných spidermanov, batmanov a supermanov. Vyučovanie v maskách pokračovalo popoludní karnevalom pre veľkých aj malých. Všetky masky sa veselo zabávali, nechýbala hudba, tanec, súťaže a hodnotenie masiek. O to všetko sa postarali naše pani vychovávateľky a pani učiteľky, ako ináč- tiež oblečené v perfektných kostýmoch. Veru, bol to vydarený karneval. A že bola atmosféra skutočne fašiangová, o tom svedčia naše fotografie.

 • Dňa 28. I. 2016 sa stretli najlepší recitátori našej školy v školskom kole prednesu poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín. V II. a III. kategórii súťažilo 16 recitátorov.

  Výsledky súťaže:

  POÉZIA

  II. kategória

  I.  miesto:  Ladislav Dušek – VI..B

  II. miesto:  Michaela  Tokárová – VI.A

 • Výsledky celoslovenského testovania žiakov 5. ročníka ZŠ

  v školskom roku 2015/2016

  Dňa 25. novembra 2015 Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (ďalej NÚCEM) po prvýkrát realizoval celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka na základných školách s vyučovacím jazykom slovenským a s vyučovacím jazykom maďarským. Testovanie sa uskutočnilo v papierovej a v elektronickej forme.

 • Vianoce sú, keď sme spolu,
  keď rodina sadá k stolu.
  Mamka, ocko, detičky,
  dedkovia a babičky.
  Vianoce sú od Ježiška,
  dal nám lásku do balíčka.
  Bolo jej dosť, dostal každý,
  rozdelil ju raz a navždy.
  Medzi ľudí, kvietočky,
  zvieratká aj včeličky.
  Kúsok lásky zo srdiečka,
  ukry aj ty do balíčka.

  Tieto a aj iné krásne verše zazneli popoludní na podujatí v školskom klube detí dňa 22. decembra, ktoré sme nazvali Vianoce v ŠKD. Vo všetkých oddeleniach  si deti spolu s vychovávateľkami rôznymi aktivitami pripomínali sviatky, na ktoré sa najviac tešia deti. Po skončení podujatia deti odchádzali na vianočné prázdniny so slovami   „ Tešíme sa na Ježiška!“

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Pieninská 27, Banská Bystrica
  Pieninská 27, 974 11 Banská Bystrica

  IČO: 35677732
  DIČ: 2020985164
 • +421 48 4173 258
  Školská jedáleň: +421 48 4175373, mobil 0911941900

Fotogaléria