Navigácia

Kontakt

 • Základná škola, Pieninská 27, Banská Bystrica
  Pieninská 27, 974 11 Banská Bystrica

  IČO: 35677732
  DIČ: 2020985164
 • +421 48 4173 258
  Školská jedáleň: +421 48 4175373, mobil 0911941900
Počet návštev: 2181694

Streda 1. 7. 2015

Novinky

 • Skrátené vyučovanie

  bude pre : I.stupeň - od 22.6.2015 na 4 vyučovacie hodiny do 11:40 hod.

       II. stupeň - od 23.6.2015 na 5 vyučovacích hodín do 12:35 hod.

  Prevádzka v školskom klube bude v týchto dňoch do 16:00 hod.

 • Slávnostné ukončenie šk.roka 2014/2015

  bude 30.6.2015 od 8:30 hod. do 10:00hod.

  Obed sa podáva v čase od 10:00 hod do 12:00 hod.

  Prevádzka v školskom klube bude do 12:00 hod.

 • ŠKOLSKÁ OLYMPIÁDA

  V dňoch 23. a 24. 6. 2015 sa v našej škole konala školská olympiáda. Zúčastnili sa jej žiaci druhého stupňa okrem tried 9.B a 9.C.

  Školská olympiáda bola rozdelená na tri časti, ktoré potom rozhodli o celkovom poradí tried.

  Prvá časť bola športová hra – FLORBAL

  Druhá časť – PÄŤBOJ ( šplh na tyči, beh na 50m, hod kriketkou, skok do diaľky a beh na 1000m)

 • Letné prázdniny

  sa začínajú 1.7.2015  a končia 1.9.2015.

 • Deň otcov - olovrant s oteckom

  Deň otcov je sviatok, ktorý u nás nemá veľkú tradíciu. Prvýkrát sa oslavoval už v roku 1910. Postupne sa udomácňuje. V našom školskom klube detí sme si ho pripomenuli 18. júna 2015. Deti v spolupráci s vychovávateľkami pripravili pre svojich otcov chutný olovrant a malý darček. Týmto podujatím sme spolu oslávili Deň otcov, ktorý je tretiu júnovú nedeľu. Malé pozastavenie pri spoločnom olovrante sa páčilo deťom i otcom.       Anna Šopoňová, vedúca výchovy

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Pieninská 27, Banská Bystrica
  Pieninská 27, 974 11 Banská Bystrica

  IČO: 35677732
  DIČ: 2020985164
 • +421 48 4173 258
  Školská jedáleň: +421 48 4175373, mobil 0911941900

Fotogaléria