Navigácia

Kontakt

 • Základná škola, Pieninská 27, Banská Bystrica
  Pieninská 27, 974 11 Banská Bystrica

  IČO: 35677732
  DIČ: 2020985164
 • +421 48 4173 258
  Školská jedáleň: +421 48 4175373, mobil 0911941900
Počet návštev: 2319737

Pondelok 30. 11. 2015

Novinky

 • Vážení rodičia,

  dovoľujeme si Vás pozvať na SLÁVNOSTNÚ VIANOČNÚ AKADÉMIU venovanú 25. výročiu našej ZŠ , ktorá sa uskutoční dňa 15.12.2015 o 17,00 hod. v školskej jedálni.

 • Rada rodičovského združenia pri ZŠ Pieninská 27

  Vás pozýva na na KAPUSTNICU dňa 15.12.2015 po Vianočnej akadémii po 18:00 hod. 

  Výťažok bude použitý ako doplatok pri zakúpení šatňových skriniek pre žiakov.

 • Celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka

  Testovanie 5-2015 sa uskutoční 25. novembra 2015 / streda.

  Zúčastnia sa ho všetci žiaci 5. ročníka, okrem žiakov s mentálnym postihnutím a žiakov so zdravotným znevýhodnením vzdelávaných podľa individuálneho vzdelávacieho programu.

  Žiaci budú testovaní z matematiky a zo slovenského jazyka a literatúry.15 žiakov bude testovaných elektronickou formou a 14 žiakov papierovou formou.

 • Halloween v ŠKD

  Mnoho ľudí si kladie otázku „Halloween oslavovať,  či nie?“ Je to sviatok americký alebo európsky ?“ Halloween – tradície tohto sviatku siahajú až do 8. storočia a majú pôvod na území dnešnej severozápadnej Európe. Je to sviatok Keltov a približne v 17. storočí bol vysťahovalcami vyvezený do Ameriky kde sa vo veľkom udomácnil. Aj my v ŠKD sme si tento sviatok pripomenuli na viacerých tematických oblastiach výchovy a nakoniec sme sa pred jesennými prázdninami aj zabavili na tanečno-zábavno-súťažnom popoludní nazvanom Halloween v ŠKD. Pre deti to bola pekná bodka za školským vyučovaním pred prvými prázdninami v tomto školskom roku.

 • ​Pasovanie prvákov do cechu školského 2015

  V tomto roku boli naši noví prváci pasovaní do cechu školského 22. októbra 2015. Slávnosť pripravili pani učiteľky Dana Bugáňová a Mária Záhorcová.  Deviataci v pútavom programe previedli deti niektorými štátmi Európy, v rôznych činnostiach si deti vyskúšali svoje zručnosti a po akte pasovania spolu s rodičmi ochutnali desiatové nátierky. Malé občerstvenie pripravili pre deti a rodičov pani kuchárky. Školský rok ubehne ako voda a ani sa nenazdáme a budú tu noví prváci.

 • OZNAM pre rodičov žiakov 9.ročníka

  Do VÝCHOVNÉHO  PORADENSTVA  v menu bol pridaný časový rozpis  - KONZULTÁCIE   K ZÁVEROM  TESTOVANIA   PROFESIJNÉHO  ZAMERANIA

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Pieninská 27, Banská Bystrica
  Pieninská 27, 974 11 Banská Bystrica

  IČO: 35677732
  DIČ: 2020985164
 • +421 48 4173 258
  Školská jedáleň: +421 48 4175373, mobil 0911941900

Fotogaléria