Navigácia

Kontakt

 • Základná škola, Pieninská 27, Banská Bystrica
  Pieninská 27, 974 11 Banská Bystrica

  IČO: 35677732
  DIČ: 2020985164
 • +421 48 4173 258
  Školská jedáleň: +421 48 4175373, mobil 0911941900
Počet návštev: 1895145

Sobota 29. 11. 2014

Novinky

 • Olympiáda ľudských práv

  K aktivitám žiackeho parlamentu v našej škole patrí i organizovanie Olympiády ľudských práv. Nikto z nás nepochybuje o užitočnosti a nevyhnutnosti výchovy mladých ľudí v tejto oblasti. Súťaž sa realizuje vo viacerých etapách, trvá dlhšie časové obdobie a sú do nej zapojení žiaci celej školy. Harmonogram obsahuje okrem rozpracovaných práv dieťaťa aj  výtvarné spracovanie témy( žiaci 1.-4. ročníka),  literárne spracovanie témy( žiaci 5.-7. ročníka). Na 2. stupni  sa touto problematikou zaoberáme na hodinách občianskej náuky, etiky i dejepisu, ale myslíme si, že je potrebné o ľudských právach hovoriť v širšom  kontexte. V obvodnom kole tejto olympiády boli i v minulom školskom roku naši žiaci úspešní a získali 2. miesto. Naši deviataci sa  opäť dobre pripravili a v písomnej časi dokázali, že sú teoreticky veľmi dobre podkutí. V ústnej časti riešili modelové situácie zo života, týkajúce sa problematiky ľudských práv. Hodnotili sme komunikačné zručnosti, schopnosť argumentovať, vyjadriť svoj názor a taktiež znalosť odbornej terminológie.

 • Súťaž o najoriginálnejšiu tekvicu

  Neodmysliteľným symbolom Helloweenu a sviatku všetkých svätých je vyrezávaná tekvica. Už naši predkovia si v tomto období vyrezávali z repy i tekvice rôzne strašidlá a strašidielka, v ktorých potom zažíňali sviečky a vystavovali ich v oknách svojich domov. Túto tradíciu si uchovávame i v našej škole.

  Do súťaže o najoriginálnejšiu tekvicu sa zapojili žiaci prvého i druhého stupňa. Chceme  ich pochváliť za kreativitu a bohatú fantáziu, ktorú pri príprave tekvíc využili. Niektoré  z nich boli strašidelné, iné zas vtipné, ale všetky boli zaujímavé. O tom svedčí aj fakt, že každá z tekvíc dostala nejaké hlasy. Z vyrezaných tekvíc sme pripravili krásnu výstavku, ktorá potešila nielen žiakov, učiteľov, ale i rodičov.

 • Exkurzia Košice

  Dňa 23.10.2014 sa žiaci našej školy  zúčastnili ​odbornej ​exkurzie​ do „Slovenského technického múzea“ v Košiciach.

  Slovenské technické múzeum ako jediné múzeum technického zamerania na území Slovenska poskytuje pohľad do histórie a tradícií vedy a techniky.

 • Mesiac úcty k starším

  Každoročne v mesiaci októbri, keď príroda naberá krásu jesene, sa s úctou obraciame k občanom skôr narodeným, ktorých vlasy sú postriebrené šedinami a konanie obohatené veľkými životnými múdrosťami. Nie nadarmo práve október je mesiacom úcty k starším. Úcta, láska a porozumenie, by sa mali premietať v každodennom živote každého z nás. A ešte viac v živote človeka, ktorému už život vpísal pár krížikov na chrbát, ktorý už prešiel kus cesty životom, ktorý dokáže posúdiť čo je láska, ale aj sklamanie, ktorý vie, čo je radosť aj utrpenie, ktorý možno pozná, čo je samota a ktorému milé slovo je viac ako pohladenie.  Úcta k starším ľuďom by mala byť prirodzenou súčasťou nášho života, mala by byť spontánna a nenásilná. Starší ľudia si ju zaslúžia, pretože s pribúdajúcim vekom nadobudli množstvo skúseností, ktoré odovzdávajú nám, mladším. A tak sme si dňa 23. októbra s dievčatami 2. ročníka z ŠKD pripomenuli, aké dôležite je vážiť si starších ľudí.  Rozhodli sme sa navštíviť ženy zo Slovenského zväzu žien, aby sme milým tetám spríjemnili popoludnie krátkym programom – tancom a básňou. Úsmev na tvári na seniorov a milé slová boli zas pre nás veľkou odmenou.

 • Súťaž o NAJKRAJŠIU NÁSTENKU

  V októbri sa triedy našej školy zapojili do súťaže žiackeho parlamentu o NAJKRAJŠIU jesennú NÁSTENKU. Najviac hlasov v tejto súťaži získala trieda 6.A a fotografia jej  nástenky bola pridaná na stránku http://www.talentagent.sk/sutaze.php do veľmi obľúbenej súťaže o najkrajšiu školskú nástenku na tému "jeseň", medzi iné nástenky rôznych škôl.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Pieninská 27, Banská Bystrica
  Pieninská 27, 974 11 Banská Bystrica

  IČO: 35677732
  DIČ: 2020985164
 • +421 48 4173 258
  Školská jedáleň: +421 48 4175373, mobil 0911941900

Fotogaléria