Navigácia

Kontakt

 • Základná škola, Pieninská 27, Banská Bystrica
  Pieninská 27, 974 11 Banská Bystrica

  IČO: 35677732
  DIČ: 2020985164
 • +421 48 4173 258
  Školská jedáleň: +421 48 4175373, mobil 0911941900
Počet návštev: 2202426

Štvrtok 30. 7. 2015

Novinky

 • Letné prázdniny

  sa začínajú 1.7.2015  a končia 1.9.2015.

 • Poďakovali nám za podporu.

  V týždni od 18. do 22. mája sme na škole i v uliciach aktívne podporili Týždeň modrého gombíka, celoslovenskú kampaň organizovanú UNICEF. Gombík je symbolom  detstva a spájania dvoch svetov – toho nášho a sveta, v ktorom sú deti  odkázanú na našu pomoc. Tento rok bol výťažok zo zbierky odoslaný na  pomoc nepálskym deťom postihnutým zemetrasením. Škola za svoju aktívnu pomoc a podporu dostala symbolické poďakovanie.           PaedDr. Beáta Malachová, koordinátor VMR

 • Deň výchovy k manželstvu a rodičovstvu

  Pri príležitosti Svetového dňa rodiny sa v 7. ročníku  v máji uskutočnil tematický Deň výchovy k manželstvu a rodičovstvu. Téme  sa žiaci na piatich vyučovacích hodinách venovali z piatich rôznych uhlov  pohľadu :

  1. hodina : Sme pripravení ? – tvorivé aktivity s vyučujúcim etickej výchovy na spoločné vytvorenie   kritérií pre fungujúci partnerský  vzťah a zodpovedné  rodičovstvo

 • Primárna prevencia trošku inak...

  Aj v druhom polroku tohto školského roka Mgr. Marianna Belancová / Mestská polícia Banská Bystrica, referent pre prevenciu  / ochotne vyhovela našej požiadavke a v rámci štyroch priamych vstupov uskutočnila  názornú výučbu  prevencie požívania  alkoholických nápojov, omamných  a psychotropných látok a tabaku u mladistvých  a maloletých osôb. 

 • ŠKOLSKÁ OLYMPIÁDA

  V dňoch 23. a 24. 6. 2015 sa v našej škole konala školská olympiáda. Zúčastnili sa jej žiaci druhého stupňa okrem tried 9.B a 9.C.

  Školská olympiáda bola rozdelená na tri časti, ktoré potom rozhodli o celkovom poradí tried.

  Prvá časť bola športová hra – FLORBAL

  Druhá časť – PÄŤBOJ ( šplh na tyči, beh na 50m, hod kriketkou, skok do diaľky a beh na 1000m)

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Pieninská 27, Banská Bystrica
  Pieninská 27, 974 11 Banská Bystrica

  IČO: 35677732
  DIČ: 2020985164
 • +421 48 4173 258
  Školská jedáleň: +421 48 4175373, mobil 0911941900

Fotogaléria