Navigácia

Kontakt

 • Základná škola, Pieninská 27, Banská Bystrica
  Pieninská 27, 974 11 Banská Bystrica

  IČO: 35677732
  DIČ: 2020985164
 • +421 48 4173 258
  Školská jedáleň: 4175373, 0907 819940
  0948 933430
Počet návštev: 1766040

Štvrtok 24. 7. 2014

Novinky

 • Dovidenia v septembri

  V piatok 27. júna sa poslednýkrát ozvalo známe zvonenie školského zvončeka a žiaci našej školy sa rozutekali na prázdniny. Ešte predtým sme sa za prítomnosti pána primátora Petra Gogolu všetci stretli na nádvorí školy a rozlúčili sa s deviatakmi, ktorí budú pokračovať v štúdiu na stredných školách. Pán primátor osobne odovzdal vysvedčenia žiakom špeciálnej triedy, ktorých podporoval celý rok ako ich patrón. Na jeho prítomnosť sa títo žiaci veľmi tešili. Ostatní žiaci si prevzali vysvedčenia z rúk triednych učiteliek a poslednýkrát odprevadili našich najstarších. Všetkým zamestnancom a žiakom prajeme príjemný  a zaslúžený oddych a dovidenia v septembri.

 • Naši žiaci pomáhali policajtom v akcii

  Na celom území Slovenska sa v pondelok 16. júna začala dopravno – preventívna akcia s názvom Jablko – Citrón. Organizátormi boli Policajný zbor a poisťovňa Generali.Motoristov, ktorí porušovali dopravné predpisy v Banskej Bystrici, pomáhali pokutovať detské hliadky práve našej školy netradičnou formou. Vodič, ktorý by inokedy musel zaplatiť finančnú pokutu za menej závažný priestupok, tentoraz dostal od detí  citrón a maľovaný obrázok. Hliadky zastavovali aj vodičov jazdiacich podľa predpisov. Tých deti odmenili jabĺčkom, obrázkom a malým darčekom.

 • BEH OLYMPIJSKÉHO DŇA

  Beh olympijského dňa, ako jedna z mnohých aktivít Olympijských dní, dostal do vienka úlohu šíriť olympizmus medzi ľuďmi všetkých pohlaví a veku a priťahovať ľudí k športu bez ohľadu na to, či majú alebo nemajú väčšie športové predpoklady.

  23. jún sa už od roku 1948 celosvetovo slávi ako Olympijský deň. V tento deň v roku 1894 v Paríži bol založený Medzinárodný olympijský výbor a bolo prijaté aj historické rozhodnutie o obnovení antických olympijských hier.

 • Oznam

  Oznam pre zákonných zástupcov o možnostiach prijatia žiakov na ZŠ PIENINSKÁ  27

  v školskom roku 2014/15   tu:    Kapacitne_moznosti_prijatia_ziakov.doc

 • Zbierka na onkológiu

  Na našej škole sa  stalo tradíciou pomáhať iným  ľuďom  rôznymi spôsobmi. Jedným z nich je pomoc chorým deťom. Naši žiaci a ich rodičia prejavili veľkú solidaritu a pochopenie k týmto deťom a zapojili sa do celoškolskej akcie Pieninské trhy, kde deti vlastnoručne pripravili a predávali svoje výrobky  a celý výťažok z predaja spolu s vyzbieranými peniazmi z v minuloročnej zbierky  venovali  na Oddelenie  detskej onkológie do FNsP F.D. Roosevelta v B. Bystrici. Žiaci, rodičia aj pedagógovia sa dobrovoľným príspevkom zapojili do charitatívnej akcie, ktorá má za úlohu spríjemniť chorým deťom chvíle strávené v nemocnici.

 • Koncoročný florbalový turnaj

  Dňa 23. 6. 2014 sa uskutočnil turnaj vo florbale žiakov a žiačok II. stupňa. Všetky triedy okrem 7.A, ktorá bola na školskom výlete zostavili svoje družstvá, ktoré bojovali o čo najlepšie umiestnenie v dvoch kategóriách ( mladší: 5. a 6. ročník + čisto dievčenské družstvo , starší: 7. -  9. ročník). Do súťaže sa zapojilo  76 žiakov.

   

  Medzi mladšími  zvíťazila 5. B a v kategórii starších si prvenstvo vybojovala 9. B.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Pieninská 27, Banská Bystrica
  Pieninská 27, 974 11 Banská Bystrica

  IČO: 35677732
  DIČ: 2020985164
 • +421 48 4173 258
  Školská jedáleň: 4175373, 0907 819940
  0948 933430

Fotogaléria